Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp)

For at brukerne skal slippe å lete gjennom Ressurs-sida etter nye ting, setter vi opp nytt stoff, med lenke til dette.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Nytt stoff-generelt: Tre feil å unngå; Om filosofi (vs. mekanistisk vitenskap) (ca.24min); Konfirmant-spørsmål med kote svar; Platons skyggeverden ('spill-format')Når blir skeptisisme til fornektelse?(video/eng); Hva gir menneskeverd?Nytt emne: Filosofi-Religon; Nabeel Querishi-død; KrF -etter valget; Kirke-begreper (eng); 20 positive nyheter; Valgresultat; Om Paulus; Depressivt: Skyldes alt tilfeldige atom-kollisjoner? Unngå depresjoner; Ateister trenger Gud; Lidelse og det onde: Del 1; Del 2 (videoer); Mot sortering av menneskeverd; 11 fakta om himmelen; Fakta om Jesu oppstandelse; 4 Big-Bangs; Fra Bibelen: Søvnløs?-vers til å roe tankene; Lærdommer fra Esters-bok; Kort om vitenskap og Aristoteles; Om ordbruk og hykleri i valgkampen; Freud-myten (engelsk); Evangelienes historisitet (svensk); Krigsforberedelser? W.L. Craig: Om skapelse; Debatt med Hitchens -del 1; 'God uten Gud'? Ny livsynskamp (gratis prøveabb.?) De borgerlige i siget? Er mirakler mulige? Valg og eggdonasjon; Israel og Norge; Norge bidro til Eritrea-og flyktningestrømmen; Hvor kommer våre overebevisninger fra? Naturgave/talent?; Nei til frivillighet? Lisa i Stjernekamp (abbonent-basert); Tidlig krøkes; Egg fra frittgående høns; Kan ikke passe oss selv; Paulus: Vi er ikke selveiere; Johannes evangeliet: Sist, men ikke sent; På vei mot sorteringssamfunn?

'Gammelt nytt'

Startguide for Intelligent Design (ID): 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv; Snart ny Darwin-bok; Impliserer likhet felles avstamning: Del 1; Del2. Hvalens evolusjon?(video) Evolusjonære sjanse-innovasjoner; Hva er liv?; Menneskelig: proteom; -matematisk evne; Funksjonell sammenheng -dokumentert; Fortsatt manglende link; Liv ulikt ikke-liv; Fingertupp-design; Naturalisme sliter med fininnstilling; Er hunder utviklede ulver? Behes utfordring -20 år senere; Konvergens vs. avstamning; Rekk opp armen; Opprinnelse til liv og informasjon; Nano-teknologi i celler; Hvordan bygge en celle (video: 3m:10sek); Funksjonelle proteiner; Livets opprinnelse og Fri energi; Selvorganisering; Termodynamikk. Vitenskapens blinde flekk; Livets opprinnelse; Origo Norge; Evolusjonær informatikk (ny bok); Celle-maskiner opprettholder planetens liv –her; Celler med livline; Dyr og språk; design i marihøne; Ingen kontroverser om darwinismen? Flere konvergens-problemer; Feilaktig evolusjons-logikk; Kommentar til evolusjons-forkynnelse: fisk; fugl; primat. Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her; Når er skepsis sunt? Mer kambrisk eksplosivitet; 'ID-forsvar'; Livet ulikt naturlige prosesser; 'Perfekte molekylære maskiner'; Evolusjonær informatikk; Kollisjon: fantasi og virkelighet; Tilfeldighetenes grense; Om ekkolokalisering; Stillas uten tegning (Cambrium); Der maskin-metaforen feiler;

 

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Antall besøk på hovedsiden er passert 10.000. Takk til alle som besøker sidene, håper dere finner noe av interesse/det dere søker etter.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 3386