Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro.

Neste Påskens tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

 

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                  ....................                      Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Sannsynlig at Jesus sto opp? Jesus død: -rettferd for synd; Er vitenskap anti-Gud; Feilslutninger i vitenskap; Jesu hodeklede i Oviedo? Israel: Trestatsløsning? For mye hets? 'Demonen i maskinen'; Trosfrihet og tros-frimodighet; 'God nok som vi er'? (Bokanbefaling); 'Hosianna' eller 'Korsfest'? Kristi guddom i GT; Drøm og virkelighet; Påskekalender -her. 'Er ufødte min neste'? Om nettbaserte overgrep; Hva er skammelig?; 'Fuglehjerne'; Kristen kulturarv; Magi i kirken? Vestens grunnlag; Forbered kristne for studier; NATO forener USA og Europa; Sorteringssamfunn og darwinisme; Kristi guddom i GT (eng); Treenigheten; Hva dreper insektene? Ordets makt; 'Du skal ikke tro, men vite'; Klima-diskusjon; Motvekt mot ensretting; Er Gud uendelig? Hjerneforskning om kjønn; 'Psevdo-vitenskap'; 'Ikke nok tro til å være ateist'video; UK: 'Kristendom ikke fredelig religion'; Trosforsvar-podcaster (eng-CrossExamined); Kan vi vite at Gud eksisterer? Bønn i nød (Sal50,15); Skru tiden tilbake? Tidligere IS-prins ble kristen; Kristen eller sekulær oppdragelse? Kunstig intelligens og bevissthet; Nådestolen; 5 grunner til trosforsvar; Om historisk sannhet; SAT-7; Kommentar til biskopenes beklagelse; Professors vitnesbyrd; Kristent syn på homoseksualitet; Søkte Allah, fant Jesus; New Atlantis report (gender); Muslimsk lov-innvending; Romersk katolsk kult? 10 ting en bør vite før vgs (podcast); Gud og det onde; Om ateister, moral og skapelse; Bibelsk begrunnelse -uten Bibelen? Kommentar Joh.Åpenbaring (Se vedlegg); Gud og vitenskap; Sommerfugl-effekten; Stigmatisering fra Stanghelle; Romerbrevet; Ufrivillig offer; Kristne drepes i Nigeria; Er Gud ond? Menneskerettighetene (se art 18-19); 'Sound of silence' (ny); Åndelig omsorg-tabuemne? Lærebøker og Islam; Hvor kom Gud fra? Transkjønnede og felles garderobe; Tvetydig om isbjørner; Stråler av håp; Film som trussel; For og mot 8.mars-tog; Bedre moral uten Gud? V-hen? Hunder til hjelp; Syke og eutanasi; Innvendinger mot moral; Religionsfag trengs; Sjokkert over biskoper; Kvinnekamp? Angiveri belønnes i Kina; Misjonsprosjekt; Misjonærinnvielse; Kriminelt å hjelpe? Meningstyranni? Now? (tidsbegrep); Alternativ åndelighet; Alternativ medisin; Er vi gode nok i oss selv? Ytringsfrihet? Ideal og virkelighet; Maktesløse foreldre (USA); 'Hvorfor gjorde Gud meg slik'?(lesbisk); Kirke i en ny tid (seminar); Hvorfor tro på Jesus?(podcast); Ideal: Vår tilhørighet; Skrekk&advarsel: Dobbeltseier for transkjønnede; Hvem begår 'gud-i-hullene' feilen? Om folk som har tatt selvmord; Dårenes tro; Bortforklarende byråkratispråk; Menneskelige særtrekk; Hvor kommer naturlover fra? Logikk mot fri abort; Spør naturen; Bibelen på 3 min; Fugleembryo; Menneskeembryo; Kritikk av bispeuttalelse; Hvem er offeret? 'Fascinert av fryktrespekt'; 'Mor og far' fjernes (Fr.rike); Jesaja bekreftet (arkeologi); Molekylær biologi og livets tre; Ikke abort, om du ikke er helt sikker; Én-verdens-religion? Om partiet Rødt's fremgang; Kvinnelig prest mot fri abort; Tror vitenskapsfolk på Gud? Frikirkens teologi; 40' levende og 567' døde; Restriksjoner mot ytringsfrihet; Gir biskopene opp? Kommentar til bispeuttalelsen; Flertall kvinnelige bisper; Kristne foreldre; Velkommen hjem; Netivah; PDK ved veis ende? (abb) 'Water-music'; For barnas skyld; Moderat & ekstrem islamisme? Ateisme & feminisme; Nåde ell. rettferdighet? Kristus som frelser; Håp for Alzheimer-pasienter (5-10 års sikt); Hvilken forsker har rett? (El-biler); Intoleranse i samlivsetikken; Om abort (samlet); Mirakler og historien; Spekulasjoner om verden(eng); Et hellig liv; Norge mangler (et) barn; Kun mammon tillatt -redd for trosforsvar/evangelisering? Norge alene? 'Hilsen fra Lund'(humor); De 7 sendebrevene; Rettigheter -podcaster; Time to go-to what? E-spionasje; Religionsblanding; KI-kirke? Om dødshjelp; Alkoholisme -diktbok; I brann for Jesus; Strømkrise for dummies (synspunkt); Varsomhet i sosiale medier; Leger og aktiv dødshjelp; Naturalistisk evolusjon; Hvem er Gud? Naturens innovative løsninger; Bibel om forløsning; Lidelse-forståelse; Spørsmål/tvil? Hva er frelsende tro? Skjønnhet, sannhet og godhet; Kurs om Gud; Kan vi stole på NT? Er alle religioner sanne? Trosforsvarer (videoer); 'Fornuftens mestere'; Vitenskap (diskusjon); Norge og forsvaret; Naturlover; 'god-of-gaps'; 'Mind before matter'; 'Skaperen via big bang; Fra nederlag til seier; Kosmologisk argument; 'Tvillingabort'; Er alle religioner sanne? Til minne om Per Jorsett (fra 1:07:45 til 1:25:20); Trening og diett; Debattnivå; Om mening og hensikt; Design argumentet for Guds eksistens; Innstramming i ytringsfrihet? Slik utføres tvillingabort; 'Til Helhet'; Våger vi være synlige? Provoserende bispeutnevnelse; Mot surrogati; I privatfly til miljøkonferanse; Religiøs synkretisme; Meningstvang? Radikal kjønnsideologi; 'Balanse i kristenlivet'; Russisk munnkurv'; Om fosterreduksjon (tvillingabort); Kristent vitnesbyrd; Kvante-vakuum fremfor Gud? Feil å dømme? Hvordan endres Norge -klima? Om forsvarshistorie (Ikke bidra økonomisk); Kristne studenter om fremtiden; Moralsk rett? Fake news (US); Fri vilje fornektelse; Om 'motiv for meninger'; Fra Big Bang til Personlig Gud; Strid i vente; Ekteskapssynet; Rammer for ny regjering; Hvorfor skapte Gud mennesker? Hva med toleranse? Trosforsvar 5 beste øyeblikk (W.L. Craig); Kjærlighet vs. følelser; Mye vondt i ledd? Hva betyr 'Allmektig'? Er et stort univers et problem? Kinas kirke under press;

