Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro. Månedens vers her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

 

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                            ....................                                                     Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Argumenter -Guds egenskaper; Pre-evangelisering; Teori og praksis (queer-bevegelsen); Vil vi forsvare Finmark? Spørsmålet om Gud; Flere partier vil ha et 3.kjønn/UV vil fjerne juridisk kjønn ; Toleranse og ytringsfrihet; Slavehandel i historien; Sans for humor? 'I can only imagine'(Om film); Diskusjon Ruse-Lennox; Noen vil utvide abort-grensen; Anonyme angivere utelukker ytringsfrihet; Hvorfor unge kristne faller fra; Grunner til å vende tilbake; 1Kor.brev; Meninger om PRIDE-tog; Samling om hva? Bibelkritikk -tilbakevist; Boikott OD; Vet statsministeren hvem hun støtter? Moralske lover? Syn på verden (Rosling 2015); Om toleranse; Queer-ideologien; Kommende bok 'Vitenskapshistorie og religion'; Upresis oversettelse 'olam'; Korrespondanseteorien; Det onde -problem for hvem? Om rettferdighet og rettigheter; Om kjønnsnøytral ideologi seirer; Hvorfor er kristendom sann? Vesentlig fosformangel i universet; I 'FRI Flyt'; Er det en objektiv moralsk lov? 'Pride'; Ingen hvit Jesus'(video, 1:51)? Argument fra uvitenhet? A-teisme(invertert); Fake-news spredd via NTB; Hva er standarden for rett og galt? Kristendom: Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Dødshjelp i Nederland; Makroevolusjon og Gud; Muslim ble kristen; Moderne slaveri; Jesus helbreder blind; Argumenter for Gud; Tankerekke om opprinnelsen; Om nazi-symboler (Israel); Sekularismens tyranni; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Kjærlig Gud-helvete? Familiepolitikkens talsmenn i KrF; Jesu gjenkomst (bryllupsskikk); 'Homofili ikke medfødt'; Bokanbefalinger: 'Tro for en tid som denne'; 'Hvorfor jeg tror' (kommer til høsten); Trosforsvar: Damaris; Snakkomtro; Reasonablefaith; Ordet og Israel (sommerstevne); Helhets eller sektor-tenkning (forsvaret); Om kristningen av Norge (Olsok); Hva holder oss til Gud? MorFarBarn: WWJD, 25 annonser; Diskusjon om 'gudstro og filosofi'; Neste istid utsatt; Vranglære i katolisismen; Om Jesu gjenkomst; Sto Jesus opp fra de døde? Om Jehovas Vitner; Jesus og treenigheten; Folkemord i Nigeria; '7 dager som deler veistidrden'(J.Lennox); Jesus er Messias; Hvem definerer sannhet? Debatt Meyer-Haarsma; Mening uten Gud? Da Jordan styrte Jerusalem; Den viktigste saken; 'Pride er problemet'; Nyåndelighet og kristen tro (regnbuens farger), tilhørende pdf (advarsel: -her); Eng: Jesu guddom; 5 pekere: Barn; Granske alle religioner?; De var overbevist om Sannheten; Forkynn evangeliet MED ord; OM evolusjonsteorien er sann, er ateisme feilaktig; Hva med de som angrer kjønnsbytte? Tid for ettertanke; Stevneguiden; Moral og ateisme; 'Hat-kriminalitet'? Lik Sodoma og Gomorra? Fri vilje?; Samlivs-teologi; 'The Atheist Delusion'; Handlet Gud umoralsk? 7 grunner til å tro på kristendom; Var Jesu oppstandelse 'plagiat'? Josef møter sin far (video); Glimt fra USA (feil retning); En annen side av saken (Sv. M. Pedersen); Ta sitt kors opp (andakt); 'Astronomisk uforstand' (universet/tro); Om universets opprinnelse (trosforsvar); 'So will I' (sang); Sommer-Camp(DvergsnesTangen Kr.Sand); Mer enn et offer; 'Hva tror du-hvorfor?'; Trosforsvar-videoer; Kristne og politikk (USA); På hvilket grunnlag praktiseres yoga (forening)? Forslag til bønneliste; Én rett religion?

Startguide for Intelligent Design (id): Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); Hammerhai-kosthold; 'Vegetar-løve'; 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum; Eks. fra 'Darwins House of Cards'; Nylonase og Lambda-fag; ID-rever vs. darwinist-løver; Øyet vs. objektorientert programmering; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? Debatt: 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Begrensninger i kunstig intelligens; 'Uangripelig kristentro'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Stamcelle-forskning; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Intervju: Evolusjon og Aquinas; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener? Epigenetisk arv;

Bilde 3. ATP-motor -en underliggende energikilde

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 4. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 1894