Charlie eksistensieltCharlie helt

/trosforsvar

10 argumenter for Guds eksistens-del I
10 argumenter for Guds eksistens-del II
10 grunner for Kristi oppstandelse
10 punkter om apologetikk
12 grunner til aa stole paa evangeliene
25 SITATER OM TOLERANSE
4 grunner til at folk blir ateister
5 grunner til Trosforsvar
5-gode-grunner-mot-kjonnsnoytral-ideologi.pdf
7 grunner for retur til kristendom
ATEISTISK FORBUDT FRUKT
Alltid gjoere det en foeler
Apologetikk
Aquinas 3-vei
Argumenter -Guds egenskaper
Argumenter for Gud
Ateisme er en form for tro
Ateister kan endre mening
Ateistisk barneoppdragelse
Avdekk konstruksjonssvikt
BIBELENES GUD -INGEN KOPI
Begrunnelse for stedfortredende lidelse
Bekreftet vitnesbyrd
Bibelen og homofili.pdf
Blind tro vs. Bibelsk tro
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
Bokanbefaling Alarm
De nye liberale absoluttene
Den historiske Jesus
Designargumentet for Guds eksistens
Det onde -problem for hvem
Det ondes problem
Det store bildet -homofili
Det store sporsmaalet
Det-ondes-problem.pdf
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Diskusjon Lennox-Davies-Livets opprinnelse
En bedre moral
En rett religion
En vakker verden
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er Gud fiende av fornuft og vitenskap
Er alle religioner sanne
Er det mening med livet
Er det samme Gud i GT og NT
Er det sant
Er jeg spesiell
Er kreasjonister dumme
Er makroevolusjon virkelig
Er naturen og skriften kompatible
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evangelier bekreftet
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Fininntilte naturkonstanter
Flere dimensjoner om skapelsen
Flere logisk motstridende eksempler
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Forslag til vitenskap-syntese
Forstaaelse gjennom lidelse
Forsvar mot radikal kjoennsideologi.pdf
Forsvar mot skeiv teori
Fra ett par -for inntil 200 tusen aar siden
Galileo og den katolske kirken
Granske alle religioner
Gud er tilbake
Gud og fornuft
Gud tvinger ingen
Guddommelig antropisk design
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er kristen tro
Hva er tro-Del I.pdf
Hva er tro-Del II.pdf
Hva kampen dreier seg om
Hva kjennetegner naturlovene
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvor er hykleri fremmed
Hvor kommer moral fra
Hvordan vet vi at moralske lover eksisterer
Hvorfor akkurat Gud
Hvorfor er DU en kristen
Hvorfor tror du paa Gud
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
ID-filmer.pdf
Informasjon og intensjonalitet
Innlegg om trans-ideologi H2019.pdf
Jesu forstaaelse av menneskets natur
Jesu oppstandelse -etterligning
Jesu oppstandelse
Jesu paastander om seg selv
Jesus fra Nasaret -historisk
John-C-Lennox
KALAM ARGUMENTET -IKKE DEMENTERT
Kalam kosmologiske argument
Kalam-fysisk-begrunnet
Kan vi vite at Gud eksisterer
Kan vitenskapen motbevise Gud
Kjaerlig Gud og helvete
Kjoennskampen i samfunnet
Kommentar-Tillegg-Grill en kristen
Kommentar-anmeldelse av Derfor tror jeg
Konfirmant-sporsmaal-svar-htm
Konsekvensene av PRIDE
Konsekvenser av religion
Konsekvenser av universets opprinnelse
Kontring ut fra skapelsen.pdf
Koranen ikke Guds ord
Koranens uforanderlighet
Korrespondanseteorien
Krig-billig-naade-mm.pdf
Krigene-i-GT-Turek.pdf
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristendom vs humanisme
Kristent menneskesyn
Kristi doed-et offer
Kristus i Koranen.pdf
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Likekjoennet ekteskapsjus og kristne foreldre
Livets opprinnelse
Livssyn og vitenskap
Loven om ikke-selvmotsigelse.pdf
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Middelalder og forskning
Mirakler og historien
Mirakler og vitenskap
Moral og ateisme
Mot gruppepress.mp3
Naaden
Naar tro og vitenskap blandes
Naturalisme odelegger for vitenskap
Naturlig seleksjon i hullene
Naturlig teologi
Nesten en ateist
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om ET sann er ateisme falsk
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om aarsaksloven
Om fornuft
Om fri vilje
Om selvmotsigelser
Om skeive og trosfrihet
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Opprinnelse med Gud
Oppstandelse vs reinkarnasjon
Personlig eller upersonlig opphav
Pre-evangelisering
Presentasjoner av temaer
RASISME FORSONING OG EVANGELIET
Retten til andre rettigheter
Rettigheter fra hvem
SFG-Fornuft.pdf
SFG-Innl.pdf
SFG-Vitenskap.pdf
STOP-prinsippet
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng i GTs og NTs Gudsbilde
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Skaperen via big bang
Skapte Gud ondskap
Skyldes kristendom argument fra uvitenhet
Stealing-from-God-ch1.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-3.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-6.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-7.pdf
Svar 3 vanlige innvendinger.pdf
Svar Blomkvist Lennox-kritikk
Svar Sovik VD-I
Svar Tunstad-kritikk
Svarantydninger til vanlige innvendinger
Takk til kulturredaktoeren
Tankegang paavirker sjelens helse
Tankerekke om opprinnelsen
Tegn paa aandelig desorientering
Transcenderende spirituell gymnastikk
Tro for en tid som denne
Tro og viten
Troen trenger forsvar
Troens vannskille
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar krever lytting
Trosforsvar som samtale
Trosforsvar virker
Trosforsvar-begrunnelse.pdf
Trosforsvar-universiteter.pdf
Trosforsvar
Tvetydighets-feil.pdf
U-kritisk vitenskap
Universet er ikke evig
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Uten Gud-et absurd liv
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Var Paulus grunnlegger av kristendommen
Veiledning-O-Sovik
Vitenskap og barneoppdragelse
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskapen og Gud