Påstander om at Gud er ond; -ut fra GT/Skriften
STOP: Situasjon, Type, Objekt; Preskripsjon


Situasjon: Eks. Kanaanittene (amorittene) sin ondskap i GT, var helt spesiell. OM man kritiserer Gud for ikke å gripe inn i det onde til vanlig, bør man akseptere at det skjedde der.

Type: Type av litteratur: Ikke all type av litteratur er ment å tas bokstavelig (-eks. poesi). Bibelen er mer enn en (vanlig) bok, ikke mindre enn det. Det har noe å si for forståelsen om det er f.eks. lignelse, metafor, endetidsberetning, eller noe som settes på spissen for at man skal huske det.
I beretning om kanaanittene, ble ikke alle utryddet, selv om Gud befalte det, og det kunne virke som det skjedde. Men noen flyktet unna, og det var en tendens i tiden til å overdrive seire, sml. hverdagslig språkbruk fra idrett 'Start knuste dem' (for å illustrere det illusoriske i det).
(Kan evt. beretningen om den rike ungdommen være det?: Jeg vil mene: Ikke bare, for oss kan det være for å huske det. Men saklig sett gjelder alt som står ‘over Gud’ er en avgud, og en kan ikke tjene Gud og mammon. Én av dem må ha forkjørsrett!)

Objekt: Gjelder dette alle, eller bare noen?
F.eks. var ikke utryddelse av kanaanittene i GT, folkemord, men straff for forbrytelser/synd.
Om israelittene gjorde noe galt, så ble de også utsatt for straff fra Guds side.

Preskripsjon: Er det snakk om en ren beskrivelse, eller er det noe som skal foreskrive noe for oss i dag? DET ER EN STOR FORSKJELL På DET! F.eks. var flere bud i GT for å danne et folk som frelseren kunne fødes inn i, og har dermed ikke gyldighet lenger (f.eks. matforskrifter Mark 7v20-21);


De trengte å komme inn i det lovede land, for å få den lovede Messias, -for å redde verden!
Ville det være umoralsk av Gud å kreve at også barna skulle dø?
a) Uten Gud gir det ikke mening å snakke om moral (da blir det synspunkter, meninger ..)
b) Gud har skapt livet og menneskene, det er Han som fastsetter deres tilmålte tid
i. Han har rett til å ta noen over i neste tilstand, enten de er 2 år eller 82 år
ii) Gud er ikke under noen forpliktelse til å holde mennesker i live 60-80 år: Uansett er hans plan for tilværelsen det ultimate/endelige poeng med tilværelsen! Det er hva det innebærer å være Gud.

Mennesker skal ikke leke Gud, og se på menneskefostre som noe mindre menneskelige enn vi selv -vi er bare i større behov for beskyttelse. Når Gud gjør at babyer må dø, protesterer ateister, men når de selv 'leker Gud', hevder de at de har en moralsk rett til å utføre det.

Samtidig skal vi være forsiktig med å sette menneskeforskrifter framfor Guds ord (Mark7v7-8).
Israel var det eneste Teokrati på kloden, og det var ikke ment å gjelde universelt.
OM GUD, HVORFOR ONDT? OM Gud skulle stoppe det onde, kunne det hende han begynte med oss, for vi er heller ikke gode. Det er bare EN SOM ER GOD!
Gud vil en dag gripe inn og stoppe alt det onde, men da vil alt måtte stå til regnskap for Gud, for livet de har levd!

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund