Charlie eksistensieltCharlie helt

/trosforsvar

10 argumenter for Guds eksistens-del I
10 argumenter for Guds eksistens-del II
10 grunner for Kristi oppstandelse
10 punkter om apologetikk
4 grunner til at folk blir ateister
5-gode-grunner-mot-kjonnsnoytral-ideologi.pdf
7 grunner for retur til kristendom
ATEISTISK FORBUDT FRUKT
Apologetikk
Aquinas 3-vei
Argumenter -Guds egenskaper
Argumenter for Gud
Ateisme er en form for tro
Ateister kan endre mening
Begrunnelse for stedfortredende lidelse
Bekreftet vitnesbyrd
Bibelen og homofili.pdf
Blind tro vs. Bibelsk tro
Den historiske Jesus
Det onde -problem for hvem
Det ondes problem
Det store bildet -homofili
Det store sporsmaalet
Det-ondes-problem.pdf
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Diskusjon Lennox-Davies-Livets opprinnelse
En rett religion
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er Gud fiende av fornuft og vitenskap
Er det samme Gud i GT og NT
Er det sant
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evangelier bekreftet
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Fininntilte naturkonstanter
Flere dimensjoner om skapelsen
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Fra ett par -for inntil 200 tusen aar siden
Galileo og den katolske kirken
Granske alle religioner
Gud er tilbake
Gud og fornuft
Guddommelig antropisk design
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er kristen tro
Hva er tro-Del I.pdf
Hva er tro-Del II.pdf
Hva kjennetegner naturlovene
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvor er hykleri fremmed
Hvor kommer moral fra
Hvordan vet vi at moralske lover eksisterer
Hvorfor akkurat Gud
Hvorfor tror du paa Gud
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
ID-filmer.pdf
Informasjon og intensjonalitet
Jesu oppstandelse -etterligning
Jesu oppstandelse
John-C-Lennox
Kalam kosmologiske argument
Kalam-fysisk-begrunnet
Kjaerlig Gud og helvete
Kommentar-Tillegg-Grill en kristen
Konfirmant-sporsmaal-svar-htm
Konsekvenser av religion
Konsekvenser av universets opprinnelse
Kontring ut fra skapelsen.pdf
Koranens uforanderlighet
Korrespondanseteorien
Krig-billig-naade-mm.pdf
Krigene-i-GT-Turek.pdf
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristendom vs humanisme
Kristent menneskesyn
Kristi doed-et offer
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Livets opprinnelse
Livssyn og vitenskap
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Middelalder og forskning
Mind before Matter
Mirakler og vitenskap
Moral og ateisme
Naaden
Naar tro og vitenskap blandes
Naturlig teologi
Nesten en ateist
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om ET sann er ateisme falsk
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om Skaperen
Om aarsaksloven
Om fornuft
Om fri vilje
Om selvmotsigelser
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Opprinnelse med Gud
Oppstandelse vs reinkarnasjon
Personlig eller upersonlig opphav
Pre-evangelisering
Presentasjoner av temaer
Rettigheter fra hvem
SFG-Fornuft.pdf
SFG-Innl.pdf
SFG-Vitenskap.pdf
STOP-prinsippet
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng i GTs og NTs Gudsbilde
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Skyldes kristendom argument fra uvitenhet
Stealing-from-God-ch1.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-3.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-6.pdf
Stjele-fra-Gud-kap-7.pdf
Svar 3 vanlige innvendinger.pdf
Svar Blomkvist Lennox-kritikk
Svar Tunstad-kritikk
Tankerekke om opprinnelsen
Tro for en tid som denne
Tro og viten
Troen trenger forsvar
Troens vannskille
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar krever lytting
Trosforsvar virker
Trosforsvar-begrunnelse.pdf
Trosforsvar-universiteter.pdf
Trosforsvar
Tvetydighets-feil.pdf
U-kritisk vitenskap
Universet er ikke evig
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Uten Gud-et absurd liv
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Var Paulus grunnlegger av kristendommen
Veiledning-O-Sovik
Vitenskap og barneoppdragelse
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskapen og Gud