GAME OVERHer legges inn nye artikler/lenker i kristen-ressurs.no:

Periodisk-tabell

Ikke alt som deles av lenker, står undertegnede inne for, men mener likevel at de fortjener å vurderes;

Teknisk hjelp.

(Evig) Aktuelt stoff: Evangeliet. Snakk om Tro, For Oss; Nyhetsside: Dagen/TV.

Oppslagsord: Molekylære maskiner; Fininnstillings-parametre; Teistisk evolusjon.

 

Mens du leser: Hillsong (2022). Favorittvideo: Universets fininnstilling (6min:20sek)

TankerRegelmessige nyheter:                          

Neste Søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her.

Bibelvers for perioden: Det er fullbragt (Joh 19,30).

E-bok: Del 1- Opprinnelse av Univers -og liv, - her. Del 2 -Skapelse og Trosforsvar, - her. Dagen: Politikk/abort; Intoleranse/ytringsfrihet; Tilfreds?

 

 1. Grunnlag for vitenskapLenker/kommentar: Livets kresløp; Jorden: kosmisk unntak; Livets mange koder; Politisk opprør; Rasjonalitet og ateisme (statistikk); Systembiologi (eng); Fininnstilt atmosfære (no); Krenkelsesdebatten; Kvinne? Biskop mot abort; Mot selvmord? Fra bakterier til hvaler: respekt; Medlemsmyndighet; Foreldrenettverket; Nasjonaldagen; Opprørt far; Splittende opptreden; Skulder -dårlig design? Mirakelets menneske; Gjensidig signallerings-avhengighet; Virksomt maskineri -uten inngrep; Skulder-oppbygning (10:30); Debatt (Pride); Ikke-svar; Fremtidsvyer; Politisk galskap? (USA); PDK? ID-som fruktbart paradigme; Materialistiske modeller; Sløsing (forskning); 12 unike ting ved kristendom; Bakterie med gear; Ny kreftforskning; Celletype -seier for ID? Seier for religionsfriheten? Styrk din tro; Statlig overformynderi; Positiv begrunnelse for ID; Tilegende egenskaper; Proteiner; ATP-produksjon (100 kg/døgn); God nok? ID i systematikk, Kjønnsidentitet; Finland vs. Norge; Basepolitikk; Torino kledet; Mann? P7; Plancks konstant; ID i biokjemi og fossiler; Nøytralt politi? Bakterie-supherhelter; Michael Behe; Info, liv og design; Likkledet i Torino (ny test); Kristen-pasifist? Ukjent dødsårsak (1t:28m); Tusen år; Begrunnelse for søppel-DNA; 'Øyet nært perfekt'; Stole på hjernen: Kommentar; ID og kreasjonisme; Dekkoperasjon; 'Darwins Design'; 98% likhet (sjimpanser)? Jesu forkynnelse (1t 20m); Jesu oppstandelse (Ny film) Intervju; Planter kan kommunisere; Utakknemlige? 'Lær av svenskene'; NT-eldste Jesus kilder; Univers uten begynnelse? DNA-replikering? Fra energi til materie; Jesu oppstandelse; Menn i kvinneidrett? Mikrobe med rakettvitenskap (nitrogen-syklus); Døden? Jesu oppstandelse (47 min); 'La gutta jobbe;' 'Taremareby'? Selvskaping? Ukraina m.m. Celle-motorer; energi (4 min); frakt (3 m); framdrift (3min). Informasjonskanaler; Syn -og tanke; Verdig er lammet (6 min); Makroevolusjon? Samfunnskollaps? Menn i damegarderoben?Sprekker i Darwins-fundament; Cornerstone (7m:40s); Fornuft i vitenskapen; Ords betydning; Mot felles avstamning; 'Protoceller'; Var Hitler katolikk (laangt)? Viktigste ved deg (48 min)? Genetikk-Homologi (15m:45s); Flagell-IRK (IRreduserbar-Kompleksitet); Grace to Grace (7min); Teistiske implikasjoner; Kjemisk evolusjon? Celle membraner (11m:34s); Naturens forståelighet; Kastrering av barn (48 min)? (Opprop (kjønn); Vranglære? (35 min); 'Dobbel hodepine'; 'Utforske søppel'? 'Eks-kommunist'; Valgkamp i Ungarn; Helse for hvem? Homologi og fylogeni; Darwins tre (16 min); Livsrett; DNA-formkode; You are holy (sang); Akademisk ytringsfrihet;

