Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro. Ukas vers her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Fra 15.mai: 30-dagers bønn for verdens muslimer -her.

 

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                            ....................                                                     Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Intervju m. W.L Craig; Opprinnelsen - mot ateister; Hva er ille ved helvete? Jesus i Islam; 'Kan Gud gjøre feil'? 'Islamisering av Nigeria'; 'Tvetydigheter'; 'Enkelt å vinne venner' (bli som barn) Om 'Pascals spill'; Film om Paulus; Legendary Vocals; Mot selvgodhet (klikk i ramme); Ikke mobillading i senga; Omvendelse fra baktalelse; Mening uten Gud?; Pinsekalender; Nyttige telefonnumre; Stueplanter til besvær; Nearer my God to thee; Om hykleri; Ateisme -en form for tro; Objektiv moral/verdier ; Om Kristi himmelfart; Argument fra uvitenhet; Grunner mot naturalisme; Mange feil med F-35; Mot Israel-Iran konflikt? (Syria); 12 spørsmål til stortingspolitikere (Ø. Benestad); Innvendinger mot moralsk lov; 5 vitenskapsmenn omvendt til Gud; 4 hovedgrunner til at folk blir ateister; Adam og Eva mulige; Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig skapt? 4-punkts Guds-argument; Gud handler i tråd med sin karakter; Kjærlighet forutsetter noe: Blind tro eller begrunnet tillit; Ny side: Free Science; Utilsiktede (ripple) effekter; Galileo og den katolske kirken; Jesus om synd og ulykker; Absolutt og relativ sannhet; Gud rettferdig og kjærlig; Er Gud umoralsk? Hvorfor akkurat Jesus?; Gammel klassiker; Faretegn; Om folk ikke vil -bli kristne; Samtale krever lytting og bønn; Berlinski om ateisme/agnostisisme og evolusjon; Uten Gud: Ingen objektiv mening; Ateismens bevisbyrde; Mer enn 10 tusen grunner; Menneske-Gud; Enormt vannresorvoar i jordas indre; Bibel-vitenskap -kort; Om moderne slaveri; Bønnekalender (Åpne dører); Hvorfor akkurat Gud? 7 sannheter om helvete (ut fra diskusjon); Reasonable Faith (Itunes); Rådgivning fra hjertet; Tornado; Om: Tekstkritikk; Toleranse; Plassløsing i universet? Vitenskap og 'blinde krefter'; Ateisme-bygd på blind tro; Om spørsmål i evangelie-samtale; Om høflige og bråkete elever; Var Paulus kristenhetens grunnlegger? Krigene i GT -kortform, video her og her; Matteus evangeliet; Ateistisk vitenskapsmann ble kristen; Om historie-forfalskning; Ord for dagen (eng); Mitokondriedonasjon (se s.10); Mot evolusjonisme; Om ateisme og moralsk standard; Er moral følelsesbasert? Fagplaner: 'Ateismekritikk i KRLE'; 'Historiekritikk i historiefaget'; 'Frelsesvisshet'; 'Stå fast i troen'; Om den 'gode moralismen'; 'Skeptisisme som prinsipp'; Flere videoer -fra Veritaskonferansen; Om Guds forutseenhet og fri vilje; Er alle religioner sanne? Utfyllende evangelier; Ondt-vs-godt-Gud; 5 grunner til å tro på Gud; Rasisme inkompatibelt med kristendom; Om eggdonasjon og assistert befruktning (intervju); Logiske tankefeller; Trosfrihet for alle; Tilbakebetaling av nødhjelp; Power-Points; Mot Islams syn på Jesus; Uttrykksformer i sosiale medier; Er far overflødig? Ateister stjeler fra Gud: del 1(livet); del 2 (årsakslov), del 3(tro/fornuft), del 4 (informasjon); del 5 (hensikt); del6 (moral), del 7 (det onde); del 8 (Vitenskap), del9-10 (Evangeliebekreftelse). Er alle Guds barn? Treenigheten del1, del2; Hvilken sannhet (lyd); Om vitenskapsfolk og Gudstro; Om sannhet og uferilbarlighet; Johannes evangeliet -påsken; Fri vilje; Universets fininnstilling -argument; Argumenter for Jesu oppstandelse; Iran offensive i Syria; Ny lov om Palestina-bistand; Det store bildet -seksualitet; Fordeler: kaldt soverom; Gen-editering; Pre/post-evangelisering; Kristen helt (bekreftet via katolske medier); 'Hvem skapte Gud'? Dyrene slår tilbake; Hevder Jesus å være Messias? Barneoppdragelse; Feil i skolebøker; Hva er livet? Nye typer blodtester; Kroppens celler; Kristendom og (profan)humanisme; Er mirakler mulige (Fare for høy lyd!)? Darwins kvante-sprang; Bibelens kanon ; 'Greier oss selv'? 'Bare én gud mindre'; Homoseksualitet; Bevis for skapelse; Gjør heller et dagsverk; Verdierklæring om ekteskapet; Å stå for noe; Logiske absolutter; Hawking var ingen filosof; Gud og St. Hawking; Repriser: Er religion skadelig? Om seksualitet og verdi; Materialismens problem: materie og her.

Startguide for Intelligent Design (id): Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener?To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Bilde 3. ATP-motor -en underliggende energikilde

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 4. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 1708