Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro. Månedens vers her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

 

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                            ....................                                                     Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Om Jehovas Vitner; Jesus og treenigheten; Folkemord i Nigeria; '7 dager som deler verden'(J.Lennox); Jesus er Messias; Hvem definerer sannhet? Debatt Meyer-Haarsma; Mening uten Gud? Da Jordan styrte Jerusalem; Den viktigste saken; 'Pride er problemet'; Nyåndelighet og kristen tro (regnbuens farger), tilhørende pdf (advarsel: -her); Eng: Jesu guddom; 5 pekere: Barn; Granske alle religioner?; De var overbevist om Sannheten; Forkynn evangeliet MED ord; OM evolusjonsteorien er sann, er ateisme feilaktig; Hva med de som angrer kjønnsbytte? Tid for ettertanke; Stevneguiden; Moral og ateisme; 'Hat-kriminalitet'? Lik Sodoma og Gomorra? Fri vilje?; Samlivs-teologi; 'The Atheist Delusion'; Handlet Gud umoralsk? 7 grunner til å tro på kristendom; Var Jesu oppstandelse 'plagiat'? Josef møter sin far (video); Glimt fra USA (feil retning); En annen side av saken (Sv. M. Pedersen); Ta sitt kors opp (andakt); 'Astronomisk uforstand' (universet/tro); Om universets opprinnelse (trosforsvar); 'So will I' (sang); Sommer-Camp(DvergsnesTangen Kr.Sand); Mer enn et offer; 'Hva tror du-hvorfor?'; Trosforsvar-videoer; Kristne og politikk (USA); På hvilket grunnlag praktiseres yoga (forening)? Forslag til bønneliste; Én rett religion? Om kunst (diskusjon); Situasjonen i California (jus/religion); Krisehåndteringsdirektivet (økonomi); Eglon-funnet (Arkeologi); 'Sprekker i norsk beredskap'; Ideologi: Fotball-VM; Gud og/eller multivers; 10-års erfaring (kjønnsnøytral ekteskapslov); Svar innvendinger: (ondt-kriger); Tvilsomt om krigen mot Syria; Endringer i livssyn (gallup); Tro for en tid som denne(bokomtale); Medskyldige i Jesu død; Undring over eksistensen(meditasjon); 'Hvorfor er jeg en kristen'(W.L.Craig); En gang kristen, alltid kristen? Konformitetspress og bias i vitenskap; MOT kjønns-kaos; Over 1/2 million fostre fjernet (Norge); Det sekulære Europa; Messias-troende (vitenskapsmann); For barn/tweens; Guds allvitenhet og fri vilje; Konstantinopels fall; Bibel -ulike språk; Sanger: Above all, What a wonderful name it is, Mighty to save; Gud er nødvendig; 'Hvilken nytte har ungdom av kristendom'? Hva vitenskapen ikke kan bevise;Intervju m. W.L Craig; Opprinnelsen - mot ateister; Hva er ille ved helvete? Jesus i Islam; 'Kan Gud gjøre feil'? 'Islamisering av Nigeria'; 'Tvetydigheter'; 'Enkelt å vinne venner' (bli som barn) Om 'Pascals spill'; Film om Paulus; Legendary Vocals; Mot selvgodhet (klikk i ramme); Ikke mobillading i senga; Omvendelse fra baktalelse; Mening uten Gud?; Nyttige telefonnumre; Nearer my God to thee; Om hykleri; Ateisme -en form for tro; Objektiv moral/verdier ; Om Kristi himmelfart; Argument fra uvitenhet; Grunner mot naturalisme; Mange feil med F-35; Mot Israel-Iran konflikt? (Syria); 12 spørsmål til stortingspolitikere (Ø. Benestad); Innvendinger mot moralsk lov; 5 vitenskapsmenn omvendt til Gud; 4 hovedgrunner til at folk blir ateister; Adam og Eva mulige; Ateister stjeler fra Gud: del 1(livet); del 2 (årsakslov), del 3(tro/fornuft), del 4 (informasjon); del 5 (hensikt); del6 (moral), del 7 (det onde); del 8 (Vitenskap), del9-10 (Evangeliebekreftelse). Er alle Guds barn? Treenigheten del1, del2; Hvilken sannhet (lyd); Om vitenskapsfolk og Gudstro; Om sannhet og ufeilbarlighet; Johannes evangeliet -påsken; Fri vilje; Universets fininnstilling -argument; Argumenter for Jesu oppstandelse; Iran offensive i Syria; Ny lov om Palestina-bistand; Det store bildet -seksualitet; Fordeler: kaldt soverom; Gen-editering; Pre/post-evangelisering; Kristen helt (bekreftet via katolske medier); 'Hvem skapte Gud'? Dyrene slår tilbake; Hevder Jesus å være Messias? Barneoppdragelse; Feil i skolebøker; Hva er livet? Nye typer blodtester; Kroppens celler; Kristendom og (profan)humanisme; Er mirakler mulige (Fare for høy lyd!)? Darwins kvante-sprang; Bibelens kanon ; 'Greier oss selv'? 'Bare én gud mindre'; Homoseksualitet; Bevis for skapelse; Gjør heller et dagsverk; Verdierklæring om ekteskapet; Å stå for noe; Logiske absolutter; Hawking var ingen filosof; Gud og St. Hawking; Repriser: Er religion skadelig? Om seksualitet og verdi; Materialismens problem: materie og her.

Startguide for Intelligent Design (id): Debatt: 'Uangripelig kristentro'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Stamcelle-forskning; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Intervju: Evolusjon og Aquinas; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener?To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Bilde 3. ATP-motor -en underliggende energikilde

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 4. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 1577