 2. Skapt-slikRom for Jesus? Falske lærdommer (48 min); Start-tips (trosforsvar); Tilfeldig liv? Åndelig minimalisme? Alternativt syn Ukraina (riktig?) Etterprøvbar fininnstilling; Ukraina-leder; Israel og 4 araberland; Prekenserie; Optimalisert transport; Radikal agenda; Kanselleringskultur (48 min); Spør dr. Brown; Wokeisme -i Forsvaret; Darwinisme -hva så? Big Bang (20 min)? Gud i vitenskap (20 min); Fredssalme (3m:15s); Finstruktur-konstanten; Faktasjekk -liv; Menneskenaturen (etter syndefallet); Punktert likevekt?(21 min); Forsvaret: Ubalansert (skeivt) ; KNIF; Vekkarrop; idthefuture (lydfiler); Journalister og forskning; Teistisk darwinisme; 'Putins motiver' 'Selvutslettende'? Fra diskusjon til dogme; Russer om Russland; Lærdom av Ukraina-krigen; Bedehuskanalen (FB); Aron Ra -satanist (46 min); Discovery.org (id); Fargeprakt i gråsonen; Svak-vitenskap (evolusjon); Ikke-tilfeldige mutasjoner (2); Ediacaran Eksplosion; Ukraina-hjelp; Biologisk forskning (Ukraina); Salme 31; Ateisters tro (2t 56min); Kansellerings kultur; Gi opp Darwin; Livets begynnelse (7 min); Ortodoks skisma; Atomavtale (Iran); Yrkesforbud; Norsk forsvarsetikk; IRK i fisk; Ingen ? Kunne ikke Gud.. (48min)? Har vitenskapen begravd Gud (1t:21m) Fenotype nyheter; Ingeniør-design; Darwins mareritt (12 min); Kvinnedagen (retrospektiv); El-sokkel? Norsk beredskap; Elefant(sel)en i rommet; Funksjonell redundans: Design triangulering; Apgj. 29; Hvorfor Ukraina(31 min)? Ukristelig identitet? Fininnstilling (reprise); Big Bang -motargumenter; ID slår evolusjon; Positiv, testbar ID; ID-hjelp; 'Gud i hullene'(kritikk); ID-testbarhet; ID-prediksjoner; Tre vekkere for tradisjonell darwinisme (2021); Evolusjonens grense: Del 1; Del 2; Dyrs algoritmer; Kristent fellesskap (42 min); Ydmykelse og relasjoner (Sikkerhet i fremtiden); Våkn Gud-grunnlag-for-forklaringopp (Sverige); Norsk forsvarsevne? Evolusjonens grense? Muslimer og skapelse; Superhelter(?) Palestinske selvmordangrep (25 år); Energi-betraktninger(44 min); Retur av Guds-hypotesen (28:30 min); Himlen-TV; Kreasjonisme; Livets opprinnelse og fysikk; Kinesiske krenkelser; Ukraina; Evolusjon -ikke som fysikk; BioCosmos (debatt-tråd); Online kurs (eng);Motvillig omvendelse (2 min; C.S. Lewis); Blind tro?(eng) Ikke-tilfeldige mutasjoner (1); Hoppende gener (eng); LearnPedia?(online-und.visning);

