Korrespondanse- (samsvars)teorien

(Hentet fra boka: Tro for en tid som denne; Kjell J. Tveter)
Dette er et sannhetskriterium basert på fakta og sunn fornuft. Sannheten svarer til det som faktisk tilsvarer vår virkelighet (realisme).

Slik faktabasert sannhet er absolutt. Den er sann fordi den svarer til og er i overensstemmelse med hele virkeligheten, ikke bare deler av den.

Et annet forhold som svarer til en sann påstand, er at den har en hensikt, at den handler om noe. Det har hva vi kaller intensjonalitet.

Sannhet har ingen utløpsdato, den er og forblir den samme. å tenke logisk blir å anvende korrespondanseteorien i forhold til sannhetsbegrepet.
Mer om dette -her.

Lagt inn av Asbjørn E. Lund