Hvordan kan vi få flere med?

(fra boka: 'Gå og fortell' -anbefales!)

Innledning


-Fra kurs for 10 foreninger -1000 møter: 0 frelst, mens 1 ble frelst ved personlig samtale!
Pinse-Hovedgrunnen til at vi fortsatt er her på jord: For å få flere med!

I. Hvordan vokste den første menigheten?
Denne første menigheten vokste fra 3000 til 5000 (Apg.4v4) og snart sluttet de å telle. (6v7)
To måter de vokste på: Sentripetalt og sentrifugalt.

a.Sentripetalt Les Apg 2v46-47
Fellesskapet virket tiltrekkende? Hvorfor? Først og fremst fordi de kristne opptrådte som et annerledes folk. I sannhet, renhet, kjærlighet og enhet. Dessuten var forkynnelsen ledsaget av tegn og under.

b.Sentrifugalt
Les Apg 8v1-4. Mann til mann metoden har alltid vært den mest effektive. 75 %. Skal vi vokse i dag, må vi dyktiggjøres til å bli menneskefiskere.

II. Hvordan kan vi vokse i dag?


1: Be Kol 4v2-6

Vær utholdende i bønn
Å be er å holde seg nær til Jesus, i kontinuerlig fellesskap med ham. Da skjer det flere ting: Vi blir forvandlet. Jo, mer vi lever i Jesu nærhet, jo mer vil vi bli preget av ham. Vi får del i hans Bønnkjærlighet og vi får del i hans nød for de ufrelste.
Men i denne sammenhengen er bønn også arbeid og kamp. Menneskets egen motstand mot Gud, må brytes ned. Dessuten involveres vi i en åndskamp. Satan vil ikke så lett gi slipp på sitt bytte. Derfor må vi være vedholdende i bønn.
* Hallesby: Bønn er som å bore i fjell.

Våk og be med takk
Takk Gud for hans makt og vilje til å frelse, takk for at ingen er umulig å frelse for ham. Takkebønnen løfter blikket opp fra problemene hen til problemløseren.

Be om åpne dører
Når vi ber for et menneske, så begynner Gud å virke på dette mennesket, slik at det får åpne øyne til å se, åpne ører til å høre så det etter hvert åpner hjertet for Ordet. Bare Guds ord kan skape tro.

Be om de rette ord
Her ber Paulus om forbønn for at han må "kunngjøre Kristi hemmelighet slik som jeg skal". Sml. Ef 6v19: Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,-

2. Kjøp den rette tid


* Chronos - kairos. "Kairos" brukes om de tidspunkter der Gud har bestemt at viktige ting skal skje.
Å være et vitne for Jesus betyr ikke at vi skal fly rundt å prakke evangeliet på alle vi møter. Det kan gjøre mer skade enn gagn. Nei, vi skal vandre i de gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, som det står i Ef 2v10. Vissheten om det gjør samaritansk-kvinnevitnetjenesten spennende og befriende.
Dypest sett er det ikke jeg som skal vitne om Jesus, men han som vil vitne gjennom meg.
* Filip. Apg 8v26-39
Rett mann på rett plass med de rette ord i rett tid kan gi fantastiske resultater!

3. Tal alltid vennlige ord


Ordrett står det: La alltid deres ord være med nåde. Vi har jo selv blitt møtt med nådens ord av Jesus. Da må vi møte andre med nåde.
Men skal vi da bare akseptere synden? Nei, men vi skal akseptere synderen. Vi må vise det samme sinnelag som Jesus viste. Han var full av nåde og sannhet.
* Den samaritanske kvinnen, Joh.4v5-26. Kvinnen som var grepet i utroskap, Joh.8v2-11.
Få ufrelste venner
Akseptere, lytte, være ærlig, kjærlig, våg å være svak, vær sann og ekte, Joh 4v17-18
Vennskap er et mål i seg selv, men en venn må få høre om min beste venn!

4. Vit hvordan dere skal svare hver enkelt


1Pet.3v15 -16: Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet.

Vis en rett holdning
I tillegg til vennlighet, er det også viktig å vise ydmykhet. Vi er ikke ute for å vinne diskusjoner, men for å vinne mennesker for Guds rike.

Det personlige vitnesbyrdetnabo-prat
Hva betyr Jesus for deg? Ingenting virker så sterkt som et personlig vitnesbyrd! Joh.1v40-42; Joh 9v25. Apg 26.
Et vitnesbyrd bør være: Kort, klart, konkret, korrekt, klisjefritt og Kristussentrert.

Svar på innvendinger
Vit hva du skal svare på en del standardinnvendinger som ofte går igjen:
- Jeg tror ikke det finnes noen Gud
- Jeg kan ikke tro på en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden.
- Jeg kan ikke tro på Bibelen
- Hvordan kan du vite at kristendommen er den eneste rette religion?
- Hvordan skal det da gå med dem som aldri har hørt evangeliet?
- Jeg har min barnetro og gjør så godt jeg kan, det er nok for meg

Veien til frelse


bro-syndDet viktigste spørsmål som vi må vite hva vi skal svare på, er når en person spør: "Hva må jeg gjøre for å bli frelst". Ta utgangspunkt i Joh 3v16:
· Gud elsker oss, Jer.31v3, men han er hellig og rettferdig og tåler ikke synd. Jes 6v3;
2 Mos 34v7a
· Verden: Vi mennesker som bor der. Vi er det ypperste Gud har skapt, Sal 8,6, men vi er syndere og har ingen del i Guds herlighet. Rom 3v23; 6v23.
· Jesus: Gud ga Jesus til soning for våre synder, Joh.1v29; 2.Kor5v18-21
· Tro er å komme til Jesus, Joh 6v35
Vi kommer ved å be. Ledet bønn.
· Hva svarer Jesus på den bønnen? -den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. Joh 6,37b
5. Vis omsorg for den nyfrelste
a. Be for ham/henne Kol 4v12, 1v9ff
b. Led ham inn i de 4-B'ene: Bibel, bønn, brorsamfunn, brødsbrytelse
c. Gi hjelp til å bekjenne Jesus
d. Forbered ham på kamp

Strø utAvslutning


Nest etter å bli frelst er det ingenting som er større enn å få be med et menneske til frelse. Om du får oppleve det, så er du bare siste ledd i en lang rekke som har bedt og sådd ut den gode sæd som til slutt har blitt moden. Se også stort på å få lede et menneske et stykke nærmere Jesus. Joh 4v37: Her er dette ordet sant: 'Én sår og en annen høster.'

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund

 

.