Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro.

Neste Søndagens tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

 

 

Ny-oppdateringer/lenker: Ny dynamikk innen veibygging; Frikirkeligheten under angrep (Dagen 1kr?); En kristen drepes hvert 5.min (Midt-Østen); Fininnstilling i universet; Uryddig diskusjon; 10 grunner for Jesu oppstandelse (oppdatering); Kommentar bokanmeldelse 'Derfor tror jeg'; Hunde-vrangforestillingen; 'Lurt av læreboken' (bok); Origo medlem? 10 grunner mot Pride; Mann? Islam og kvinnesyn; Seksualitet og det kristne budskapet (VD); Du er hva du føler for? (hjernemanipulering); 'Bom for Hagen' (VL-10kr); 'Design- vs. naturlig- seleksjon'; 'Bibelen ikke yrkesrettet nok'; Sjelens realitet og mental helse; DNA-koden; 'Godt Nytt'; Bønnefolder Frikirken; Tegn på åndelig desorientering? Er trosforsvar 'svaret'? Oppgjør med lykketro (Dagen); Hybrid krigføring mot Vesten (Russland); Trenger Bibelen forsvar? Bokanbefaling ('Alarm'); Bønnens makt (Bangladesh); Personlig oppbrudd (Valen-Sendstad); Den problematiske religionsfriheten (Ottosen); De nye liberale absoluttene; Tim og Tom dukker opp igjen; Barneoppdragelse; Ett-åringene; Målrettet angrep mot småbarn; Er Gud rettferdig? Kjønnsideologi på avveie; Cruicenæringen drøyer; Funn: Byport fra kong Davids tid; Dvergnestangen 2019; Mot scientisme (ny videoserie); Oldkirkens trosforsvarere; Norge dyrest (fossile biler); Tidligste overlevende premature baby; Klanderverdig av hvem (au pair-sak)? Stordriftsfordeler? Bibel-quiz (75?); Tillatt i krig -Islam? Tåler de mangfold selv? Irans arrogante presteskap; Er kreasjonister dumme? Ulykkelig parforhold? Hvordan naturalisme ødelegger for vitenskap; Kan vitenskapen motbevise Gud? 'Gud gjorde meg slik' (lesbisk); Barn og fortapelsen (Podcast: 7-21 min.) Eksamen? Hvordan lages smartphonen? Dagen artikkel (1kr): Grunnlag for kristen frimodighet ('Derfor tror jeg'); Engelske: Kristne drepes (Nigeria); Kan vitenskap besvare alt? Mirakler og vitenskap; Utviklet fornuft seg? Norske: Sekulære mest negative (Ropstad); Begrunnelse for objektiv moral; Sannhet eller smakssak? Menneskets opprinnelse (eng); Forslag til (kristen) vitenskaps-syntese; 'Takk for forsøket'; Fortsatt manglende mellomledd; Fra en grøft til en annen; Ikke sjamanbesøk likevel; 'Hva er godt?; God bursdag'; Bokanbefaling: Derfor tror jeg; Nasjonaldagen; Evolusjonens grense; Selv-organisering? De som ikke har hørt? Døm rettferdig (Joh7,24); Det finnes absolutt rett/galt; Lær av naturen; Gud gir oss rom; Tenk på andre; Rødt vil avskaffe kapitalismen; Skjev norsk dekning av Israel; Smarte design i naturen; To kjønn; Biologisk mangfold; Ny definisjon av vitenskap? Naturen samvirker mot darwinismen; Ulikhet i øyenvitne-beretninger; 'Virkeligheten må ikke publiseres'; Ekte idrettsglede; Sirkulære problemstillinger; Hele mennesker; Tap av natur; Motsigelser i ateistisk barneoppdragelse Se opprinnelig kilde -her; Gjøre det en føler for? 30 dagers bønn for muslimer (ramadan); Gud -ingen kopi; Hjelp ungdom i Mali; Forskjell Sør-nord Korea; Arbeid for natten kommer; Jesu oppstandelse -videoer; Kun hver 3.uke -uten boller; Biologi med fremsyn; Konsekvenser av dødshjelp; Jorden er spesiell; Kan ikke Gud bare tilgi? 1.mai: Trussel mot fremtidens arbeidsliv(?) Er (var) sosialisme ukristelig (10:45-ca. 27) Evangelienes troverdighet; Kunne Gud dø? Bevissthet utgjør forskjellen (eng); Bollefest likevel; Jesus sto opp fra de døde; 3D-figur fra Torino kledet; Koranlesing i kirker? Uimotståelig duft? 25 sitater om toleranse; Jag gick i dag der Jesus gått (sang); Bevis for fri vilje? Vandalisering av europeiske kirker; Klagende eller takknemlig? 'You say'; Ingen god lov om dødshjelp; Arkeologiske svar; 5 faretegn (menighet); Nettsted: samlivsbanken.no; Svarantydninger til vanlige innvendinger; DNA lik et bibliotek; Styrket forsvar; Fugleevolusjon; Endrede befalinger i Bibel; Palestinsk folk? Hva skyldes KrF's delte syn? Selvutvikling? Test av d-evolusjon; Manglende abiogenese; Jesus -historisk; Livets hensikt; Klimarealistene; Stor økning i antall forfulgte; MF-professor fornekter korsets betydning; Bakterie flagellen til hjelp -igjen; Sannsynlig at Jesus sto opp? Jesus død: -rettferd for synd; Er vitenskap anti-Gud; Feilslutninger i vitenskap; Jesu hodeklede i Oviedo? Israel: Trestatsløsning? For mye hets? 'Demonen i maskinen'; Trosfrihet og tros-frimodighet; 'God nok som vi er'? (Bokanbefaling); 'Hosianna' eller 'Korsfest'? Kristi guddom i GT; Drøm og virkelighet; 'Er ufødte min neste'? Om nettbaserte overgrep; Hva er skammelig?; 'Fuglehjerne'; Kristen kulturarv; Magi i kirken? Vestens grunnlag; Forbered kristne for studier; NATO forener USA og Europa; Sorteringssamfunn og darwinisme; Kristi guddom i GT (eng); Treenigheten; Hva dreper insektene? Ordets makt; 'Du skal ikke tro, men vite'; Klima-diskusjon; Motvekt mot ensretting; Er Gud uendelig? Hjerneforskning om kjønn; 'Psevdo-vitenskap'; 'Ikke nok tro til å være ateist'video; UK: 'Kristendom ikke fredelig religion'; Trosforsvar-podcaster (eng-CrossExamined); Kan vi vite at Gud eksisterer? Bønn i nød (Sal50,15); Skru tiden tilbake? Tidligere IS-prins ble kristen; Kristen eller sekulær oppdragelse? Kunstig intelligens og bevissthet; Nådestolen; 5 grunner til trosforsvar; Om historisk sannhet; SAT-7; Kommentar til biskopenes beklagelse; Professors vitnesbyrd; Kristent syn på homoseksualitet; Søkte Allah, fant Jesus; New Atlantis report (gender); Muslimsk lov-innvending; Romersk katolsk kult? 10 ting en bør vite før vgs (podcast); Gud og det onde; Om ateister, moral og skapelse; Bibelsk begrunnelse -uten Bibelen? Kommentar Joh.Åpenbaring (Se vedlegg); Gud og vitenskap; Sommerfugl-effekten; Stigmatisering fra Stanghelle; Romerbrevet; Ufrivillig offer; Kristne drepes i Nigeria; Er Gud ond? Menneskerettighetene (se art 18-19); 'Sound of silence' (ny); Åndelig omsorg-tabuemne? Lærebøker og Islam; Hvor kom Gud fra? Transkjønnede og felles garderobe; Tvetydig om isbjørner; Stråler av håp; Film som trussel; For og mot 8.mars-tog; Bedre moral uten Gud? V-hen? Hunder til hjelp; Syke og eutanasi; Innvendinger mot moral; Religionsfag trengs; Sjokkert over biskoper; Kvinnekamp? Angiveri belønnes i Kina; Misjonsprosjekt; Misjonærinnvielse; Kriminelt å hjelpe? Meningstyranni? Now? (tidsbegrep); Alternativ åndelighet; Alternativ medisin; Er vi gode nok i oss selv? Ytringsfrihet? Ideal og virkelighet; Maktesløse foreldre (USA); 'Hvorfor gjorde Gud meg slik'?(lesbisk); Kirke i en ny tid (seminar); Hvorfor tro på Jesus?(podcast); Ideal: Vår tilhørighet; Skrekk&advarsel: Dobbeltseier for transkjønnede; Hvem begår 'gud-i-hullene' feilen? Om folk som har tatt selvmord; Dårenes tro;

