Nytt-hjemme -Nytt på Kristen-ressurs:

Om forbehold knyttet til innhold i lenkene under, se nederst på siden; -Teknisk hjelp.

(Evig) Aktuelt stoff: Adventskalender. Evangeliet. Snakk om Tro. Nyhetsside: Dagen/TV.                               

Neste Søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her.
Bibelvers for perioden: Det sanne lys kom til verden; Ordet ble menneske: Joh 1,9-14.

E-bok: Del 1- Opprinnelse av Univers -og liv, - her. Del 2, mest dreier seg mest om Skapelse og Trosforsvar, - her.

  1. Lenker: Depresjon? Årsaker (Bodø)? Dvale? (14 min); Trombose? Mirakler på atominvå: Del 1, Del 2; IKAJ (Israel: 2020); Roe vs. Wade (USA; 9:47); Norges rollout; Bidens Rollback; Vitenskapisme; Korona: Skjult smitte, Britiske tilstander; Ikke-reduserbar kompleksitet; Genetisk entropi; Hodekledet i Oviedo (50 min); Én biskop mot skeiv filosofi; Materialister stoler på ID; US-konsekvenser av Covid-19; FN-dobbeltmoral (Israel 2020); Tro? Problematiske forslag; Pusekatt? Korona: De svakeste (No); Restriksjoner (Da); 'Designrevolusjonen'; Perspektivløst; Feil i biologi lærebøker: Del 1; Del 2; Eksisterer Gud? (4 min); Forfulgte kristne (WWL 2020); Tro og fornuft: Del 1(eng); Del 2; Fra 'den andre siden' (USA); Kjærlighet og darwinisme; K-vitamin? Gratis eng. Studiebibel (kortvarig?); Struping av støtte? Redd debatt? Progressive menigheter? Konflikt-bakgrunn; DNAs-kompakthet; 'Gud i hullene' (igjen); Hudfarge; Ungdom nåes; USA-opptøyer: Mer om det; Dialektisk metode; Fall; Feminisme? Genenes feil? Forfølgelse (US)? Big Bang problem; 'Mor og far'; Den genetiske koden; Skape liv? Overflate-økologi; Sensur-krav; Big Bang -problemer; Studiebibelen? Jomfrufødselen; Skjønnhet kan forlede (50min); Etterpåklokskap;Oppgjør? Inspirert? Avkristning av samfunnet; Livets tre? Viktigheten er enorm (50 min); Jesus født av en jomfru? Folketelling? Vakrest av alt? Det teleologiske argument; 125 vitenskaps-sitater om Gud; Er kristne dumme? Glemt vitenskapsmann; Ta vaksine; Skyld for Covid-19? Glemt pandemi; Isbreers betydning for livet; Ulike DNA-koder; Vaksinering starter; Virus-infeksjon; Julequiz; Intelligens bakom; Kritisk teori? Mot Idol-dyrkelse; Når passer det? Motstand nytter; GT-idag? Konvertitt-saker; Store ulikheter (innvandrere); Ikke-reduserbar kompleks? Reverse engineering; Saturn-Jupiter (konjunksjon - 24sek): Historien bakom; 'Pre-fabrikert til å lese': Begrunnelse; Barnebok (eng); Ny Covid-variant; Om Jesu syndfrihet; NT-kodeks fra 2.århundre? Fornuftig å tro(4:30)? Konform? Gratis Tidsskrift (Theofilos); Sa Jesus unnskyld? Vitenskap vs. ateisme; Meningsløs litteratur? Universets fininnstilling; Darwinisme og mening; Jesu fødselsdag -25.des: Mer om det; Fosterutvikling; Algebra i celler? 'Gud i hullene'; Homoseksuell praksis og følelser; 3 grunner til at kristendommen er sann; Meningskultur; Ett barns betydning (15 min -eng); Bonhoeffer i dag; Falske advarsler (datateknisk); Svar på angrep (Tunstad); Mobb underveis; Rettsak støtter 'angring av kjønnsskifte' (GB); 'Georgia valg' (avgjør Senatet); Hissig 'julenisse'; Argumenter for Gud (eng); Kristne filmer i jula? Vaksiners innhold; Dyr og Covid-19; Programmering bak protein-folding; Motargumenter til kalam; Hva er tro? Akademia på feil spor? Miste poenget; Gud har makten (Dan 4-5); Korte svar på store spørsmål ('Farmen Thor'); Om: 'Trist gutt'? Bevaring av vaksiner (Covid-19); Synsing (Kringkastingsrådet); EU: Ikke-bærekraftig (vannkraft); Kulturell kriminalitet (to kjønn); Antikke OL; Hypersensitivitet eller tyranni? Sannhet i diskusjoner; Analfabeter? Godt og ondt -uten Gud? Cellulær respirasjon (17 min); Tvangskonvertering; Misfortått (Marine-korpset); Yoga -i skolen? Status (covid-19); Transe-problematikk (eng); Julegudstjenester? Demokratiets fiende? Dårlig ånde? 'Atlantic Crossing'; Vurder selv (BCC); NT-GT -sammenheng; Fake News (NRK); Selvmotsigende utsagn(bilde); Atomenes oppbygning; Paradigmeskift (rev); Her kalles det drap; Covid-19 vaksine; Hvem tøver? (BioCosmos); Gud i hullene-kritikk; Om vranglære; VG-nyheter; abc-nyheter; Kjemi -rigget for liv? Ettervirkninger (Korona); Fortid og nåtid; Harris sin bakgrunn; Sanne konspirasjonsteorier; 'De vet hva de gjør'; Ny trend? (politikk); Redusert sosial kontakt;

