Bønn -Hva, hvorfor og hvordan?

(Etter utdelt notat av Oddvar Søvik)

Innledning: Joh16v24: Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

I: Hva vil det si å be?


Frelsesbønnen -har Gud lovt alltid å oppfylle:Joh6,37 Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.


Eks. på frelsesbønn: Mark 10v47-48; Joh1v12; Og: Rom10v13.


Barnerett gir bønnerett!


Typer av bønn:


1. 'Bønner': Fil 4v6; Matt.7v7+11; 11v28


2. Påkallelse: Joh.16v24; Heb.10v19; 1.Joh5v14-15


3. Forbønn: Joh. 17


4. Takk 1Tess5v18; Apg.16v24-25


5. Klagebønner Sal. 13


6. Bønner uten ord Rom8v26; Rom9v1f; 1Tess5v17: Be uavbrutt


7. Bønn i tunger 1Kor14v5; 15 og 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hvorfor skal vi be?


1. Vi lukker Jesus inn, Åp.3v20
-Da lærer vi Guds vilje å kjenne: Sal.32v8
-Da vil han utruste oss med sin kraft: Apgj.5v32; 2.Kor9v8
-Da vil han fylle oss med sin kjærlighet: Matt5v44; 1.Kor.13


2. Bønn forvandler: Kol.4v2
-Den som ber: Matt.9v38; Rom 10v1
-Den/de vi ber for: Kol4v3
-Situasjoner: Apgj.12


3. Bønn er et mektig våpen: Ef.6v12
-Til forsvar: Matt.26v41; Jak.4v7
-Til beskyttelse: Rom.15v30f
-Til angrep: 2.Mos17v8ff, Dan10v12f; 2Kr.20


4. Bønn gir hvile, Matt.11v28-30
-"Alt står i Gud Faders hånd": Jes.63v7-9
-Bønn med takk': Fil.4v6-7; Corrie Ten Boom
-Bønn uten ord: Blir omtalt som å sitte på Guds fang

III. Hvordan be?


1. Hvor?
-Overalt: Sal.145v18; Joh4v21-23.
-Eget bønnested: 2.Mos.33v7-10; Luk.5v16; Matt6v6.


2. Når?
-Til enhver tid: Ef.6v18
-Faste avtaler: Sal.5v4


3. Bruk Bibelen
Bibelmeditasjon og bønn: Sal.1v2
-Be som Guds Ord: Ef.3v14-19; Fil.1v9-11; Kol.1v9-12.


4. Felles bønn: Matt18v19: Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.
-Samtalebønn; Ledet bønn; 'Tre i bønn'

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund