KALAM: EN OVERSIKT OG FORSVAR
Av Ronald Cram

Oversatt herfra.


Original Blog Source -her.


William Lane Craig er kjent for å gjenoppvekke og forsvare Kalam Kosmologiske Argument (KKA). Argumentet appellerer til både filosofisk og vitenskapelig bevis for begynnelsen av universet. Hvis Kalam argumentet er trygt, ser det ut til å bekrefte (bevise) Guds eksistens.
Spørsmålet er reist: Er argumentet trygt, gitt vår moderne, vitenskapelige forståelse av kosmologi? I dette essayet vil jeg se gjennom og undersøke Kalams premisser, for å se om vi har god grunn til å bekrefte dem som sannsynligvis sanne.

Standardformen til KKA går som følger:
1. Uansett hva som begynner å eksistere har det en årsak.
2. Universet begynte å eksistere.
3. Derfor har universet en årsak.
Vi kan legge til følgende trinn:
4. Universet (rom, tid og materie) kan ikke forårsake seg selv.
5. Universets årsak må være uten masse, tidløs, immateriell og ikke-forårsaket.
6. Denne ikke-forårsakede, immaterielle og tidløse årsaken til universet er det som alle mener med Gud.
7. Derfor eksisterer Gud.


Argumentet er gyldig, men er premissene sanne? Vitenskapen bruker bayesisk sannsynlighetsteori for å tildele sannsynlighet for en hypotese. Jeg vil følge den prosedyren for hvert av premissene.

Trinn # 1
All vitenskap er basert på årsaks og virknings forhold. Det finnes null bevis på at dette premisset er feil, og derfor har dette premisset aldri møtt noen alvorlige eller informerte utfordringer. I vår daglige opplevelse, popper ikke objekter inn i eksistens, uforvarende.
Forskere har foreslått en rekke mulige årsaker til Big Bang, inkludert kolliderende baner i strengteori, falskt vakuum i inflasjonsteori og kvantemessige fluktuasjoner. Hver av disse ideene foreslår en 'univers-generator' av en eller annen type, som må eksistere før Big Bang. Forskere innser at Big Bang må ha en årsak.


Noen har forsøkt å påstå at kvantesvingninger ikke er forÃ¥rsaket, men denne påstanden er usann. Kvantumfluktuasjoner er forårsaket av energien i vakuumet. Mens ingen kan forutsi hvor kvantesvingninger vil vises, er antall svingninger innenfor et gitt volum og tid ganske forutsigbare.
Andre har foreslått at mens ting i universet trenger en grunn til å begynne å eksistere, har vi ingen grunn til å tro at universet som helhet trenger en årsak. Dette er en spesiell sak av det mest irrasjonelle slaget. Hvis gjenstander innenfor universet trenger en årsak (når atomene og molekylene allerede eksisterer), er det enda mer sant at universet som helhet trenger en grunn til å eksistere, fordi et ekstra trinn er nødvendig (skapelsen av materie, energi, rom og tid). En Bayesisk sannsynlighet kan tilordnes dette premissen på 99 +%.


Trinn # 2
Dette er mer komplisert. Enkelt sagt, standard kosmologi er at universet er 13,8 milliarder år gammel. Dette betyr at universet begynte å eksistere for 13,8 milliarder år siden. Selv om det er sant at teoretikere arbeider med modeller for et tidligere evig univers, kan en bayesisk sannsynlighet tildeles dette premisset på 98%.
For de som ikke er interessert i kosmologi, kan du hoppe over til det tredje premisset. For de som er interessert i kosmologi og et forsvar for denne bayesiske sannsynligheten, les videre.
William Lane Craig refererer ofte til BGV-teorien i sine debatter med ateister. (Teoremet er ofte misforstått til å være en singularitetsteorem. Det er det ikke. Det er et ufullstendighets-teorem. Men det er helt kompatibelt med singularitetsteoriene.) BGV-setningen sier at ethvert univers som i gjennomsnitt utvider seg gjennom sin historie, ikke kan være evig inn i fortiden, men må ha hatt en begynnelse. Dette er en ekstremt robust teorem. Innenfor et klassisk tidsrom, er BGV-teorien ikke avhengig av noen spesiell energitilstand (lav energi, høy energi), heller ikke avhengig av noen bestemt løsning på Einsteins ligninger. Det faktum at teoremet er så robust, gjør det svært vanskelig å unngå. Det gjelder for multivers teorier og sykliske univers-teorier. Enhver tidligere evig kosmologisk teori må unngås BGV-setningen.
I sin debatt med William Lane Craig refererte Sean Carroll til sin artikkel med tittelen "Hva om tiden virkelig eksisterer?" -her; og dens Kvantum-Evighets Teorem.


I Carrolls refleksjoner etter debatten skriver han:
"Faktisk siterte jeg en sterkere teorem," Kvantum Evighets Teoremet "(KET) - under konvensjonell kvantemekanikk vil ethvert univers med energi som er ikke-null og en tidsuavhengig 'Hamiltonian' nødvendigvis vare evig mot både fortiden og fremtiden. For enkelhets skyld siterte jeg min egen artikkel som en referanse, selv om jeg ikke er den første til å finne det ut; det er et ganske trivielt resultat når du tenker på det. "( Klikk her)
KET er ikke et "sterkere teorem" på noen måte. De fleste kosmologer tror at vårt univers har null netto energi. Så enhver modell bygget på en ikke-null energi er ekstremt usannsynlig. Også teoremet har kravet om "under konvensjonell kvantemekanikk." Men en begynnelse krever nødvendigvis noe annet enn konvensjonell kvantemekanikk. Det er ingenting som hindrer en begynnelse av vår konvensjonelle kvantemekanikk. I virkeligheten er Carrolls KET ikke nyttig i det hele tatt for hans argument. Aron Wall gir en kosmologs vurdering av Carrolls krav og hans bruk av KET ( klikk her).


Foreslåtte modeller
Noen modeller har blitt foreslått som kan unngå BGV-teoremet. Vi vil se nærmere på noen av disse teoriene:

A. Den første av disse er Aguirre-Gratton-modellen støttet av Sean Carroll i debatten med Craig. Tydeligvis mener Carroll denne modellen er den sterkest mulig, den som mest sannsynlig er sann, ellers ville han ikke ha brukt den til å støtte sin posisjon om at universet kan være forugående evig. Men hva er Bayesisk sannsynlighet for at denne modellen beskriver vårt univers?
I abstraktet av hans artikkel "Eternal inflation and its implications" -her: skriver Alan Guth:
"Selv om inflasjonen er generisk evig i fremtiden, er den ikke evig i fortiden: det kan bevises med rimelige antagelser om at inflasjons-regionen [vårt univers] må være ufullstendig i tidligere retninger [ha en begynnelse], så en annet fysikk enn inflasjon er nødvendig for å beskrive den fortidige grensen til inflasjons-regionen. "
På side 14 i samme artikkel skriver Guth:
"Hvis universet kan være evig i fremtiden, er det mulig at det også er evig i fortiden? Her skal jeg beskrive et nyere teorem [43] som under rimelige antagelser viser at svaret på dette spørsmålet er nei."
Ifølge Guth, under 'rimelige forutsetninger' og 'troverdige antagelser', kan BGV-setningen ikke unngås. På side 16 diskuterer Guth Aguirre-Gratton-modellen med sin reversering av tidspilen og forklarer at denne modellen fraviker BGV-teoremet. Den naturlige konklusjonen er at Aguirre-Gratton-modellen ikke har rimelige eller troverdige antagelser. Aguirre og Gratton har ikke fremført noen troverdige mekanismer som kan føre til at tidspilen reverserer over tid, og ingen reversering av tid har noensinne blitt observert.

Husk at dette er den beste modellen som Sean Carroll hadde for å representere sin oppfatning om at universet er fortid-evig. En Bayesisk sannsynlighet for at Aguirre-Gratton-modellen gjelder for vårt univers er <1%.

