Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro. Ukas vers her. P√•skekalender her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                                                                                                                         Bilde 2. Et underliggende ideal

Har nå sjekket for feilkoder ('punktmutasjoner') i de fleste mappene. Forhåpentlig bedre å lese nå, etter at tvungent leverandørbytte, som ikke støttet nordiske tegn etc. Beklager evt. uleiligheter ved det!

Nye lenker generelt: Bevis for skapelse; Gjør heller et dagsverk; Verdierklæring om ekteskapet; Å stå for noe; Logiske absolutter; Hawking var ingen filosof; Gud og St. Hawking; Repriser: Er religion skadelig? Om seksualitet og verdi; Materialismens problem: materie og her.

Ett evangelium-4 evangelier; Gode grunner til tro; Engelsk-språklig: Kontingens-argumentet; DNA-informasjon; Debatt (Lennox-Dawkins) 1t 20min;
Norsk: Atomvåpen og Iran? NRK -fjær ble til fem høns; Naturens skjønnhet; Er ett første menneske-par mulig? 6 skadde kristne (India); Manglende norsk forsvarsevne; Om fri vilje; Tidlig NT; Fri vilje; Vitenskap og barneoppdragelse; Fortjent? Om opphav; Er vitenskapen objektiv? Jesus historisk og sto opp (lydfil); Evangelier bekreftet; Om logiske selvmotsigelser; Avstand til oppstandelsesvitnene; Samlivsrevolusjonen; 'trans' --ideologien (video:50min); Om billedbruk og begreper; Gud kjærlig og allmektig; Et språk folk forstår; Ett evangelium -4 evangelier; 5 ting om kristen oppdragelse; 'Gud talte til meg'; The information enigma; Det ondes problem; Fra ateist til troende? Trosstyrkende; Moralsk -om våpen og Gud; Om Jesu oppstandelse; Om å lytte; Er homoseksualitet synd? Tabufelt? Logisk selvmotsigende? Ett første menneskelig par mulig? Eks. på trosforsvar -videoer: Det ondes problem; Moralsk argument; Umoralsk Gud? Mening/intensjonalitet; Aquinas' 5.vei; Ulike emner; Tro (Lennox); Hensikt; Turek ; Godt/ondt; Moral; ?/Svar1; veritas.org; Omvendelse på dødsleiet? Sanger: 'Gje meg handa di'; 'Alt i meg'; Siv J. om homo-politikk; Politikk i forkant av OL; Fantastiske fugler; Forsvar for kosmologisk (kalam)argument; Om abstrakter i sinnet; Teistisk evolusjon undergraver; Bibelen: her og her; samt Guds ære; Gode argumenter for kristendom; Jøder og arabere; Nytt fra Nepali-sykhus; Hensikt uten Gud? Troens vannskille; Motivasjon-viktig; Faretegn ved kirker; Jesus: Messias; Gud er treenig-kjærlighet; Ateist lege blir kristen; Hvem skapte Gud? 'Idéer har konsekvenser'; Fri app hos: Crossexamined.org; Frankenstein-advarselen (200 år); Forsvarsutgifter i feil retning? 1 år etter kirkemøtevdtaket; Teistisk evolusjon-undergraver Bibelens aturoritet: del 1; del 2;

Startguide for Intelligent Design (ID): Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener?To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Bilde 3. ATP-motor -en underliggende energikilde

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 4. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 2444