  Krenkende sannhet? Gratis webinar; Samme Gud? Om Bevegelses-mekanismer (35 min); -Artsdannelse; Mutasjonsproblemer; 4 andre evolusjons-problemer; DNA-reparasjon (4:45 min): Topoisomerase; Mot felles avstamning (22 min); Del opprop; Fossiler; Fri vilje; Kristne illustrasjoner (-til salgs); De tre dagene (påsken); Morsdag; Selvmotsigende om BioCosmos Africa Bevis for: Jesu oppstandelse? Homologi; IQ-test; Uvitenskapelig vitenskap? Fattig eller rik?(Gaza); Eksklusjon? Kretskort i cellen; Heste-evolusjon?Mekanismer for biodiversitet: Del 1, Del 2; Stengt FB? Covid 19-konsekvenser (Norden); Velstands-konsekvenser? DNA-reparasjon; Strøm-EØS; OL med bismak; 1.Trosartikkel; DNA og RNA; Selv-replikering? Pavelig teologi; Celle analogier (7:34); El-kontroll? Siste utvikling (Covid-19); Spre opprop; DNA-pakking video (3 min); Spreke småkryp; Stjeling forsvares; Behov for trosforsvar; Darwins timing (1860-eng.); Antikken og moderne naturalisme; Følger av evolusjonisme; Fuglers GPS; Epikurs spøkelse; Epikur og naturlig utvalg; Retur til atomisme; Retur av Guds-hypotesen; Opplysningstidens atomisme; Darwin & Epikur; Kamp om kjønn; Topp-10 ? til skeptikere (48 min); Feilaktig argument; Fysikk-lovene (video-25 min); Mot profan-humanisme; Iron(isk) -om jern; Bevisbyrde? (trosforsvar); Fostre er mennesker; Kraftkabler (til utlandet); Selvkritisk/ukritisk ateisme? Trans-backlash; Ikke-tilfeldige mutasjoner; Pseudogen? Adam og Eva: Når? Dyrs algoritmer; Woke-ideologien; 4D-mikroskopi; Hysj-kultur; 'Vern'; Hyp-ateistSynssans (mennesket); WWL-22; Ukraina-angrep? Matsmitte (husransakelse); Kua kalver (Sp); Fri vilje!; 'Virtuelles rettigheter'; Rettigheter for fisk? Bevis mot materialisme; Strømpriser (fordeling); Håndhygiene (ikke-resistens); Livets opprinnelse -designet; Om vitenskapshistorie (lærebøker); Fyllingsgrad? Makspris? (strøm); Spor av design; Celle-intelligens; Geni feiler; Darwinisme: Filosofi eller vitenskap? Samfunnspåvirkning; Konflikt tro-vitenskap? 7 Grunner til tro: 10 Argumenter (11 min); Kjønn-genetisk bestemt; Lyell-Darwin; Fysikk-informasjon; Flagell-motor; Feil i Miller-Urey; Trosforsvar; GT og apokryfene; Forbønn og helbredelse; Kroppsplaner? Gud-helveteVår tåleevne; Er du sikker på det?; Livets Big-Bang (Cambrium); Kvante-mekanisk kommunikasjon (celler: 37min); Immunforsvar; Hva slags forsvar? Underfullt laget; 2021-begivenheter (trosforsvar & design); Junk DNA; Bare rot (om menneskets forhistorie); Strømpriser -igjen; Umulig ateisme; Progressiv kristendom? Livet og 2.Term-lov; Fare ved CRISPR (genredigering); Folketelling og Betlehemsvandring; Julen: Nåde (1:30); Myten om julemyten; Kristendom og vitenskap (5 min); Moralsk Gudsargument; 10 sannheter om løgneren; Klimabevarere (cyano-bakterier); Representativt demokrati? Nytt nr. av Origo (klikk firkant nede til høyre); Jesus er Gud(19 min); Kristus og omikron; Gud og vitenskap samsvarer; Grunn til tro; Kvantemekanikk vs. mekanistisk syn; Eksistens forutsetter skaper;