     

Feil i biologibok; DNI kritiserer biskopene; Kjemi fininnstilt for liv; Fremsyn i begynnelsen; Rusk i valgmaskineri (USA); Livets opprinnelse (eng-algoritmisk); Gud i kontroll (eng); Lennox-erfaringer; Toneleie i salmer? Historisk vinkling (USA); Sjokk, eller terror som forventet? NorskTysk skog; Korona og antistoffer(?) Hva skjer? (Norge) Store konsekvenser (Frankrike); Forbud mot å skjelne/differensiere? (USA) Motbør mot -og fra - biskoper (Israel); 'Alt flyter'(kjønn); Jaglands bok og syn; Forfulgte kristne; Lånt maling; Thors vitnesbyrd; Prest fratatt konfirmant-ansvar; Mot & satire; Sannhet utenfor vitenskap; Løgn-detektor? Diskriminering; Skapelsen: 'Ikke: Gud i hullene' (2min:40sek); Tro og vitenskap (1t:10min);Bibel og Bibelsyn; Trusselbildet(Islam);Undervisningsopplegg (Samlivsbanken); Topp-6 bevis for ID; Fininnstilte atomer; Gul stjerne for ID? Intoleranse som ideal? Termodynamikk -gjort enkelt; Forkynnelse som hatprat? (45 m); Teistisk darwinisme; En bi-sak; Artsforskjeller; Islam-diskusjon; Ytringsfrihet; Guddommelig ingeniørkunst; Syv dagers rytmene; Forsamlingstukt? Meningspoliti? Nytt bispeangrep; Tilsvar til biskopene; Sak og person; Mot krenketyranniet; Logikk eller autoritet? Ta ≠Ta vare på; Kjønnsidentitet i fri flyt? 'Hva slags' demokratiske verdier?'Mot strømmen' (1t:4min); Om: Borforklarings-forsøk; 'Castro-konsensus'; Økologiske tilpasninger: Lenski-lærdommer; Transhumanisme; Aktiv dødshjelp; Hamas; 'KristenSionisme'; Foredrag (Veritas konf); Bekymret? 'Kult-vitenskap'? Feil forenytt-hjemmeningsforsøk (?) Mot tynne argumenter; Fininnstilling eller ikke? (Opprinnelsen) Liv fra ikke-liv? Universets finstemthet; Bak skapelsen? Demontering av darwinismen (1t:33min); Feilaktige myter; Falskt dilemma; Løgn og sannhet; Om Jehovas vitner; Deres forhold til Bibelen; Tillit? Stresset nestleder; Dekonstruksjon av kjønn; Palestinske lærebøker; Bok fra farfar; Gud og kjærlighet (5:30); Lovforbud mot porno? (unges syn) Jerusalem; Forfeilet handlingsplan; Hjernevask? Celle blueprint; Celle-avkom; Diskriminering? Illojalitet og ideologi; Bibel og likekjønnet samliv; Lidende foreldre (US); Midtøsten; Kjønn tildeles ved fødsel? Villfarelse(?) Kjønnsideologi på avveie; Fornuft og vitenskap; Velsignet; Reservasjonsrett? Korrektiv til norsk presse; Et spekter av personlighetstrekk; Endring av syn? Konsistent liv? Ny høyesterettsdommer; Dialektikk anvendt på biologien; Sove på det; Litt greiere? Avdekk konstruksjonssvikt; Darwin statuer? 4 dim. genom; Programmere biologi? Seleksjon som dogme; Bioteknologisk bakrus; Kandidat-vraking; Plast-etende mikrober; Din biologiske klokke; Nok oksygen? Tilstrekkelig energi?

 

Tidligere stoff? Se (etter alder): Nest nyest; 'Nesten nytt', middels gammelt', gammelt, eldgammelt, eldste, 2016 nytt.

Video: Cellens arbeidshest -kinesin (3 min).

Hva er EES; Nye evolusjonskritikere; Bilde (v): ATP-motor -en underliggende energikilde 

Startguide for Intelligent Design (id): Musefelle for Darwin og Lenski; Return & Review; RNA-verden: 0 bevis; ID-bøker på kortform; Cyanobakterier og design; Koder om koder; Mot felles avstamning; Kimberella; Opprinnelse til liv-forskning; Info som basis; Aper og mennesker; Molekylære maskiner i cellen; Nye (orphan) gener; Mer lurerier (Kambrium); Stamfar til amfibier? Livets algoritmiske opprinnelse; Nytt Origo; Opprinnelse til omsetting; Alger eller dyr? Sammensatte organismer; Nanomolekylære maskiner; Systembiologi; Fosterutvikling (styrt eller tilfeldig dannet?); TikTaalik -stamfar? Biolog toner flagg; Intelligente celler -hvordan? Fornuft og vitenskap: Kroppsplan; Evolusjons-innvendinger; Ideologisk spiral; Celle-celle kommunikasjon; Kybernetikk i cellene; ID-vennlige vitenskapsartikler; En bi-sak; Artsforskjeller; Nye gener trengtes; Formkode; Livet 'et frossent uhell'? Preskriptiv informasjon (celler); Ulike cellekoder; Sensuren trår til; Enda mer finurlig; Informasjon; GPS-innebygd; Li-Fi i celler (37 min); Tilpasning atomer/molekyler; Dannelse av DNA; DNA som informasjon; Livets kjemiske BigBang? Felles avstamning & seleksjon? Fremsyn og regulering; Motbevis: Fremsyn; Planter-insekter, Mot gradualisme; Celle-analogier: Bibliotek; Fabrikk; Celletype-dannelse; Ribosomer; Genuttrykk & Selvreplikering; Enzym-design; Formdannelse; Design i naturen: Hierarkisk; -inpirerer forskere; ENCODE 3; Bak 'Konvergent evolusjon': Styrt evolusjon? Kroppsform: Romlig informasjon; Signalomformings-kode; Epigenetiske faktorer sentrale (mus); Formet til å fly (23 min); 5 sprekker i fundamentet; Begrenset evolusjon-potensiale; ID-publiserte artikler; Ulike info-nivåer; Aktomyosin; Bioelektrisk kode; Sjimpanser-brødre? Manglende grunnlag; Celle-fabrikkens styring; Humlens flukt; Mange mirakler; Reparasjons-protein (XPG); Fremsyn ved reparasjoner; Vannledninger-informasjonskanaler? DNA-kvadrupler; Totalitære regimer; 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Covid-19 (webinars); Heder til Tveter; Svar til reaksjon; Reaksjon 1; Opprinnelig artikkel; Vitenskapelig rasisme 18-1900 tallet; Evolusjonens grense; Artefakt-hypotese (RIP); Rett atom-arrangement; Robot origami; Optimalt DNA/RNA design; Vandrende hvaler (tekst)? Vitenskapelige slutninger (5 min); Ulike cellekoder; Nye funksjoner funnet for RNA; ID-vitenskapelig artikkel; ID-videoer; Magiske formularer; Ikke fra apene; Om insekter; Statistikk og Fininnstilling; Systembiologi og kreft; Informasjonsgåten: Del 1, Del 2; Dinosaur-egg utviklet 3*? TV-debatt (nov 19); Problem demonstrert: Dødsspiral; Fanget i MN? Falsk påstand; Makroevolusjon -sannsynlig (24 min)? Påvisning av mester-arkitekt;

