Hedonisme

Fra boka 'Jesus among Secular gods' av Vince Vitale/ m.fl


En filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og "det gode liv"
Noen av de vanligste problemområdene er penger og sex -sml. dyrking av GT-avgudene Astarte og Baal.

Argumenter mot hedonisme: Nytelse og lykke er gode ting, men de er ikke de eneste gode ting. Folk forteller ofte at de ikke trenger Gud, fordi de er lykkelige som de har det. Det er bra. Jeg (V. Vitale) tror at lykke er en gave fra Gud, som fyller våre hjerter med glede (A14v17).

Men kristendom gir mer enn bare glede (Gal5v22-23), også retning, mening og håp!
En person knyttet til en 'opplevelsesmaskin' (se under) er lykkelig hele tiden.
Noen dyr kan være meget lykkelige der de er.
Men skulle vi dermed knytte oss permanent til opplevelsesmaskinen, eller ønske vi var dyr?
I begge tilfeller er hedonisme tap av menneskelighet.

Vi skulle ikke bare være opptatt av egen lykke, men hvordan vårt liv kan være til hjelp for andre.
Jesus ga oss et eks. i så måte, som apostlene fulgte (1Kor11v1)

En reklamesnutt viser en baby bli født, og så at vedkommende farer gjennom livet i løpet av et halvt minutt.
Som konklusjon kom reklamen: 'Livet er kort, spill mer Xbox'!
Det kan være sunt å forholde seg skeptisk til reklame, og spørsmålet: 'Er det virkelig det beste vi kan forbruke livet på?' -burde være nærliggende.
Er det å plugge til en spill-maskin, for å distrahere seg selv og ikke prøve å tenke på 'problemet'. "For det er allikevel ikke noe vi kan gjøre med det!"
La oss håpe med dem, som hedonisme ikke er alternativet for, at døden ikke trenger være slutten -Aapb21v3-4; La oss håpe at Gud er med hver og én inntil slutten og tilbyr oss håp.

Hvor stor andel av livet vårt er koblet til en 'opplevelsesmaskin? Hvem blir såret i prosessen? Og hvilke anledninger til ærlige relasjoner passerer oss?
Det er nok av vitnesbyrd om at hedonismens resultat er tomhetsfølelse; La oss lære av Salomo prøvde vellevnet og hedonisme, uten at det ga noen lykke -her.
(Fork.5v6: Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud!
5 punkter under til hvordan vi kan svare på hedonismens fiasko:

i) Medlidenhet: Da Jesus besøkte Lasarus sin familie, gråt han (bittert). Mangel på medlidenhet diskvalifiserer vår støtte til lidende. Bare ved å lide med i folks lidelser, vil vi være i stand til å gi meningsfull respons.

Smerte-Tolstoj

ii) Innrøm at denne verdens syndefall er absolutt og uimotsigelig ondt: Det synes å være en tendens til å betvile hvorvidt noe absolutt godt eller ondt finnes. Vitale har i økende grad hørt bemerkninger som: "Godt og ondt er ikke annet enn subjektive evolusjonære biprodukt. .. Dypest sett er det verken design, hensikt, ondt eller godt, ingenting annet enn blind, nådeløs likegyldighet."

iii) Tro at hvert enkelt menneskeliv er hellig, verdifullt og verdt å beskytte, og det må manifestere seg i en ubetinget kjærlighet til andre. Det må være en form for kjærlighet som overstiger alle former for nyttemoral ('hva er i det for meg').

 

iv) Når en møter usigelig ondskap, trenger vi rettferdighet! Vi trenger å vite at motbydelig hat og dets konsekvenser ikke vil bli oversett. Vi trenger å vite at skrekkinnjagende ondskap ikke bare raskt kommer til å svekkes i historiens hukommelse.

v) De som lider, må ikke overlates til å lide alene. I det vi kjemper for endog å forestille oss hva de mange som lider omkring i verden må gjennomgå, la oss stole på at Gud vil være med dem.

 

Oversatt av Asbjrøn E. Lund