Hvem styrer Norge? Fra en observatørs synsvinkel; Kristen ressurs-side (eng); Globale politikere; Biomimetikk og design; Om 'vitenskapelig humanisme'; Ble Jesus født i Betlehem? Om rettferdighet/moral; Fusk lønner seg ikke (komedie); Hvorfor så lenge? Vitnesbyrd fra ex-ateist; Et (fremvoksende) bilde, mer enn 1000 ord; Juridisk grad til person med Downs; 10 år med kjønnsnøytral ekteskapslov; Kjønnsnøytralitetens underliggende verdisyn; Kaifas knokler; To typer vitenskap; Naturlover; Er makroevolusjon sann? Hvorfra fikk Kain kona si? Kristendom vs. polyteisme; Koranen ikke Guds ord; Abort dødsårsak nr. 1; Om nær-døden-opplevelser; Drøm å strekke seg etter; Bibelsk arkeologi: Topp 10 funn (2018); Tidshull hos Lukas; Er naturen og skriften kompatible? Feil i NT? Troverdig NT? Hvorfor er DU en kristen? (trosforsvar); Uten Gud-ingen rettigheter; Vitne for muslimer: Svar på innvendinger; Hva setter vi høyest? Hvorfor så mange trossamfunn? Å avdekke problemer(trosforsvar); Trygghet i Jesus; Bønnens betydning; Lovverk: Statsmakten som smaksdommer? Kan vi stole på NT-kopier; Falsk motsigelse; Råd til trosforsvarere; Kupet kristne jula? Hva er spesielt med kristendommen; 'Jeg ba ikke om å bli til'; Diskriminering i Rwanda; 10 artikler om jula; Hva gjør at unge faller fra? Er homoseksuell praksis synd? Parisavtale fremfor bekjennelsesskrifter? Intet straffbart forhold (helbredelser); Om mening og lykke; Om menneskelig overherredømme; Hvordan begrunne moral; Én som er til å stole på; Ulike nissemodeller; Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker? Bibel og historiske begivenheter; Flere logiske selvmotsigelser; Religiøs pluralisme-selvovervinnende; Matematiske lover beskriver verden; Metodisk regularisme; Forsvar mot radikal kjønnsideologi; Kan gutter ha menstruasjon? Guds pågående dom; Loven om ikke-selvmotsigelse; Porno-oppskrift på voldtekt; Samfunnet trenger monogamiet; Kostbar julefeiring; Hvorfor griper ikke Gud inn oftere? Skal det være kontroll? 'Er jeg spesiell'? Kristne forfølges i Kina; Sykehus ferdig bygget; Vil Tsjekkia forby Islam? Skapte Gud ondskap?Julen hos forfulgte; 114 kristne arrestert i Iran; Gud, teknologi og to typer vitenskap; Hvorfor stopper ikke Gud ondskap? Messias profetier i GT; Er ateisme mangel på tro? Har kristne kupet jula? Fattigdom også i Norge; Bibelske argumenter for gammel jord; Er 1.Mosebok historie? 'Gud som Far'(engelsk 2-videoer); Stille kristne (utfordrende); Kjønn er ikke et spekter; Ikke kjønnsnøytral ideologi; LO nesten alene om boikott; 10 logiske feller; Ateistiske professorer (veileder); Jesus kom for å frelse; Videoer med Øivind Benestad; Skeives levekår i Agder (kritisk vurdering); Ideologien bak likekjønnet ekteskap; Kjønnsnøytralt ekteskap-dårlig idé (reprise); Ideologi slo tilbake; En åndskamp; Biologi og kjønn; Transkjønnede;

 

Startguide for Intelligent Design (id): Devolusjon er naturlig; Behe svarer: Lenski; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3; Hva er DNA bevis for? Behe svarer kolleger; ID-oppdatering; Teleologi -elefanten i rommet? Molinisme og evolusjonsteori; Nytt europeisk id-senter (tysk); Id oppsett for evolusjon (eng); 7 argumenter mot evolusjonsteorien; Ikke-styrte kjemiske prosesser og genetisk kode; Vestigale organer og junk-DNA; Ulik embryo-utvikling; Konvergent evolusjon? Naturlig utvalg sliter med fiksering; Tilfeldige mutasjoner og informasjon; Darwinistiske anomalier akkumuleres; Histonkoden; Cellen vitner om design; Overdrivelse -testet baklengs; Allment nederlag for junk-DNA; Vekten av bevisene; Epigenetiske problemer for evolusjonsteorien; Refleksjoner og id-undergrunnsbevegelse; Topp historier i 2018; Semantisk informasjon; Moderne mekanistisk vitenskap; Rett svar eller 'rett type svar'; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Menneskekroppens 10 systemer -samtidig? Kristne friskoler og evolusjonsteorien; Mer enn gener; Systembiologi; Filosofi og evolusjon (Th. Aquinas); Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); Hammerhai-kosthold; 'Vegetar-løve'; 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum;

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Bilde 3. Nervebaner i mann(blå)-kvinne(gule) hjerner

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

Bilde 4. ATP-motor -en underliggende energikilde

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 3215