Hva er EES?

Bilde:. ATP-motor -en underliggende energikild 

Startguide for Intelligent Design (id): Behe om ikke-reduserbar kompleksitet -igjen; Forsøk på 'alminneliggjøre' Kambrium; Devolusjon er naturlig; Behe svarer: Lenski; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3; Hva er DNA bevis for? Behe svarer kolleger; ID-oppdatering; Teleologi -elefanten i rommet? Molinisme og evolusjonsteori; Nytt europeisk id-senter (tysk); Id oppsett for evolusjon (eng); 7 argumenter mot evolusjonsteorien; Ikke-styrte kjemiske prosesser og genetisk kode; Vestigale organer og junk-DNA; Ulik embryo-utvikling; Konvergent evolusjon? Naturlig utvalg sliter med fiksering; Tilfeldige mutasjoner og informasjon; Darwinistiske anomalier akkumuleres; Histonkoden; Cellen vitner om design; Overdrivelse -testet baklengs; Allment nederlag for junk-DNA; Vekten av bevisene; Epigenetiske problemer for evolusjonsteorien; Refleksjoner og id-undergrunnsbevegelse; Topp historier i 2018; Semantisk informasjon; Moderne mekanistisk vitenskap; Rett svar eller 'rett type svar'; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Menneskekroppens 10 systemer -samtidig? Kristne friskoler og evolusjonsteorien; Mer enn gener; Systembiologi; Filosofi og evolusjon (Th. Aquinas); Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); Hammerhai-kosthold; 'Vegetar-løve'; 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum;

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Bilde 3. Nervebaner i mann(blå)-kvinne(gule) hjerner

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 3634