  Design for ungdom; Agnostiker finner design; Nobelpriser til ID-metoder; Fininnstilling (kvarker); Acer-innlegg (5 min; 2018); Livets opprinnelse; Lurt av leksikon; Ingen tomskalle; Altets opprinnelse? Tidligere liv? Kirkepolitikk; Guttejente? Menneskelig befruktning; Mot determinisme; Evidens for Gud? Er ekteskap følelser? Naturalisme og reduksjonisme; Biosemiotikk; EU-ordvalg; Klepp-saken; C.S. Lewis: Vitenskaps-styre (31 min)? Polygami i Tyskland (?) Om vitenskap og Gud; Ultimat virkelighet; Maurs instinkter (Ord6,6); Høne-egg problem (biopolymerer 11min);

  Likestillingsminister? Devolusjon; Livets opprinnelse (7:15); Få menn; Rykter om krig (Matt 24,6); Skattesmell?Friele sitat (2006); 'En sti mot hvithet'? Vitenskap og GudBokstavelig-tolkning; Adam og Eva mulige? -Del 5; Guds begravelsesagent?(23 min); Indre identitet (25 min);Den moderne verden (25 min); Åndelig dømmekraft; Julekalender (barn); Statlig innført livssyn; Ansvarlige for valg; Billig nåde? Barn med ansvar/makt? Ansatte politikere?(feriepenger); Uegnet Harris? Forfall i norsk beredskap; Usannsynlig overgang; Teleophophia? ACER/EØS; Kanskje åpner de Stortings-døra for kaos; Medisin og Etikk;

   

  Lærdommer av Adam/Eva debatt? Naturlig teologi og ID; Post-moderne verden; Relativisme-utsagn; Dinosaur-DNA? Trosforsvar på vaklende grunnlag; Kjærlighet vs. toleranse (3 min); Kristendom og vitenskap; Leting på feil premisser (Adam/Eva): Del 1; 1.Mos1-11; Del 3; En leges forundring; Ikke Pride-deltakelse (7 grunner); "Hvorfor skapte Gud meg slik?" Fininnstilt univers; Bortforklaring; Lydighet og dyrkelse? HjelpGuds-argument; Innskrenket ytringsfrihet (adademia); Fremsyn; Livets fininnstilling (podcast); Moralsk oppfatningKristne verdier; Pop-om-livets opprinnelse; Tro og vitenskap (podcast 1t:13min); Darwins ikke-testbare teori; Menneskekroppen; Kritikk av samtidskritikk; Apefossiler; Grunn til bekymring (pro-contra)? Trosforsvar-videoer; Kjønn-kansellering? Mot ensretting? Mot evig univers; Sjimpanse-menneske; Genetisk kode (rep); Hillsong-21; Fanget i nat.-parabol; Ape-menneske-hjerner; Fr. Collins; konverteringsterapi; Universet for stort? 99% likhet-svindel? Svindel? Fininnstilling; Menneskelig opprinnelse? Influensa-vaksine? The Language of God; Kulturrevolusjon? 'Komfortabel med kroppen'? 'Velg kjønn'; For fin på det? Ego-forskning? 1000-års jubileum (2030); Konverteringsterapi: Lovforslag (s77-79); Slutten for 'søppel DNA'; Varslere (transe-ideologi); Livsgnisten (ThorHaavik); Preach (Daniel Sæbjørnsen); Mirakel? Karbon balansen (rubisco); Romøgler og 5G; Galater/Efeser-brevet; Konverteringsterapi; Universalisme? Kansellerings-kultur; Teistisk evolusjon; Respons; Mindretallsregjering; Møte med Vakttårnet': Deres lære; Høringsuttalelse (GENID); Ny bok/webside; Motstemme-klima; Sodoma? Russiske fiendebilder; Maur og bi-ekspertise; Ingeniørkunst i 'evolusjon'; Tillit til vitenskap (48 min)? Om korsfestelsse; 10 argumenter sfor Guds eksistens (Aquinas); Kommunikasjonsnettverk; Livsnødvendige; Hode (kefale)? Jesus vs. Isa -i Koranen (2 min); Pride-ideologi: Dens røtter; Kjendis-forbilde: Friskolenes stilling (framover); Livets fininnstilling: Modellering; video; Famøst FN-vedtak; Grunn til å velge friskole; Protein syntese (19 min); Livets opprinnelse (1t:17min); Hva slags krise? Sommerfugler (8 min); 'Bli lys': Kvasarer? Spill eller virkelighet? Science uprising (9 1/2 min); Seksuelle følelser (single); Hva med overforbruk? Guds hemmelighet; Mot kaos etter valget; Kolosserbrevet (introduksjon): Lydfil; Trosfrihet og skole; Hierarkisk DNA-struktur; Siamesiske tvillinger skilt (Israel); Science uprising; NRK's valgdekning; Flere molekylære maskiner; Totalitær kirke? Sekulær forkynnelse; Radikal kjønnsteori; Postmodernisme; Farlig bok; Nær optimalt design? Fordømmelse?

