Charlie eksistensieltTrosforsvar

Vi kalles til alltid å være klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet.(1Pet 3,15b-16a).

 

/trosforsvar

10 argumenter for Guds eksistens-del I
10 argumenter for Guds eksistens-del II
10 grunner for Kristi oppstandelse
10 punkter om apologetikk
12 grunner til aa stole paa evangeliene
12 unike ting ved kristendom
25 SITATER OM TOLERANSE
3 grunner for kristendommmens sannhet
4 grunner til at folk blir ateister
5 grunner til Trosforsvar
5 tegn paa progressiv kristendom
5-gode-grunner-mot-kjonnsnoytral-ideologi.pdf
7 grunner for retur til kristendom
9 ting vitenskapen aldri kan forklare -lydfil 48 min.mp3
9 ting vitenskapen aldri vil kunne forklare
ATEISTISK FORBUDT FRUKT
Aandelig klarsyn
Alltid gjoere det en foeler
Angrep beste forsvar -flere med.pdf
Angrep beste forsvar
Antikkens avguder -i nytt format.pdf
Apologetikk
Aquinas 3-vei DJK
Aquinas 3-vei-kortform
Argumenter -Guds egenskaper
Argumenter for Gud
Argumenter for Guds eksistens-A
Argumentet fra design
Ateisme er en form for tro
Ateister erkjenner uforvarende Guds eksistens
Ateister kan endre mening
Ateistisk barneoppdragelse
Avdekk konstruksjonssvikt
BIBELENES GUD -INGEN KOPI
Bare din tolkning
Begrunnelse for stedfortredende lidelse
Bekreftet vitnesbyrd
Bibelen og homofili.pdf
Bibelsk begrunnelse for historisk Adam og Eva
Blind tro vs. Bibelsk tro
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
Bokanbefaling Alarm
Bokanbefaling Hvorfor jeg tror
Bonhoeffers moderne budskap til en postmoderne verden
Da-Vinci-dekodet.pdf
De 6 K-ene
De nye liberale absoluttene
Debattinnlegg-Gud, verden og vitenskapen
Den aandelig kampen kan vinnes
Den historiske Jesus
Den inkonsekvente ateisten
Designargumentet for Guds eksistens
Det onde -problem for hvem
Det ondes problem
Det store bildet -homofili
Det store sporsmaalet
Det-ondes-problem.pdf
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Diskusjon Lennox-Davies-Livets opprinnelse
Dogmatisk relativisme
Eksistens -kjoenn og kansellering
Elsk ikke verden
En bedre moral
En forskjell om Gud eksisterer
En rett religion
En vakker verden
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er Big Bang forkastet
Er Gud fiende av fornuft og vitenskap
Er Jesus eneste vei til frelse-Tenkt diskusjon
Er alle foedt som Guds barn
Er alle religioner sanne
Er det konflikt mellom vitenskap og kristendom
Er det mening med livet
Er det samme Gud i GT og NT
Er det sant
Er jeg spesiell
Er kreasjonister dumme
Er makroevolusjon virkelig
Er naturen og skriften kompatible
Er tro selvbedrag
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evangelier bekreftet
Evangeliet-til-muslimer.mp3
Evolusjonister-og-ID-kritikk
Farer ved den digitale alder
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Fininntilte naturkonstanter
Fjerne taket fra dekkverk
Flere dimensjoner om skapelsen
Flere logisk motstridende eksempler
Folkemord paa kristne
Fornuft understoetter tro
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Forslag til vitenskap-syntese
Forstaaelse gjennom lidelse
Forsvar mot radikal kjoennsideologi.pdf
Forsvar mot skeiv teori
Fra ett par -for inntil 200 tusen aar siden
Fri vilje
Galileo og den katolske kirken
Genendring i laboratoriet og effekt av det
Gode grunner til Guds dom
Granske alle religioner
Gud er tilbake
Gud i hullene -kritikk
Gud og fornuft
Gud og kriger i GT.pdf
Gud tvinger ingen
Guddommelig antropisk design
Guds generelle Aapenbaring
Guds kjaerlighet -i en korona verden
Guds-argumenter
Gudsargument -fra sinnet, logikken, sannheten og virkeligheten
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er kristen tro
Hva er tro-Del I.pdf
Hva er tro-Del II.pdf
Hva er woke
Hva kampen dreier seg om
Hva kjennetegner naturlovene
Hva krever mest tro
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvilken Jesus
Hvor er hykleri fremmed
Hvor kommer moral fra
Hvordan vet vi at moralske lover eksisterer
Hvorfor akkurat Gud
Hvorfor er DU en kristen
Hvorfor tillot Gud steining
Hvorfor tror du paa Gud
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
ID-filmer.pdf
Immateriell realitet
Informasjon og intensjonalitet
Innlegg om trans-ideologi H2019.pdf
Isolert-av-familie.mp3
Jesu forstaaelse av menneskets natur
Jesu oppstandelse -etterligning
Jesu oppstandelse
Jesu paastander om seg selv
Jesus fra Nasaret -historisk
John-C-Lennox
Jul-kuren for vaar to-etasjes verden
KABA Jesus og Isa -Del I.pdf
KABA Jesus og Isa -Del II.pdf
KALAM ARGUMENTET -IKKE DEMENTERT
Kalam kosmologiske argument
Kalam-argument
Kalam-fysisk-begrunnet
Kan et perfekt vesen skape noe ikke-perfekt
Kan vi vite at Gud eksisterer
Kan vitenskapen motbevise Gud
Kausal tilstrekkelighet
Kjaerlig Gud og helvete
Kjendis-forbilde
Kjoennskampen i samfunnet
