Nytt-hjemme -Nytt på Kristen-ressurs:
Kurs:

Fiilosofisk Overtredelse

Snakke-folk-etter-munnenOm forbehold knyttet til innhold i lenkene under, se nederst på siden; -Teknisk hjelp.

(Evig) Aktuelt stoff: Evangeliet. Snakk om Tro, For Oss; Nyhetsside: Dagen/TV                               

Neste Søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her.
Bibelvers for perioden om Treenigheten: 2Kor1,21-22.

 

 

E-bok: Del 1- Opprinnelse av Univers -og liv, - her. Del 2, mest dreier seg mest om Skapelse og Trosforsvar, - her. Bak betalingsmur (?): Dagen: Politikk/abort; Intoleranse/ytringsfrihet; Tilfreds?

  1. Ikke-bibelske-Kristus-bevisLenker: AP og MDG's ensretting; Skrefsrud og 'høyguden'; Konform vitenskap; Ateist om mening; Familiært? Virkelighetssyn og sannhet; Sannhet-relativisme og Pride; Nevroners nettverk; Identitet og relasjoner; Logiske feil; Rasehygiene; Guidet celletur; Cellens maskiner (6 min); DNA-animasjoner (7 min); Elektron-transportkjede (8 min); Politikere og Pride-tog; Liv annensteds (6 min)? Guds egenskaper; Israels historie (Dagen); Historisk rasisme; Bibelsk åndelighet; Forebygg fristelse; Naturvideoer; Koders opprinnelse; Kjønnsidentitet(?) Unyansert; 'Ingen fri lunch' (9 min); Falske beskyldninger; Kausal lukkethet? Ressursside; Psykologi? (VL); Felles feil; Likekjønnet ekteskap? Tidens tann (43 min); 'Umulig': Mitokondrier (5 min); Lurt? Tro vs Vitenskap? Uforklarlig? Planetarium (ur-1m:52s); Feil kropp? Rasisme: Bakgrunn; Menneskets avstamning; Rettigheter? Hva kom først? Intelligente celler; 1.liv? 'Darwins geni'; Bedrag? Sjakk i sommervarmen? Cilia -livsnødvendig; Torino-kledet (1t:43m): Skjulte objekter (16 min); Kun én beboelig planet (til)? Like religioner? Begrunnelse for design; Bibelsk frihet (eng); 'Politisk ukorrekt'; Inkonsekvent statlig holdning; Kausal tilstrekkelighet; Innebygde tilpasninger; Informasjon som energi? Rettferdig konkurranse; Fri og konverteringsterapi: Biomimetikk; Informasjonsbehandling i cellene; Kommentar seksualrevolusjon; Fri's politiske program; Tankepoliti (Dagen); Om kritikk (Pride); Dualisme? Vitenskap eller filosofi? 4 årings reaksjon; 'Pastorloven'? Mot-Pride; Wokeismens røtter (kritisk/sterke virkemidler); Lik kameloner?(6 min); Skrift øverste norm? Godt og ondt (4 min); Lov og evangelium; Trofast kjærlighet? Lovens 1.-3 bruk; Usannsynlig planet; Språklig immunsystem; Dyrs utvikling; Pride-politikk (23 min); Designeren finnes; Fare for ubotelig skade; Forskere frykter hets; Samarbeid (ing/biologer);Navneskifte-seremoni (DnK-VL); AP-boikott (Bergen); Vitenskapsavvik; Samvittighetsfrihet (Pride); Mannlig mor? Gaven og nåden (s7-8); Kjønnsløs flagging? Seksualitet syndig? Sjel og ånd (BCC); 'Krigen mot mennesker' (31 min); Å leke Gud; Bibelsk skapelse vs. evolusjon; Design-kriterium: Selvmotsigende utsagn (video: 3min); Levende ingeniørkunst; Kristne verdier; Det ondes problem Del 1(4:47); Del 2 (8:19); Korte undervisningsvideoer; Sosial-darwinisme (historisk); Nihilistisk abort-etikk (Dagen); Intersex; Transkjønnet-serie (eng); Biologi vs. kjønnsforskning; Hjerneforskjeller (kjønn); Størst av alt ..? Kalaam -> Gud (34 min); Indoktrinering? Forskjellsland? Takk, ateister; 'Spis meg' (celler); Korona fra kanin? Junk-DNA; Biologisk design (D-I); 'Hvem er Gud'? (fra 22 min..); I pandemitider; Kjønn: roller og dysfori; Erlend i The Voice-finale; Sort materie; Abiogenese og DNA; Design -ikke nok; Gud i fysikken; Israels eksistens; Bokkritikk; Bokkommentar ('mur'); Argumenter for Gud (F-I); Hindring av vitensskap? Leke Gud? Ulik embryo-utvikling; Bokanbefalinger: Sinnets fornyelse; Under filosofiens lupe; Trosforsvar side (eng); IEA rapport (mineraler); (Biologiske) Menn i kvinnefengsler (US); Begynner-sjakk; Argumenter for Gud (A-E); Nyttemoral; Fagfornyelsen; Vær varsom plakaten; Universell konstant; Initiell fininnstilling; Om: Jesu gjenkomst; Vitenskap i middelalderen; Krig i GT (Videoer); Finjustert Higgs-masse; Hillsong? Fotball og Planckkristen? Genetisk determinisme? Termodynamiske lover: 1: Energi-bevaring vs. Gud (9:50); 2: Gradvis økning av uorden; Skjev journalistdekning; Løgnkart (gm); Topp 5 New-Age lærdommer innen kirker (21:30); Lesbisk forskjellsbehandling (lovforslag); Mot New-Age praksis (5 min); Yogyakarta-prinsippene (på norsk); Fininnstilt for liv (fysikk); Et liv blir til; Undeniable? (bok); Dominerende hjernehalvdel? Etikk: Falske meldinger? Organdyrking i dyr? BMI-grense?; Embryoets utvikling; Vitenskap i middelalderen? Bibelsk-hatprat (eng)? Stor tro; Feministisk tabu; Objektiv moral? Gratis kurs (samlivsbanken); Kurs (bio-ET-ID); 'Valg' fra tom liste; Partier og abort (V-siden); Woke-kulturen (hvorfra?); 'Newton i sitt bilde'; Abort til levedyktig -video(?) Religion og krig (reprise); Bokanbefaling; Normkritikk og kjønnsideologi (Danmark); Biologiske opprinnelser (5 min); Preacher.no (Clausen); Hvem eier sannheten? Fininnstillings-argument (4 min); Menneskelig balanse (mye); Filosofiens begynnelse (23 min); Om Islams vekst (4:30); Tegn på design; 'Vitenskapisme' feil; Dårlig design (12:40)? Filosofiske tradisjoner (ID-ET): Filosofisk bakgrunn; Fortsatt aktuell; Flaskehals (strømnett); Gratis kurs (samlivsbanken); Videoer (trosforsvar)? Utdanningsvalg; Reform-miss (vgs); Kontra (munnbind); Gudshypotesen vs fornektelse; Start enkelt (trening); Ensidig (samfunnsfag); Flaut? (kristen); Kategori feil; Åndelig hunger; Guds hypotesen vs ateisme; Korona-status (No); Skaper ikke noe (Naturlig utvalg); Naturlig teologi; Vitenskap peker til Gud; Seier via offer: Del 1 (sjakk); Del2; Påsken kristen; Påskeharen; Kirke eller hjerte? Beste aprilsnarr? Flere spøker;