  Finjustering

  Afghanistan: Taliban; FamilyLogo.org; NSP-Aid; Kjernekraft mot klimakrise? Jesus i homodebatten? Kroppens fornyelse; Problemet med Fri; Tidslinjen (Bibelen); Humanistisk land? Debatt-slutt? Kosmos uten hensikt? Yngre enn antatt? Middelaldersk? Verden-informasjon; Trangere ytringsrom; Kritisk skråblikk; Tilnærming: Helvete; Skumring eller daggry? Lavt blodtrykk? Ytringsfrihet; Pride-skepsis; TV2-omtale; Jordan Peterson; Kvinne/mor? Kristen barneoppdragelse; Fininnstilling (igjen); 'Boko-haramisering'; Guds smerte -og vår; Klima-krise? Miste/finne livet; Tomme kar; Antisemittisme; Politisk korrekt? Fininnstilling; Klimakamp i motbakke; Moral og ateisme; Darwins konklusjon i premissene; Sirkel-argumentasjon? Brukte Gud magi? FininnstillingPeterson vs. Krauss; Agnostiker dropper Darwin; Diatomer; 'Kjønn'; Gratis e-bøker (nedlasting): Så løp da slik; De første kristne;AP og MDG's ensretting; Skrefsrud og 'høyguden'; Konform vitenskap; Ateist om mening;

 

Tidligere stoff? Se (etter alder): Nest nyest; 'Nesten nytt', middels nytt; middels gammelt', gammelt, eldgammelt, eldste, 2016 nytt.

Video: Cellens arbeidshest -kinesin (3 min). Hva er EES; Nye evolusjonskritikere; Bilder fra Otangelo Grasso

IsfjellStartguide for Intelligent Design (id).