Kom liv bare fra kjemikalier
Kommentar til Religions-kritikk
Kommentar-Tillegg-Grill en kristen
Kommentar-anmeldelse av Derfor tror jeg
Konfirmant-sporsmaal-svar-htm
Konflikten ang sjanse og tilfeldighet
Konsekvensene av PRIDE
Konsekvenser av religion
Konsekvenser av universets opprinnelse
Konservative-skjult-minoritet
Kontring ut fra skapelsen.pdf
Koranen ikke Guds ord
Koranens uforanderlighet
Korrespondanseteorien
Korresponderende eller samsvarende
Krig-billig-naade-mm.pdf
Krig-i-GT-naade-i-NT.pdf
Krigene-i-GT-Turek.pdf
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristendom vs Aandelighet
Kristendom vs humanisme
Kristent menneskesyn
Kristent verdigrunnlag
Kristi doed-et offer
Kristus i Koranen.pdf
Kritikk av samtidens kritikk mot kristendom
Kritikk av teistisk evolusjon
Kvantemekanistisk vs mekanistisk virkelighetssyn
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Likekjoennet ekteskapsjus og kristne foreldre
Livets opprinnelse
Livssyn og vitenskap
Loven om ikke-selvmotsigelse.pdf
Manglende grunnlag i ateismen
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Mer enn vi kan taale
Meyers trefoldige Gudsargument
Middelalder og forskning
Min-Ebok-Del 1.pdf
Min-Ebok-Del 2.pdf
Mind before Matter
Mirakler og historien
Mirakler og vitenskap
Momenter om Gud
Moral og ateisme
Mot Hagelias konklusjon
Mot gruppepress.mp3
Mot mer ensrettet samfunn
Muhammed og tradisjonen
Muslimske konvertitter bringer nytt liv
Naaden
Naadens plass
Naar eksisterte moderne Adam og Eva
Naar tro og vitenskap blandes
Naturalisme odelegger for vitenskap
Naturalisme og reduksjonisme
Naturalismens effekt for vitenskap
Naturen bevis for skapelsen
Naturlig seleksjon i hullene
Naturlig teologi
Nesten en ateist
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om ET sann er ateisme falsk
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om Koranens uforanderlighet
Om Skaperen
Om aarsaksloven
Om fornuft
Om fri vilje
Om kreasjonisme og evolusjonisme
Om selvmotsigelser
Om skeive og trosfrihet
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Om vitenskap og Gud
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Ondskap motbeviser ikke kristendommen
Opprinnelse med Gud
Opprinnelsen -ut fra et intelligent opphav
Oppstandelse vs reinkarnasjon
Paa fruktene skal treet kjennes
Personlig eller upersonlig opphav
Pre-evangelisering
Presentasjoner av temaer
RASISME FORSONING OG EVANGELIET
Referat fra retreat aa skjelne aander.pdf
Retten til andre rettigheter
Rettigheter fra hvem
SFG-Fornuft.pdf
SFG-Innl.pdf
SFG-Vitenskap.pdf
STOP-prinsippet
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng i GTs og NTs Gudsbilde
Sammenheng og likhet i GT og NT
Sammenstilling NT-Koranen
Sannhetskriterium.pdf
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Selvmotsigende fra Saetre
Skapelse-historie-kristendom
Skapelsesgrunner for Guds eksistens
Skaperen via big bang
Skapte Gud ondskap
Skyldes kristendom argument fra uvitenhet
Spise seg selv
Sporsmaal med korte svar
Sporsmal-ved-et-arsskiftet.pdf
Stealing-from-God-ch1.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-3.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-5.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-6.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-7.pdf
Superateisten.pdf
Svar 3 vanlige innvendinger.pdf
Svar A-Sovik VD-I
Svar Blomkvist Lennox-kritikk
Svar Tunstad-kritikk
Svar innvendinger.pdf
Svar vanlige innvendinger-rev.pdf
Svar-muslimske innvendinger
Svarantydninger til vanlige innvendinger
Svarkommentar - Grill en kristen
Takk til kulturredaktoeren
Tankegang paavirker sjelens helse
Tankerekke om opprinnelsen
Tegn paa aandelig desorientering
Thomistisk-Filosofi-Introduksjon.pdf
Tilsvar teistisk evolusjon
Tilsvarer mikroevolusjon pluss tid makroevolusjon
Transcenderende spirituell gymnastikk
Tro for en tid som denne
Tro og tvil
Tro og viten
Tro og-eller vitenskap
Troen trenger forsvar
Troens vannskille
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar krever lytting
Trosforsvar som samtale
Trosforsvar-begrunnelse.pdf
Trosforsvar-universiteter.pdf
Trosforsvar
Tvetydighets-feil.pdf
U-kritisk vitenskap
Ultimat virkelighet
Univers med eller uten Gud
Universet er ikke evig
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Uten Gud-et absurd liv
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Vaere god -ikke tilstrekkelig
Var Hitler en kristen
Var Paulus grunnlegger av kristendommen
Veiledning-O-Sovik
Verdenssyn og vitenskap
Vi er underfullt laget
Videoer om ID.pdf
Vitenskap og Gud samsvarer
Vitenskap og barneoppdragelse
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskap-og-tro-i-dialog.pdf
Vitenskapen og Gud
Vitenskapens vei -bort fra hensikt
jesu-oppstandelse-fiksjon-eller-faktum.pdf
vs humanisme