Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro. Ukas vers her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                                                                                                                         Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Bibelsk vs. blind tro; Svar på barns spørsmål; Det uoppnåelige? Medias syn på kristne; Frelsende tro; Opprinnelse til moral? Interlineære oversettelser; Filosofs vei til tro; Muslimske æresholdninger; Ikke skygge uten lys; Jesu likklede; Judas evangeliet i 'Kulturell skolesekk'; Sint -på hvem? Hendelser ved Jesu grav; Nordlys; World Watch List 2018: pdf; Jøder:Jes.53 -forbudt; 8 løgner som kan ødelegge ekteskap; Samfunn uten Gud? Kan krigene i GT forstås? Trosforsvar trenger kvinner; Om radikal Islam; 'Stealing from God' (ch.1) Om stedfortredende lidelse; Videoer om trosforsvar; Leveregler for kristne; Er alle religioner like gode?Tegn på depresjon; Abstrakter og det universelle; Cold case christianity' (videoer); Konfirmanter (?/svar); Sannhet eller overtro? Vitenskap vs ateisme? Herlighetsteologi; Hvorfor Jesus blant mange guder? Trenger troen forsvares? Vitenskap: ikke allvitende; Om jula: fra bibelen; rasjonelt? Fritenker? Yeshua; Jule-quiz -hva er Bibelsk? Læreplan KRLE -forslag; Et designet univers? Me-too-seksualliberalisme; Hvilken rettferdighet? Årsaks eller symptombehandling? Inkarnasjon og skapelse; Stolthet og andre fordommer; Ulike livssyn -del 1 og del 2; Dawkins ser design som mulig; Ontologisk Gudsargument; Hvilke bøker kom med i Bibelen? Kunne Gud skapt en bedre verden; Fare ved å boikotte Israel; Vil roboter ta over verden?; Misbruk av barn; Ingen rettferdighet uten; Kristus-mysteriet; Å balansere nåde og rettferdighet; FN-om Jerusalem; Guds vesen og handlinger; Unbelievable? Virkeligheten-hva sier den? Moderne slaveri; Debatt for enhver pris? Hvordan tilnærme seg 'helvete'? En digital disippel? Sikkerhet i bil; Om absolutt begynnelse (universet); Om trosforsvar (avisinnlegg); Var Gud sintere i GT? Om absolutt og relativ viktighet;

Startguide for Intelligent Design (ID): Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Bilde 3. ATP-motor -en underliggende energikilde

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 4. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 2073