Lenker: Signalering i kroppen (eng); Øye-design; Kromosom-fusjon; Hvalers utvikling; Misinformasjon om ID; Ikke-tilfeldige mutasjoner; DNA-replikasjon; Bryozoa (Cambrium); Planter -intet unntak; Fiske-skrøne; Interavhengig signallering; Bakterieflagell: Top-Down design; For kort tidsvindu; Ingeniør-modeller passer livet bedre enn felles avstamning; Evolusjonistisk tilkortkommehet; Evolverende hval; Intelligente planter? Kjennetegn på design; Mot gradvise endringer; Metodologisk naturalisme; Opprinnelses og empirisk -vitenskap; Introduksjon til ID (32 min); Overdreven selvreplikering; Ikke (protein)kodende DNA/RNA; Maurs instinkter; I tvil; Eventyr? Kontroll av geuttrykk; Kosmos; Ventetids-problemet; Darwin tvilte mye; Gradualisme; Malaria -praksis og prinsipper Dyr og algoritmer; Feil rekkefølge/datering; Gradualisme-farvel; Cellemembranens transportsystem; Flere evolusjons-problemer; Rask oppdukking og kratt for trær; Topp 4-problem evolusjonsteori; Insekthjerne; Ulikhet i biologisk former; Ciklide-variasjon; Pseudogener? Nye proteiner? Biomimetikk; Insektvinger; IRC i detaljene; Statistikk og molekylære maskiner; Hvilke vitenskapsfolk? Design sammenheng; Signalkretser i kroppens celler; Cellereparasjon og mikroskopi; Manglende forklaring: Tilpasning eller seleksjon? Nye koder; Bakterieflagell; Pseudogener; Naturlig seleksjon; Organisme-mangfold; Livets opprinnelse; Hierarkisk DNA-struktur; Devolusjon naturlig (24 min); Evolusjons-aksiom Konflikt er standarden ('livets tre'); Arvelig epigenetisk informasjon; Komplekse livsformer; Livet; Antibiotika resistens; Intelligente celler; Designet for et formål; Membran-mønstre utover DNA; Overdreven tolkning (LTEE); Celleskjebne og differensiering;Metaller og proteiner; Opprinnelse til kroppsplan/kompleksitet; Dekkfrøede planter: Sprangvise endringer; Spøkelses-linjer?

 

Diskontinuitet i biologien: Om planter; Fra finne til lem? Dyp homologi=Gjenbruk av felles design? KunID gir funksjonell informasjon; Kambrisk eksplosjon: bio-differensiering? Manglende slektskap? (T3SS-bakterie flagell); Ventetids-problemet; ID-videoer; Naturens samspillGenom-reparasjon; Europeisk ID-menneske; Fugler -ikke dinosaurer; Kort tidsvindu; Stasis mikrober; Feilede darwinistiske forutsigelser; Abiogenese (sum:31min); Levinthal paradokset; Ventetid (på mennesket); Celledød for overlevelse; ID ≠'Anti-evolusjon'; Livslike maskiner; Prekambrisk korthus; Ediacra-funn ikke dyr; Odds for tilfeldig interaktom; Gjær forsøk; beta-globulin -funksjonelt; Fossil registeret; Nukleosomet og irr-kompleksitet; Sjansen for evolusjon; Opprinnelse til triplet-koden; ID-kritiker (11:36): Svar på innivendinger; Livets opprinnelse; Planters opprinnelse; Komplekst? Proteiner int. designet; Gud og evolusjon (16:23 min); Livet fra et sinn eller. naturen? Eks. på (makro)evolusjon? Devolusjon; Ev-News 2021; Proteinmaskiner; Behe bekreftet; Ateisme (verden); Livets opprinnelse: Del 1; Del 2; Still spørsmål (13 min); Tvil om neo-darwinisme (6 min);Abiogenese? Vitenskapsfolk om ID (3 min); Ribosomer; Opprinnelse til kjønn; Hvorfor misrepresentasjon? Tidligste bipedale stamfar? Hvem misrepresenterer? ID-fremtiden? (web-side); Tunnelsyn?; Planters opprinnelse; 'Gradualisme'; 'Seleksjon'; 'Bevissthet'; Planter og program; Tidsskrift (Origo, nr.151); Alle numre; Fanget av en erklæring: Del 1; Del 2; (Del 3: mye). Musefelle for Darwin og Lenski; Return & Review; RNA-verden: 0 bevis;