    juksForslag om 3.kjønn (febr); Frukt av 'FRI'; En gud eller Gud? (3 min); Getsemane (53 min); Golgata (40 min); Jesusprofetier; Likestilling? Virkning, ikke årsak (Big Bang); Påskekalender; Påskeressurs; Åpne pol, stengte kirker (19.3.21); Fra grønt (MDG) til Rødt? Sannhet 2.0; Konspirasjonsteorier (blant kristne); Nye nasjonale korona-tiltak; Evangeliet (6 min); Arvelige vaner; Islam -den endelige åpenbaring? Dilemmaet v. koranen (8:30); Nytt kodelag; Kjernekraft og finstruktur-konstant; Om bønn (Gudstjeneste); Om PRIDE-ideologien (Ø. Benestad); Mot transe-ideologi (LLH-19); Intervju m. A. Toje; Homologi (8 min); Arvelige egenskaper? Stedfortredende lidelse; Profetisk tale? Åndsfrihet? 'Kjønnsidentitet en sosial konstruksjon'; Undervisning og saklighetsgrunnlag; Akademisk straff (USA); Politisert kirke (Dnk); 1 år siden; Vold brer seg -fra Oslo; Komedie -for 42 år siden; Kroppsplan krever plan; Filosofisk naturalisme (9:36); Jerusalems støv; 'Det historiske Palestina'; Omvendelse? 'Fiske-forfedre'; 'Pave Biden'; Bevissthet; (4:10) Fininnstilling (6:10); USA≠Europa; Dispensjonalisme? Pop men feil; EU og Russland; M. Ruse: Darwin som Moses? Fluer i salvens. Meningspress; Overvåking (helse); Vaksiner: RNA-vaksiner; Framtids vaksine; Syndere? Skyldig-valg (3 min); Flyktninger (økonomi): For; Mot; 'Kristus er sentrum'(eng) ; Uenig med myndighetene? (US-ironi; 10:34) Uenig med Jesus? NASA m. falskt håp? 'Solus Christus' (no); 'Sunne ord' (no); 'Rett omvendt'? (da) Lokale Covid-nyheter (Kr.Sand); Unødige klimautgifter (No); Nytt US-lovforslag; Pavedrøm; Spor av design i naturen (3min); Komplekst? Kolosserbrevet (eng); 10 vitenskapelige fakta i Bibelen (15:30); F-35 fiasko(?) Fungerer hjernen? Kan ID bevise Gud? Nobelprisvinnere om Gud (16:23 min); Kristen evangelisering; Kristendom i hindu-kontekst (Nepal); Ondskap og kristendom; 'Mangler tro på Gud' (4:21);

    Evangelisering; Nedbrutt hjerte? (Sal 34,19); Sjekke grunnteksten? Evidens for Gud; Skjulte premisser; Diskusjoner? (13 min); Kirkebenkregel endres; Menneskerett (trosutøvelse); Kansellerings kultur; Ordet (Bli evt. med i Bibelfellesskapet -FB-gruppe); ape til menneske? Livets tilblivelse (menn); Fininnstilling; 1-2-3-ute (rasisme); ID-filtre (forskning); Ben Shaphiro -beste; Sodoma/Gomorra? Edens hage? Babel? Skapertro og vitenskap; Fins Gud? (fysikere); Likestilling/utnytting; Katastrofe? Er tale voldelig? Tro -en krykke? (10 min); Eneste vei: Arrogant? Kvasireligiøse konspirasjoner? #Kjønn; Origo: Dan; BioCosmos (No); Naturlig evidens for Guds eksistens; Virus i PC-er og organismer; Jesus: Skille i familie(2min:30sek); NLM-utfordring; Hauge jubileum? Sett spor (5 min); Tacitus bekrefter Jesus (9 min); Guds selvåpenbaring; Liv fra stamcelle? Virkelighet(?) vs QAnon (41 min)? Tro egne øyne? Humanist: fri vilje, moral og verdi? Mann-mus-ape? Lidelse før Adam? (2 min); Forskere bevarer Gudstro (Brasil); Kompensasjon? (No); Kur mot korona?(Israel); Strømpriser (No); Riksrettssak(Dan); Fastmonterte seter (No); Israel og vaksinering; Trans-feminisme? Evig univers?(6 min); Pubertets-blokkere (blokkér annonser) Bevissthet; 1.Timoteus-brev (9 min); Ateist-feilslutning (6 min); Lomborg om klima; Selvet; Fornuft eller følelser?Jesus (19 min); Islam (5 min); En meningsfull verden (13 min); Tragisk trans-debatt; 10 Bibelvers (visdom/innsikt..); Muhammed? Fysisk oppstandelse; Markus fra Peter? (6 min); Motivasjon vs. manipulasjon; Personforfølglese? Kolosserbrevet (9 Gudstromin,eng); Satire; 5 Design bevis; Tanke/bevissthet; (D)evolusjon? Kritisk teori og darwinisme; Vitenskapisme? Leselyst? Bibliotekar-aktivisme (J.K. Rowling)? Forfølgelse 2021 (5 min); Gud eksisterer (J. Lennox; 15 min); Kristen-Yoga? Depresjon? Årsaker (Bodø)? Dvale? (14 min); Trombose? Mirakler på atominvå: Del 1, Del 2; IKAJ (Israel: 2020); Roe vs. Wade (USA; 9:47); Norges rollout; Bidens Rollback; Vitenskapisme; Korona: Skjult smitte, Britiske tilstander; Ikke-reduserbar kompleksitet; Genetisk entropi; Hodekledet i Oviedo (50 min); Én biskop mot skeiv filosofi; Materialister stoler på ID; US-konsekvenser av Covid-19;

    FN-dobbeltmoral (Israel 2020); Tro? Problematiske forslag; Pusekatt? Korona: De svakeste (No); Restriksjoner (Da); 'Designrevolusjonen'; Perspektivløst; Feil i biologi lærebøker: Del 1; Del 2; Eksisterer Gud? (4 min); Forfulgte kristne (WWL 2020); Tro og fornuft: Del 1(eng); Del 2; Fra 'den andre siden' (USA); Kjærlighet og darwinisme; K-vitamin? Gratis eng. Studiebibel (kortvarig?); Struping av støtte? Redd debatt? Progressive menigheter? Konflikt-bakgrunn; DNAs-kompakthet; 'Gud i hullene' (igjen); Hudfarge; Ungdom nåes; USA-opptøyer: Mer om det; Dialektisk metode; Fall; Feminisme? Genenes feil? Forfølgelse (US)? Big Bang problem; 'Mor og far'; Den genetiske koden; Skape liv? Overflate-økologi; Sensur-krav; Big Bang -problemer; Studiebibelen? Jomfrufødselen; Skjønnhet kan forlede (50min);Etterpåklokskap;Oppgjør? Inspirert? Avkristning av samfunnet; Livets tre? Viktigheten er enorm (50 min); Jesus født av en jomfru? Folketelling? Vakrest av alt? Det teleologiske argument; 125 vitenskaps-sitater om Gud; Er kristne dumme? Glemt vitenskapsmann; Ta vaksine; Skyld for Covid-19? Glemt pandemi; Isbreers betydning for livet; Ulike DNA-koder; Vaksinering starter; Virus-infeksjon; Julequiz; Intelligens bakom; Kritisk teori? Mot Idol-dyrkelse; Når passer det? Motstand nytter; GT-idag? Konvertitt-saker; Store ulikheter (innvandrere); Ikke-reduserbar kompleks? Reverse engineering; Saturn-Jupiter (konjunksjon - 24sek): Historien bakom; 'Pre-fabrikert til å lese': Begrunnelse; Barnebok (eng);

ID-Gudsbevis?

Tidligere stoff? Se (etter alder): Nest nyest; 'Nesten nytt', middels nytt; middels gammelt', gammelt, eldgammelt, eldste, 2016 nytt.ATP-Thorvaldsen

Video: Cellens arbeidshest -kinesin (3 min).

Hva er EES; Nye evolusjonskritikere; Bilde (v): ATP-motor -en sunderliggende energikilde 

Naturens samspillStartguide for Intelligent Design (id): Antibiotika resistens; Intelligente celler; Designet for et formål; Membran-mønstre utover DNA; Overdreven tolkning (LTEE); Celleskjebne og differensiering; Metaller og proteiner; Opprinnelse til kroppsplan/kompleksitet; Dekkfrøede planter: Sprangvise endringer; Spøkelses-linjer? Diskontinuitet i biologien: Om planter; Fra finne til lem? Dyp homologi=Gjenbruk av felles design? Kun ID gir funksjonell informasjon; Kambrisk eksplosjon: bio-differensiering? Manglende slektskap? (T3SS-bakterie flagell); Ventetids-problemet; ID-videoer; Genom-reparasjon; Europeisk ID-menneske; Fugler -ikke dinosaurer; Kort tidsvindu; Stasis mikrober; Feilede darwinistiske forutsigelser; Abiogenese (sum:31min); Levinthal paradokset; Ventetid (på mennesket); Celledød for overlevelse; ID ≠'Anti-evolusjon'; Livslike maskiner; Prekambrisk korthus; Ediacra-funn ikke dyr; Odds for tilfeldig interaktom; Gjær forsøk; beta-globulin -funksjonelt; Fossil registeret; Nukleosomet og irr-kompleksitet; Sjansen for evolusjon; Opprinnelse til triplet-koden; ID-kritiker (11:36): Svar på innivendinger; Livets opprinnelse; Planters opprinnelse; Komplekst? Proteiner int. designet; Gud og evolusjon (16:23 min); Livet fra et sinn eller. naturen? Eks. på (makro)evolusjon? Devolusjon; Ev-News 2021; Proteinmaskiner; Behe bekreftet; Ateisme (verden); Livets opprinnelse: Del 1; Del 2; Still spørsmål (13 min); Tvil om neo-darwinisme (6 min);Abiogenese? Vitenskapsfolk om ID (3 min); Ribosomer; Opprinnelse til kjønn; Hvorfor misrepresentasjon? Tidligste bipedale stamfar? Hvem misrepresenterer? ID-fremtiden? (web-side); Tunnelsyn?; Planters opprinnelse; 'Gradualisme'; 'Seleksjon'; 'Bevissthet'; Planter og program; Tidsskrift (Origo, nr.151); Alle numre; Fanget av en erklæring: Del 1; Del 2; (Del 3: mye). Musefelle for Darwin og Lenski; Return & Review; RNA-verden: 0 bevis; ID-bøker på kortform; Cyanobakterier og design; Koder om koder; Mot felles avstamning; Kimberella; Opprinnelse til liv-forskning; Info som basis; Aper og mennesker; Molekylære maskiner i cellen; Nye (orphan) gener; Mer lureri (Kambrium); Stamfar til amfibier? Livets algoritmiske opprinnelse; Nytt Origo; Opprinnelse til omsetting; Alger eller dyr? Sammensatte organismer; Nanomolekylære maskiner; Systembiologi; Fosterutvikling (styrt eller tilfeldig dannet?); TikTaalik -stamfar? Biolog toner flagg; Intelligente celler -hvordan? Fornuft og vitenskap: Kroppsplan; Evolusjons-innvendinger; Ideologisk spiral; Celle-celle kommunikasjon; Kybernetikk i cellene; ID-vennlige vitenskapsartikler; En bi-sak; Artsforskjeller; Nye gener trengtes; Formkode; Livet 'et frossent uhell'? Preskriptiv informasjon (celler); Ulike cellekoder; Sensuren trår til; Enda mer finurlig; Informasjon; GPS-innebygd; Li-Fi i celler (37 min); Tilpasning atomer/molekyler; Dannelse av DNA; DNA som informasjon; Livets kjemiske BigBang? Felles avstamning & seleksjon? Fremsyn og regulering; Motbevis: Fremsyn; Planter-insekter, Mot gradualisme; Celle-analogier: Bibliotek; Fabrikk; Celletype-dannelse; Ribosomer; Genuttrykk & Selvreplikering; Enzym-design; Formdannelse; Design i naturen: Hierarkisk; -inpirerer forskere; ENCODE 3; Bak 'Konvergent evolusjon': Styrt evolusjon? Kroppsform: Romlig informasjon; Signalomformings-kode; Epigenetiske faktorer sentrale (mus); Formet til å fly (23 min); 5 sprekker i fundamentet; Begrenset evolusjon-potensiale; ID-publiserte artikler; Ulike info-nivåer; Aktomyosin; Bioelektrisk kode; Sjimpanser-brødre? Manglende grunnlag; Celle-fabrikkens styring; Humlens flukt; Mange mirakler; Reparasjons-protein (XPG); Fremsyn ved reparasjoner; Vannledninger-informasjonskanaler? DNA-kvadrupler; Totalitære regimer; 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Covid-19 (webinars); Heder til Tveter; Svar til reaksjon; Reaksjon 1; Opprinnelig artikkel; Vitenskapelig rasisme 18-1900 tallet; Evolusjonens grense; Artefakt-hypotese (RIP); Rett atom-arrangement; Robot origami; Optimalt DNA/RNA design; Vandrende hvaler (tekst)? Vitenskapelige slutninger (5 min); Ulike cellekoder; Nye funksjoner funnet for RNA; ID-vitenskapelig artikkel; ID-videoer; Magiske formularer; Ikke fra apene; Om insekter; Statistikk og Fininnstilling; Systembiologi og kreft; Informasjonsgåten: Del 1, Del 2; Dinosaur-egg utviklet 3*? TV-debatt (nov 19); Problem demonstrert: Dødsspiral; Fanget i MN? Falsk påstand; Makroevolusjon -sannsynlig (24 min)? Påvisning av mester-arkitekt;

 

Bakt-flagell-mot-evolusjonNytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk:Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

 

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.                                                         Bilde: Nøyaktig celle-modell.Laminin

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

VIKTIG: Lenkene ovenfor inneholder interessant stoff som mange vil ha utbytte av å bli kjent med. Det betyr imidlertid ikke at undertegnede nødvendigvis er enig i alt som formidles. Når jeg linker til ulike nettressurser, betyr det ikke at jeg setter et allment godkjenningsstempel på organisasjonene eller personene som står bak ressursene, eller at budskapet deres skal "svelges rått".

Derfor: Les og lytt til undervisningen med en sunn, kritisk sans. Og bruk eventuelt informasjoner, momenter, kunnskap og argumenter som du synes er gode og kan være nyttige, i din egen refleksjon, samtaler og undervisning. Dersom du oppdager ressurser og nettsider som du mener jeg bør fjerne linkene til, hører jeg gjerne fra deg.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.