Det var en gang..; Funksjonell informasjon; Livets opprinnelse? Geometri, kunst og biologi; Kambrisk konskevens? Hva er livet? Overgang til seksuell forplantning; Menneskelige dyrehaver (Rasisme); Darwin desperasjon? Biolog ønsker Biocosmos velkommen; Spaltning av Nitrogen (N2); Opprinnelse til liv? Ny inkvisisjon? Fri vilje vs. naturlig seleksjon; Nitrogenase; Vitenskapsfolk opptatt av ID; Slutning fra mindre til større (US); Skapelsesevidens (8 min); Behe stadfestet; Tap-av-funksjon mutasjoner; Sensur mot ID? Kromosom 2-fusjon? Ekte mekanismer for mangfold: Del 1, Del 2; X-club; Virkelige mekanismer til bio-diversitet (11 min); Relasjoner -høyere ordens egenskaper; Nøstede lag av koder; Døm selv om Behe; Lyssignaler på havdypet ; En dåre kan spørre..; Epigenetikk; 'Suppe på spiker'; Villedende PR; Ulik 'dialekt-oversettelse'; Bakterieflagellen (3 min); Flagellen forklart? Uvitenskapelig premiss; Konspirasjon bakom COVID-19? Haeckels tegninger fjernet(?) Svar 3 om ID og DNA; Pattedyrs hørsel; Forutsetninger; Svar2 om ID og DNA; Svar om ID og DNA; Devousjon; Behes webside; Devolusjon går forut for evolusjon; Erklær det løst; 'Evolusjonens feil'; Biologi og evolusjon; ID-vises; 'Blasfemi mot Darwin'; Svar til BioCosmos-innvendinger; Design i hoppende gener; Darwinismen: På leirføtter? Multicellulær evolusjon? Menneskets gradvise tilblivelse? Ingeniørkunst i insekter; RNA-verden: steril; Manglende overgangsformer (intervju); Nye teorier avløser gamle; Behe svarer på filosofisk kritikk; Spesifisert informasjon;

nytt-hjemme:Vitenskap eller filosofi? Vitenskap og fordommer? Cellens hemmeligheter; Reparasjon vs. seleksjon; Biologi-Statistikk; Kreft og evolusjon; Hvor er evolusjonen? Er evolusjonsteori pseudo-vitenskap? Halusinasjoner om ID-igjen? Evolusjon og 2.Term. lov (åpne system); Et enkelt tre (20 min)? Ny serie (fra 11.febr.); 'Uventede funn'; Alternativ spleising gir unike protein-funksjoner; Ko-evolusjons-simuleringer; Mer enn isbreer smelter; Forhåndstilpassede overlevere; Informerte valg i nanomaskiner; Overdrivelser i moderne vitenskap; Nye gener fra scratch? FAQs om Intelligent Design; Fortidens feil; Darwinfri epigenetikk; Mind and matter (kvantefysikk); Genom grammatikk? Nøstet kode og fremsyn; Homologi; Logikk og biologi (eng); Spor av design; 'Alt eller ingenting'-krever fremsyn; Molekylær darwinisme; Livets opprinnelse; id og evolusjon; Genom kode i flere lag -her; 1,7 millioner bruker evolutionnews -her; Intet ‘gay-gen’ bestemmer seksualitet -her; Hvalens tilblivelse;  Makroevolusjon: kjemi eller matematikk? Om Gelernters Darwin frafall; Om makroevolusjon (eng); Evolusjonskritikk; Devolusjon hos niser; Om kjønn hos pingviner; Intervju fra 'Summer Seminars': Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her; Langt fra junk-DNA; På engelsk: Kambrium løst?-her;

 

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk:Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

 

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

VIKTIG: Lenkene ovenfor inneholder interessant stoff som mange vil ha utbytte av å bli kjent med. Det betyr imidlertid ikke at undertegnede nødvendigvis er enig i alt som formidles. Når jeg linker til ulike nettressurser, betyr det ikke at jeg setter et allment godkjenningsstempel på organisasjonene eller personene som står bak ressursene, eller at budskapet deres skal "svelges rått".

Derfor: Les og lytt til undervisningen med en sunn, kritisk sans. Og bruk eventuelt informasjoner, momenter, kunnskap og argumenter som du synes er gode og kan være nyttige, i din egen refleksjon, samtaler og undervisning. Dersom du oppdager ressurser og nettsider som du mener jeg bør fjerne linkene til, hører jeg gjerne fra deg.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 3220