ID-bøker på kortform; Cyanobakterier og design; Koder om koder; Mot felles avstamning; Kimberella; Opprinnelse til liv-forskning; Info som basis; Aper og mennesker; Molekylære maskiner i cellen; Nye (orphan) gener; Mer lureri (Kambrium); Stamfar til amfibier? Livets algoritmiske opprinnelse; Nytt Origo; Opprinnelse til omsetting; Alger eller dyr? Sammensatte organismer; Nanomolekylære maskiner; Systembiologi; Fosterutvikling (styrt eller tilfeldig dannet?); TikTaalik -stamfar? Biolog toner flagg; Intelligente celler -hvordan? Fornuft og vitenskap: Kroppsplan; Evolusjons-innvendinger; Ideologisk spiral; Celle-celle kommunikasjon; Kybernetikk i cellene; ID-vennlige vitenskapsartikler; En bi-sak; Artsforskjeller; Nye gener trengtes; Formkode; Livet 'et frossent uhell'? Preskriptiv informasjon (celler); Ulike cellekoder; Sensuren trår til; Enda mer finurlig; Informasjon; GPS-innebygd; Li-Fi i celler (37 min); Tilpasning atomer/molekyler; Dannelse av DNA; DNA som informasjon; Livets kjemiske BigBang? Felles avstamning & seleksjon?

 

Fremsyn og regulering; Motbevis: Fremsyn; Planter-insekter, Celle-analogier: Bibliotek; Fabrikk; Celletype-dannelse; Ribosomer; Genuttrykk & Selvreplikering; Enzym-design; Formdannelse; Design i naturen: Hierarkisk; -inpirerer forskere; ENCODE 3; Bak 'Konvergent evolusjon': Styrt evolusjon? Kroppsform: Romlig informasjon; Signalomformings-kode; Epigenetiske faktorer sentrale (mus); Formet til å fly (23 min); 5 sprekker i fundamentet; Begrenset evolusjon-potensiale; ID-publiserte artikler; Ulike info-nivåer; Aktomyosin; Bioelektrisk kode; Sjimpanser-brødre? Manglende grunnlag; Celle-Popperfabrikkens styring; Humlens flukt; Mange mirakler; Reparasjons-protein (XPG); Fremsyn ved reparasjoner; Vannledninger-informasjonskanaler? DNA-kvadrupler; Totalitære regimer; 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Covid-19 (webinars); Heder til Tveter; Svar til reaksjon; Reaksjon 1; Opprinnelig artikkel; Vitenskapelig rasisme 18-1900 tallet; Evolusjonens grense; Artefakt-hypotese (RIP); Rett atom-arrangement; Robot origami; Optimalt DNA/RNA design; Vandrende hvaler (tekst)? Vitenskapelige slutninger (5 min); Ulike cellekoder; Nye funksjoner funnet for RNA; ID-vitenskapelig artikkel; ID-videoer; Magiske formularer; Ikke fra apene; Om insekter; Statistikk og Fininnstilling; Systembiologi og kreft; Informasjonsgåten: Del 1, Del 2; Dinosaur-egg utviklet 3*? TV-debatt (nov 19); Problem demonstrert: Dødsspiral; Fanget i MN? Falsk påstand; Makroevolusjon -sannsynlig (24 min)? Påvisning av mester-arkitekt;


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme 

 

Bakt-flagell-mot-evolusjonNytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk:Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

 

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.                                                         Bilde: Nøyaktig celle-modell.Laminin

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

VIKTIG: Lenkene ovenfor inneholder interessant stoff som mange vil ha utbytte av å bli kjent med. Det betyr imidlertid ikke at undertegnede nødvendigvis er enig i alt som formidles. Når jeg linker til ulike nettressurser, betyr det ikke at jeg setter et allment godkjenningsstempel på organisasjonene eller personene som står bak ressursene, eller at budskapet deres skal "svelges rått".

Derfor: Les og lytt til undervisningen med en sunn, kritisk sans. Og bruk eventuelt informasjoner, momenter, kunnskap og argumenter som du synes er gode og kan være nyttige, i din egen refleksjon, samtaler og undervisning. Dersom du oppdager ressurser og nettsider som du mener jeg bør fjerne linkene til, hører jeg gjerne fra deg.

Info-visdom

PS: Kontaktmulighet er kuttet, grunnet stadige reklame-meldinger m.m.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.