B. Kosmologi fra Kvantepotensialitets modellen - Fordi BGV-teoremet gjelder klassiske tidsrom, er en annen måte å unngå teoremet å appellere til usikkerheten om kvantemekanikken. Et eksempel er papiret 'Cosmology from Quantum Potential; her'.
Denne kosmologiske modellen har imidlertid alvorlige problemer. En fersk artikkel med tittelen 'Perturbative Instability of Cosmology from Quantum Potential' -her; har følgende Abstrakt:
"Bortsett fra den diskuterbare korrektheten, undersøker vi den avvikendestabiliteten til den nylig foreslåtte kosmologien fra kvantepotensialet. Vi finner at de foreslåtte kvantkorrigeringer påberoper ytterligere parametere, som tilsynelatende innfører forstyrrende ustabilitet til universet."
Vårt univers er stabilt. Denne modellen produserer ikke et univers som vi observerer. Den bayesiske sannsynligheten for at denne modellen er korrekt, er mindre enn Aguirre-Gratton-modellen og er <1%.

C. Emergente Univers Modeller - Denne klassen av modeller lykkes med å unngå BGV-setningen. Tanken er at et "kosmisk egg" som eksisterer for alltid før det bryter åpent frem for å produsere et ekspanderende univers. Proponenter av disse ideene inkluderer Ellis, Barrow, Campo, Wu og Graham.
Mithani og Vilenkin viser -her; at denne klassen av modeller kan kollapse kvantemekanisk, og derfor ikke kan ha en evig fortid.
En Bayesisk sannsynlighet for at Emergent Universe Models er riktig er <1%.
...

Trinn # 3
Det tredje trinnet i argumentet er den rasjonelle konklusjonen av de to første premissene. En Bayesisk sannsynlighet kan tildeles til denne konklusjonen på 98%.

Trinn # 4
Det fjerde premisset - "Universet kan ikke forårsake seg selv" - virker ikke-kontroversielt. Men kosmologer (drevet av sin uvilje for måten en begynnelse av universet peker på skapelse av Gud), har foreslått ideer som forsøker å utfordre dette premisset. Lawrence Krauss bok, A Universe from Nothing, var en av de første av disse forslagene til å få et bredt publikum. Ideen, først foreslått av Edward Tryon, er at universet er en kvantesvingning. Fysiker Don Page påpekte at Krauss idé ikke er "fra ingenting" fordi kvantesvingninger krever et kvantefelt (noe som er noe). Siden kvantefeltet må eksistere før Big Bang, er dette ikke et univers fra ingenting i det hele tatt.
Alexander Vilenkin endret Tryons ide om å referere til universets opprinnelse som en 'kvante reaksjon' som skjedde før eksistensen av noen materie, energi, tid eller rom. med andre ord, skjedde kvantereaksjonen i fravær av et kvantefelt. Ikke bare er dette logisk usammenhengende som at ting som skjer før tiden, krever tid, men denne ideen er problematisk for de fleste fysikere fordi teorien gjør et ikke-testbart krav. Vitenskapelig uprøvbare krav er ikke vitenskapelige. Sannsynligheten for at universet kan forårsake seg selv er <1%.

Trinn # 5
"Årsaken til universet må være romløst, tidløst, immaterielt og ikke-forårsaket," er for det meste ikke-kontroversiell. Hvis universet er definert som 'all materie, energi, rom og tid' og universet ikke kan skape seg, følger det at universets årsak må være romløs, tidløs og immateriell. Noen kan hevde at årsaken ikke nødvendigvis må være ikke-forårsaket. Men hvis en betinget vesen av endelig alder var skaperen, ville ikke det vesenet være det ultimate svaret.
Den virkelige Skaperen ville være den som skapte det mellomliggende vesen. En uendelig kausal regress er en logisk absurditet og har blitt avvist av filosofer siden Aristoteles tid. En Bayesisk sannsynlighet kan tilordnes dette premissen på 99%.

Trinn # 6
"Denne ikke-forårsakede, immaterielle og tidløse årsaken til universet er hva alle mener med Gud" er stort sett ukontroversielt. En Bayesisk sannsynlighet kan tilordnes dette premissen på 99%.

Trinn # 7
"Derfor eksisterer Gud" er en rasjonell konklusjon. En Bayesisk sannsynlighet kan tildeles til denne konklusjonen på > 95%.
Hvorvidt denne Gud er Bibelens Gud, eller en annen Gud, er et eget spørsmål og krever ytterligere bevis og resonnement -her.

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund