Kristi-seier

Her legges inn nye artikler/lenker i kristen-ressurs.no:

Ikke alt som deles av lenker, er undertegnedes mening, men kanskje de likevel fortjener å vurderes?

(Evig) Aktuelt stoff: Evangeliet. Snakk om Tro, For Oss; Nyhetsside: Dagen/TV.

Takk for besøket og velkommen igjen!

Oppslagsord: Trosforsvar; Molekylære maskiner; Fininnstillings-parametre; Teistisk evolusjon.

Mens du leser: Hillsong. Favorittvideoer: Universets fininnstilling, Topoisomerase.

Regelmessige nyheter: Søndagstekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her. Aktuelt nå: Verdialliansen (2024); Regnbuens mørke side;

Bibelvers for juli 24: 1 Kor 2v12-14: 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. 14: Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.

E-bok: Del 1- Opprinnelse av Univers -og liv, - her. Del 2 -Skapelse og Trosforsvar, - her. Dagen: Politikk/abort; Intoleranse/ytringsfrihet; Tilfreds?

  Lenker/kommentar: Flaggmisbruk; Dagen: MF+DnK? Kirkesplittende; Pride for fall. Forbi vippepunktet (E.T.)? Hensikt (eng); Sunn fornuft? Hva mener Borg-biskopen? (Dagen); Konservativ? MF taper sin sjel; Celledeling -designet og styrt; Hvem betaler energien? Kilden til Pride; Kristne fotballstjerner (Dagen); Bevis -under teppet (eng); Dagen: UIO; Vil de lytte til Gud -Biden? Trump? Pascals satsing; Mpox (apekopper) neste? Darwins fluktuerende overbevisninger(eng); Cellulær Origami; Vår tids lobotomi? Kristn og/eller Israel -Guds folk? Pride-ydmykelse; Livets kraft; Zygote-ingeniørstyring; Jordskjelv-spor (33 e.Kr -eng); Ikke homo-hat; Offentlig ideologisk-praksis i USA; Konstantinsk kirkefangenskap:Foredrag; Kostbart (grønt) skifte; Klar for (generasjons) forandring? Verdigrunnlag: Pride-skepsis; Livet -ikke reduserbart(?) Bivirkning av faktasjekking; ID-forsknings artikler; ID 3.0 artikler; Unngå forvirring (3.kjønn); Innblanding i foreldrerollen? Delta i likekjønnet bryllup? Skvatarausa rykkja rova; Kjønnsbegrepet; Design indikerer teisme; Mer lese-skrive problemer; 'Konvertert'; Hva er et menneske? Design harmonerer med: Koder; Det ondes problem; Vitalisme?(eng); Foreldre? Offentlige handlingsplaner (kommentarer); Domstolenes uavhengighet (No); Likebehandling (Gjesdal); Darwins Gudsargument; Carbon-atomet; Origo nr.158; 'Mer mann' (Mong); Æresdrap (Norge); VVP; Hen? DNA-rep system video (12 m:23s); Ikke-metall atomer; Er vi bare hjerne? Bibelvers etter behov; Is? Menneskesinnet (Wallace); Woke-religion og EU; Post-maskulint samfunn (Dagen); Krig på fotballbanen; Oppmuntring i juni; Naturen gjør sprang (eng); Genetisk grunnlag? (evolusjon); Full (darwinisme) pakke; Psykologi-advarsel; Undring og design; Hamas trenering; Diskriminering og mangfold; Fornuften seiret (OL); Voldsom økning (kjønnsdysfori-Tyskland); Læreplan (Grunnskolen); Dekonstruksjon av darwinisme; Hvorfor Darwin ble trodd (eng); Info og livets opprinnelse(eng); Logos bak livet; Feil hypotese (livsformer); Feil i lærebøker (biologi); For pinlig (DnK); Åndelig lederskap (Frikirken); ID vitenskapelig: Testing av KSI; Vakt eller woke? Belønning av terror? Kommunikasjon hos planter; Indre organer; Mind behind matter; Hva feires? TV-satsing i + ; Katastrofe? Norge uten kristendom? Intelligent design i aksjon (arkeologi); Ingen mellomform (Archaeopteryx); Én vei eller mangfold? Oppreisning (misjonærbarna); Risikofylt behandling; Bioluminescens;

  Anno 1024: Mer nyansert bilde; Demensutfordringer? Måleutfordringer; Sesongutfordringer; Ventetidsutfordringen; Flere utfordringer; Plutselige tilsynekomster; Pinsen -historisk; Pinsekalender; Livets balansegang: Metaller, Firkanter og sirkler(eng); Sodoma; Satanisk rituale; Vitenskaps-stopping; Tid og tilfeldighet? Fremsyn; Gjennombrudd (vitenskap); Vitenskapisme (eng); Hjerne-sinn; Fra trans til harmonisk; Daglig omvendelse; Årsak <--> virkning; ID-3.0: ID-forskningartikler; Godt vs. nøytralt; Kristningens betydning for Norge; 'Junk DNA': Referanser, Svar på angrep; Trist utvikling; Feil utgangspunkt; Radikalisert Eide; Fryktkultur? Æreskultur; Nytt synteseforsøk; Laderekord (Israelsk); Falsk profet? Tro og fornuft; Kristenretten (St.Halvard:22min); Kosmologisk kontant (H0); Eides feil; Samfunns-identitet; Vekkelse? Jesus om homofili? Om Big Bang (forhistorie); Origo; Finjustert univers (intervaler); I historisk perspektiv (temperatur); Kvinnekropp? Utfordring (46 min); Avvise dialog (Skn)? Svar på kritikk (Ottosen/Eidsinger); VL-fantasier; Undertrykt uenighet (eng); Æreskultur; Mislykket eksperiment (sex); Uvitenhet som superkraft? Kosmologisk argument (4m:13sek); Hyrde vs. røver; Skotsk kaos; Sen-modernistiske forestillinger; Sinn og materie; Info-tap og fysikk; Darwinisme og fysikk; Solformørkelse(eng); Intelligent design utover Fysikk; Fra ett par? Religiøs forskjellsbehandling; Plikt til å dø? Dødsstøt for RNA-verden? 2+2=4(?) 'Kjønnsbekreftende behandling'(dansk); KrF og kjernekraft; Sannhet og frihet; Skjulte GT-profetier; Bevis eller begrunnelse? Fugler fra dinosaurer?(ny); Intelligens og informasjon; Samme gud? Kristen-blogg (svensk); Oppstandelsen historisk bevitnet; Oppstandelse bekreftet; Tom grav? Teleonomi? Kristenrock? Kommentarer til DNB24; Finjustert berøring; ID vitenskapelig teori (eng); ID testbar teori (eng); 'kvinne' forsvinner; Cellen -mer enn fabrikk; Jesu oppstandelse; Nye fossildateringer; Noras historie; Jesu oppstandelse (4m:30s); Oppstandelse og fornuft; Mer om oppstandelsen; Skjult adresse; Historisk grunnet stengning Materialistiske magikere;

   

  Behov for ny teori; 3.vei og ID; Dagen/meninger: Vakker løgn og naken sannhet? 'Love is love'? Erfaring vs. Bibel? Er homofile skapt slik? Jesus og homofili? Historisk syn på ekteskapet. Sivile som skjold; DNA-replisomet; GT-Jesu Bibel; Ny bibeloversettelse; Litium-avhengighet; Sikkerhetskontroll i cellen; GT-boken om Jesus; Messias i GT (Eks); Farvel til reduksjonisme? Farvel fra Olufsen (til KrF); Immunsystemets forsvar; Eksistensiell krise; Grill en .. filmskaper(?) Ny Bibeloversettelse (Dagen); Gammel urett (Dagen); KrF-leder til (faglig) sans og samling; Videre utover; Design om biologiske systemer og prosesser; Finjustering i univers og biologi; Påskefeiring i Oslo? Sann bekjennelse (24 min)? Flere gudstjenester; Forkastes fornuften? Plan B? I am AI (John Lennox?); Feil kritikk av IRK; DNA-replikasjon; Kristus vs. Koranen; Kjønn i lærebøker; Mørk fremstilling av kristendom? Kristendom vs. åndelighet; Naturen bevis for skapelse; Darwinisme -sann teori? ID religiøst motivert? GT i lys av Kristus; Kreft via trans-hormoner(?) Ateisme-problemer; To utganger (Dagen); Dyr og verktøy; Målrettet natur? Teknologi-avhengighet; Hukommelsesspor (engrammer); 'Hva hackes' i digital alder (43 min); Feil om kreft; Verret leder feil; Bedrevitere(Dagen-meninger) Kristenretten (1000 år); Fri? Kritikk av OTL-forskning (Nature); Gud og kunnskap (1min); Offentlig islamisering (Oslo); Guddommelige menneskeretter? Kanselleringskultur; Univers fra ingenting? Naturens rettigheter (FN); Normløst i Arendal; Fuglers Big Bang; Forutsetning for vitenskap; Ny kristen nettside; Komplett univers? PC og PS; Multitasking i cellen; Fornuft og Gud; Håpets gutter; Fri? Helsebløff? (Darwin); Noe skjer; (5 min; Olufsen-Medhus); ID-ikke 'gud-i-hullene' argument; Bønnevekkelse i emning; Forført?(48 min) Foreldre-hjelp; Darwins bløff (ny bok); Ekteskap -mer stabilt; Mot gensentrering; Avsløre bløff; Master syke/kontroll? Anger-for sent; 2 gisler reddet; Navalnys død; Hvorfor steining i GT? Mer trosforsvar (eng); Hastige generaliseringer (57 min); Vitenskap og Gud (2 min-eng); 'Gradvis design -oppdagbart'? Wokeisme (historisk); Stipend? Darwins bløff (eng); Sunn fornuft? Dualisme: Bevissthet (eng); Reproduksjonsparadokset; Hvilken Jesus? Den eneste veien (1 min); Fornuft og sannhet; Kompromiss om grunnlaget?(eng); Forførelse og fortapelse;

   

  Bekjennelses-spørsmål? Ingeniørkunst i biologi (40m); Beste forklaring? Jesus-relasjonen; Interseksjonalitet (4m:15sek); Dyrt og dårlig? To utganger! Neandertaler mennesker; Lagres minner? Evangeliet til muslimer (37 min); Isolert av familie? (28 min); Mot all diskriminering; Bevissthet? Tilbakeblikk; ID vs. kreasjonisme; 1000-års jubileum: Sannhet som såkorn? Flyktninger med sannhet; Let the Heavens Open; Voksende mistillit; Debatt intro: Design-smugling, Kritikk mot AT (Assembly Teori)- 8 Feiltrinn (se nederst); Skaperen > det skapte; Ny lidelses-teologi? Plutselig opprinnelse (insekteter); Plagiat-følger: Fusk? Kulter (eng): Mormonere/Jehovas vidner; Agape; Positive data for ID: Inkluderes magi? Lys over livets opprinnelse? Bønn; Homofili-Bibelen og forskningen; Trosforsvar (1t:2m): Div. emner; Maktmisbruk? 'Elsk ikke verden'; Kambrium og livet: Tidfesting; Forskjellsbehandling (England); Sharia-praktisering (Tyskland); Kjønnsidentitet: Definisjonsmakt; Fagfellevurdering? Homo habilis? ID-tenkning? Fritenkning(eng)? Hvorfor sex -evolusjon? Kristus-profetier; Pattedyr m. kompass; Form ut fra el-signaler; Nytt antibiotika; Høne-egg problem: Del 1, Del 2; Evolusjon ikke tilfeldig; Krafthandel; Kraftmarkedsanalyse (2021-2040); Gud i hullene? Fagsjekk; Biologi mer enn fysikk og kjemi; Ing. rammeverk (biologi); Meningspolitiet(Norge); Design-filter tillatt (USA); 5 sannheter; Design i naturen; 2023 og ID; Darwins egne topp-10 innvendinger (Personlig nr1); Dawkins-test oppfylt(nr2); Lurt av skolen(3)? Vis kortene (4); Mutere for å overleve(5)? ChatGPT om ID(6), Bibel og vitenskap(7), 'Vestigal funksjon'(8), IRK og spermier(9); Terrorister i skoler/sykehus; Besøk fra 2.etasje -Jul; Lykke-avhengighet? Kjernekraft? Tanker om døden; Evolusjon i krise (1t:3m); Dyreledd med ekstrem ytelse; Eksegese vs. oversettelse; Konspirasjonsteori? Simulering vs virkelighet; Vatikan-vending; Avveining og/eller rettighet? Om Gud, hvorfor lidelse (50m:30s)? Gud under lidelse (1t:12m:40s); Molekylære maskiner; Lureri; Forskningsfremmer; Alt fra Ingenting (56 sek); Uvitenskapelig vitenskapsmuseum; Disney-materialisme; Søvn -designet til vårt beste: En designers gave;Vestigale selvmotsigelser; Identitet og trofasthet (27 min, sv); To syn?; Evidensbasert behandling av kjønnsdysfori; Offentlig el-avgift; Hva avlet woke? Takk Gud; Forvitring; Norge uten kristendom? (44 min); Visdom fra Gud; NTNU-energidebatt; Konverteringsterapi-forbud (Kommentar);

  KI-fremtid? Strøm: eksport,-regioner&fyllingsgrad; Barneslaver under krigen; Fattige islamske land; Ingenting annet enn.. Landsloven (1274); Metodologisk pluralisme: Del 1, Del 2; ? Cronin-Tour debatt; Ny stiftelse (Concordare); Kristen-toppenes inntekt; So will I (7 min); Svar til konverterings-kritikk -fra SV; Likkledet i Torino (41m:22s); DNA-reparasjon; En speiders tankesett? Hvordan scientisme ble til; Vitenskapsfolk med dårlig oppførsel; Vann-salt balanse ( kroppen)Protester mot Lovforbud mot konverteringstreapi; Acer og EU; Misjon(ærer); Matkø? Annet? Hørsel (Video); Religionskrig? (Gaza); Podcaster: C.S.Lewis (A. McGrath); Junk-DNA: Del 1, Del 2; Antisemittiske-holdninger (VL); Designerstatter? Ensidig støtte? (Midt-Østen); Hvorfor tro Bibelen? Israels rett til eksistens; Jesus skaperen (Tre-én Gud); Integrert kompleksitet; Teori og praksis; Er de 'feilvare'? 'Nisse-skandale'? Tjuvstart for Kristenretten; Lewis og naturlig orden; Vitenskapelig sensur; Keeper of my heart (4m:30s); Speak to me (Kari Jobe, 7m); Avguder i nytt format; Kompleksitet i enkelt liv; Lewis in memoriam; ESG-fond tømmes; Flyktning-svindel? Kristen jul! Universet -ikke-evig; Fri vilje; Utvikling av proteiner? Livets informasjon (14m:42s); Elia og bjørnene; Haloween; Russisk hjelp 7.okt; Rantisi hospital; Splittet om krigen; Bispekonsensus? Om skeiv teori (lærebøker); Argument fra uvitenhet? 'The Design Inference (2023; Forord)'; Arkeologiske bekreftelser av GT (2016); 'Spiller-feilslutningen'; Mislykkede evolusjonsforutsigelser; Frihet; Kristenrett; Ulike genetiske koder; Sykehus-gissel; Farsrolla; Materialisme (11min); God virkelighetsbeskrivelse? Lærebok-kritikk (Del 2, Rel/etikk vg3); Smart plante-programmering; Såkornet; Ikke-binær prest (DnK); Fra muslim til kristen; Metamorfose (8 min); Sommerfugl-larvens ben; Bethel music; Sjimpanse vs. menneske; Er universet fininnstilt? Mann (Dagen)? Determinisme; Ikke Gud i hullene (1t:30min); Lærebok-vurdering (Religion og etikk); Hvorfra?:RNA-verden-OTL (video: 15 min); Kjærlighet og Fri vilje; Makt og rett -i 1000 år; 'Konverteringsterapi'; Jesu kjærlighet; Livets maskineri; Big Bang -tester; Kjernekraft? Hamas hindrer fluk; Bare vitenskap gir kunnskap? Vitenskapens grenser; Vitenskaps bløffere; Haloween vitenskap (38m:44s); Fakenews (Israel); metoo og homo-bevegelsen? Sliten av Darwin? Yoga? Selvmotsigende om sannhet; Tanker om opprinnelsen; Muskel aktivitet; Sover vi? Fra ateist til kristen; Tenk om! 'Sønn av Hamas'; 'Biskop som dronning'? Forskjeller menneske-sjimpanser; Forever (Kari Jobe, 12min:44s); Lydfiler om Lewis; Utrolig muskeldesign; Biomimikk forbedrer teknologi; Teatralsk debatt; Mobber; Nyoppfunne 'lover'; Menneskets opphav? Universets fininnstilling (6m:22sek); IRK;

   

  Snakk om tro; Bevissthet når? Splittet hjerne -ikke bevissthet; Ateist-tro (A. McGraath); Bibel vs. biskop; Er ID-vitenskap? Fake-Hamas versjon; Fake-oversettelser; Hindringer for mikro-til-makro-overgang; ID vs kreasjonisme; Jesus og kjærlighet; Terapi eller tilgivelse? Kommunikasjon med flerkulturelle; Terrorist-lønn -fra Norge; Resultater fra analyse -ikke data; Hele mennesket (A.R. Wallace); Lærebøker feil i 70 år (33 min); Fossiler vs. Darwin (web-side); Baby vs apeunge (eng); Bibelsk Jesus; Menneskelig godhet (eng); Genetisk funksjon og mening (eng) Spare skatt? Liv på en knivsegg (Dagen); Bevis for fininnstilling; Lik Nord-Korea? Ondt i en designet verden? Nakkeforlengelse; ID-visitt i sørlige Afrika; 1 av: 4 eller 10? Menneskelighet; Er alt tull? Innovative planter? 10 logiske grunner for Gud; Konverteringsterapi vs. kjønnslemlestelse (lovforbud); Læringsteknikker; Kjærlighet til Jesus (ca 1m:30s); Mot egne organisasjoner (VL); Menn. skjelett-ledd (1t:2min); Bakterie-klokker; fmtv; Hamas charter (2017); Psykolog-krav? Gud og Israel (eng); Frimodighet; Kristendom og vitenskap; Vitenskap og vitenskapsfolk (45 min); Linjer og sirkler; Intrikathet og design (enzymer); Muse-stamfar? På flukt; Skriving som bøn? To kjønn; Jungeltelegrafen? Gener og instruksjoner; Fysikalisme; Noe ikke-perfekt fra noe perfekt? Svar på spørsmål (eng); Gratis kristne bøker (eng); Blekksprut intelligens; Celle lik innebygd datasystem; Samer -urfolk? Johannes evangeliet (2t: 55min); (Seksualitet og identitet (Und. opplegg); Fysikalisme-krise? Forskning på menn. celler -etiske problemer; Livets opprinnelse (26 min); Artefakt-hypotesen; Ichtyosaurer; Liv uten formål? Hensikt (Telos); Foreldreprotester -kan hjelpe; 'Vær varsom'; Studie i fordommer; Fokelig kirke? Seksualitet og identitet (und. opplegg); Er du en tolerant person (33 min)? Tro mot seg selv? (4 min)? Fotosyntesen (32 min:23 sek); Stammevelde?(14 min) 4 problem-områder; Junk-reostat? Motstridende oppfatninger (Kalvig); Trang fødsel? Kimbanen: Vestigal? Vitenskap og kristendom; Hjerne og sinn (bok-intro); Eks. på ID; Hold me now (HillSong 7m:30s); Alle tiders sanger; 'Velg kjønn'; 'Ingen pauseknapp'; Ukjent kunstner; Innsyn: tungvint; Skole-Pride; Kameleon syn; 50 ateister ble kristne; Korte trosforsvar-videoer; Gud og vitenskap (15 min); KI presses (om OTL); Menn er ikke kvinner; Valgtrippel; ID-historie; Flygeøgler? Takk kokekunst; Kritikk mot Reis deg! Ensom taler? Hår i ursuppa; 'Bokstavsuppe'; Menneskelig likeverd; Ny leder (H)? Nytale (Schibstedt); Menn med livmor; 2 kjønn -mange følelser; Aquinas 5.vei; Stemme-gjemsel? Konstans og endring (Aristoteles); Aquinas 2.vei; Aquinas 4.vei; 'Føre var vs. anger etterpå'; 'Stygg andunge'? Livets kode (optimalisert 12min:10sek); Kunstig intelligens: Svar på ? Kvinner og (kristen) tro; Tro på godt og ondt; Tro og vitenskap (webside); 'Tenke Guds tanker'; Snillisme? Biologiske foreldres rettigheter; Livsveven (dikt) ; Aquinas 1.vei; Rom til høyre (for KrF); Celle -maskin eller sinn: Del 1; Del 2; Protestantisme i endring? Mitokondrier og Linné; Sensur ønsket (US);

 1. Komplekst: Gudshypotesen' (1t:23mind); Makroevolusjon? Statens barn? Fysiker, ikke filosof; Kepler og kosmisk forståelighet; Mot kansellering? 'Kirsebær-plukking'? Åpent om par; Kritikk frabes? Taushetskultur; Regulering av cellesyklus: Del 1; Del2; Konverteringsterapi; Pride-agendaen; En 'arbeider'?; Dataisme (KI)? Vestlig teisme; Virustrussel for ID? (lyd: 15 min; tekst)? Feilslått teori; Ødelagt liv; Varsomhet; Hatefullt? Overnaturlig element/π=0? Øko-samspill; -Troens klimakrise (Sv.); Vigeland vekkelsen; Medisin: Fra bevis- til vitenskaps-basert? LUCA/Livets tre; Kalvig-saken i ettertid; Naturlig teologi? Upassende? Mot scientisme (13m); Lite, men dyrt; Blodkoagulering -utfordrer evolusjon; Street Smarts; OTL i vann? Beste dataforklaring (protein); Samtale om skyld/skam og moral (48 min); Peterson om Bibelen; En norsk Peterson? Støyreduksjon; Liv mer enn lover; Filosofibasert (ET); 'Detransisjonering'; Omtale av 'Ikoner'; 'Ulovlig mening'; Innovativ celleingeniør (39 min); Ny tid for Kambrium (533 mill. år); Datainnbrudd? Misinformasjon (Punjab); Dagens strømpris; Trosforsvar; Trangt i akademia: Bakgrunn; Mange koder i levende vesener; Uro i Senegal; Kjønnsideologi (Bergen KrF); Evtanasi (VL -Canada); Dawkins-ekstremt høyre? Kamp for familien; Innovativ ingeniørkunst; OTL (homokiralitet); Homo ecophagus? Kambrisk eksplosjon? Livet (kjemi + informasjon); Bias-leksikon (wikipedia); Giftig? (toxic); Mening med ekteskap? Mening med livet; Wikipedias (etablerte) mening; Progressives mening; Mening med 'Barbie'? (film); 'Myter om design'; Syn for design; Cellulær ingeninørkunst; Menneskelig å spørre; En uforårsaket levende virkelighet; Prinsippet om tilstrekkelig årsak; Hva er mann/kvinne? Kryss-kommunikasjon i celler; Fosterets sirkulasjonssystem; Strammere for friskoler (Dagen; valg): Sjekkpunkter og feilreparasjon; Telos i biologi; Hva er en kvinne? (Dagen); C.S. Lewis bok (omtale); Film om likkledet (nov-23); Simsalabim? (emergens); Avkobling eller fangenskap? (underholdning) Politisk tvangsinnleggelse? 5 ateist-mirakler (eng); DNA-reparasjon; Barn av lys og vann(supplert); Fossil-usikkerhet; Mind or matter? Kvalifisert mening? Forbudt mening? (Dagen); Mr. Relativisme? Bevis for ID; Menneske-embryo fra stamceller?(etikk); Løser tiden alle problemer? Vitenskap uten hensikt; Feil i Pride-ideologi; Cellekommunikasjon; Vesikler med frakk; Meninger (Dagen): Ensretting; Virkelighetsfornektelse? Fri's rolle i skolen; Dekonstruksjon (svensk); Humes argumenter fordamper (eng); Noe (viktig) mangler; Barn av lys og vann; Økonomi-nyheter; Kommende kirkesplittelse? (Sverige) Hjerne som transducer for tanke? Hvor ateister feiler (40:30sek); Helliger hensikten middelet? Den generelle åpenbaring; Legeme, sjel og ånd; Preeksistens av kjønnet sjel? Aversjon mot kritikk? Inter-lineær Bibel (søkbar); Kutt (halve) mat-mva(en); Redd åpenheten; Enzymer redder planeten: Rubisco; Progressiv kristendom; Kulturell smitte? For mange angrer (underlivskirurgi); Kepler og Denton; C.S. Lewis (58m:30s); Living hope (6m:20s)De siste tider; Lys som trengs for liv; Menn i dameland (manne-vinkling);

  Kylling-egg problem ved livets opprinnelse (komplekst); Er livet ei informasjons-skralle? Teistisk kosmologi vs evolusjon; Darwin på retur (bokomtale); Homo naledi avtrykk? Født i fel kropp (svensk); ET og elefanten i rommet; Livets fininnstilling (komplekst); Menneskekroppen; El-biler (hvem tjener?); Norgesveldet (35 min); Feilet harmonisering? (ID-ET) Om menneskelig: Formering; -'haler'? Nytt Origo-nummer; Religionsfrihet truet(?-Sverige); Pride og haram; Evangelienes troverdighet (9min:27sek) Uvelkommen plante; Gisler (-for skeiv virkelighetsforståelse); Relativ sannhet (Moxnes); Vold igjen (Oslo); I slekt med sjimpanser? Homo? Befruktning; Eks på kritikk -av Pride: Hva er nøytralitet? Hem (i hemoglobin); Motsigelse vs krenkelse; Skolebøker (skeiv teori); Lewis jubileum; Massiv medikalisering; 'Homo' -kommentar (slutten); Rom for kritikk? Livet krever: jern og mangan; Kjønnsforvirring; Ikke et spektrum (kjønn); Dekonstruksjon av kjønn; Kritisk der det passer? Foreldrenettverket; Profetisk; For ordens skyld; Menneskelig mirakel: Sink og kobber; Woke-konsekvens; 'Guttejente'? Egendefinisjon (kjønn); Aktiv dødshjelp: 'nøytral' (UK)? 'Homo' habilis (ape); Exit statsråd; 3.kjønn? Liv avhengig av: sopp; nikkel; Homohater? (Klinge); Katolikker og 'konverteringsterapi'; Diktatur underveis; Tragedier legitimerer ikke ideologi; Kunstig intelligens og C.S. Lewis; Skjult naturteologi? I strid med samvittighetsfrihet(?) Rettssikkerhet? Lovkritikk; Høring; Likhet for loven; Norsk fremgang (idrett); Dyrs stillstand; Menneskelig særstilling? Sommerleir (11-16.7); Menns moralske ansvar; Blokkerer pubertets-blokkere (England); Om teistisk kosmologi og evolusjon; 40 år i Mali (Halvorsens); Barn og unge med kjønnsdysfori (svensk); Mer om reptil-hjerner; 7 grunner mot Pride-parader; Menneskelig opprinnelse; Karbon trumfer silikon (Valley); 'Selv-refererende celler'; Farmen Thor -gift; Menneskets opprinnelse? Mannsbilde? Objektiv moral? Fritak fra Pride? Norsk forsvar (fagmil. råd); Transhumanisme; Bakterier og sitronsyre (Lenski); Ikke fra reptilhjerne (fortsatt); Ikke om kjærlighet -lenger; Tids/temp-reg. av blomstring; Fosfor for liv; Kulturrevolusjon?; Folk flest taper; Modellcelle-fabrikk; Cellulose; Blindsone (foreldre/barn); Abiogenese-18 min (umulig); Dawkins-testen; Minneord (Keller); TV12; Finnes Gud? (preach.no) Skolens ideologi; Forbud for sikkerhets skyld? Fjærs opprinnelse? Menneskets øye; Falsk kilde; Orkester -ikke reptilhjerne? Ytrings-frihet/angst; Føflekktesten; Linné og Darwin (familie/arter -eng); Hvor er kjemien? (OTL); Tjokkfullt; Kostnaden ved klima-alarmisme (40 min; Mer fra B. Lomborg); Behandling av kjønnsdysfori; Kambrisk eksplosjon: (FAQs) Varighet; Flyvende-reptil-eksplosjon (Trias); Discovery Institute (YouTube); 'Eventyret om bjørnen'; Menneskets stilling; Guds storhet og design; Livets opprinnelse (14m:40s); Klimakostnad (1t:58m); 'Synkende skute';

   

 

 1. Dårlig design; Evolusjon -hvor? Om hasjbruk; 2 av 3 -SVere; Skoleverket medskyldige (Kjønnsdysfori; Dagen); Farlige for fienden (21 min, sv); Devoniansk nekton- revolusjon; Guds storhet; Samme Gud i GT og NT? Fossilproblemet; Russisk parade (Svalbard 9.mai); Jesus -Nikodemus/samaritansk kvinne (The Chosen S1;Ep.7-8); Åndelig klarsyn; Bakterieflagell og T3SS; Tillatt fravær; Ro i klasserom; Vekkelse i Kambodsja; Uforsiktig ytring; Biomimetikk: Intervju; Forfordeling (Dagen); Krenkelser; Cellens hemmeligheter (Behe -videoer); Fot og ankel (design, eng); Ingen motsetning; Kosmisk fininnstilling (s106-130, eng); Frøets under (eng); Fra ett par (23 min); Deling av tro; Statlig propaganda (Ung.no); Lystløgner? (ChatGTP); Tidsånden avgjør; Vekkelse skjer; Allment prestedømme; ID-bøker; Om skjermtid; Fornuft og Gud; (eng) Løfter mot frykt (eng); Matematikk og design; Sjøorm? Bakgrunn for moderne identitetspolitikk; Psykiatrien; Ekteskapet; Selvfirmasjon? Kroppsledd er ingeniør-kunstverk (1t); Nei til forskning (kjernekraft); Vanskelig å be?(eng) Trilobiters sammesatte øyne (eng); Epigenetikk?(eng); ID og katolikker; Strømrefusjon? Fastlegekrise -løsning? Gamlistrikset? Formuesskatt? (politikere); Rosa Ramadan? Junk-DNA (igjen); Balanseevnen; Plante galle; Uten konsekvens (ed); Forutsetninger for mennesker (eng); Fake news (ustraffet); Argument fra uvitenhet? Ukraina; Vits med vgs? Ensidig propaganda (DnK); Kampvalg (KrF); Foreldre-OBS! (Lærebøker); Spor etter Skaperen (eng); Vekkelse (Vigeland); Dreieskiva (Kr. Sand); Guds storhet (bok-kap); Romerbrevet (svensk); John10:10 (prosjekt); Reason and Science; Russamfunn (ungdom i Oslo); Kristning av Norge (Dagen); Beste forklaring (levende organismer); Sommerfugler-plutselig; Mørk middelalder? Angiversamfunn? Tinitus? The Chosen (ep.4); Ingeniørkunst og biologi; Ble funnet av Gud; Bibelstoff; Jesu oppstandelse: NT-vers, Fakta; Ingeniørprinsipper fremfor .. Flere avgifter? Insekt-mat? Fininnstilling og beboelig sone; Identitet -i hva? Tilgivelse og dom; Covid-19 data; Livets opprinnelse (folder); Meyers 3 Gudsargumenter; Andaktsbok; Kristne klisjeer (33 min); Jesu oppstandelse -et faktum; Plutselig opprinnelse (marine reptiler); Vitenskap og tro i dialog (bok); Kurs-1-hjelp? vantroDevolusjon -ikke evolusjon;

 

Savner du noe?/Tidligere stoff: Nesten helt nytt; Nesten nyest; 'Nesten nytt', middels nytt; middels gammelt', gammelt, eldgammelt, eldste, 2016 nytt.

Video: Cellens arbeidshest -kinesin (3 min). Hva er EES; Nye evolusjonskritikere; Bilder fra Otangelo Grasso

IsfjellStartguide for Intelligent Design (id).

Lenker: Gendeling; Sahelanthropus -bipedal? Avhengighetsgrafer -og fri vitenskap; Statistikk og forfedremodell; Utover gener -prosesser; Ingeniørkunst i naturen; Urealistisk forfedremodell; 'Ikke mitt bord'? (Informasjon);Levende fossil; Feilaktige påstander; Falsk analogi? Informasjon; Feil i fleste livets tre; Skille prokaryote/eukaryote; Signalering i kroppen (eng); Øye-design; Kromosom-fusjon; Hvalers utvikling; Misinformasjon om ID; Ikke-tilfeldige mutasjoner; DNA-replikasjon; Bryozoa (Cambrium); Planter -intet unntak; Fiske-skrøne; Interavhengig signallering; Bakterieflagell: Top-Down design; For kort tidsvindu; Ingeniør-modeller passer livet bedre enn felles avstamning; Evolusjonistisk tilkortkommehet; Evolverende hval; Intelligente planter? Kjennetegn på design; Mot gradvise endringer; Metodologisk naturalisme; Opprinnelses og empirisk -vitenskap; Introduksjon til ID (32 min); Overdreven selvreplikering; Ikke (protein)kodende DNA/RNA; Maurs instinkter; I tvil; Eventyr? Kontroll av geuttrykk; Kosmos; Ventetids-problemet; Darwin tvilte mye; Gradualisme; Malaria -praksis og prinsipper Dyr og algoritmer; Feil rekkefølge/datering; Gradualisme-farvel; Cellemembranens transportsystem; Flere evolusjons-problemer; Rask oppdukking og kratt for trær; Topp 4-problem evolusjonsteori; Insekthjerne; Ulikhet i biologisk former; Ciklide-variasjon; Pseudogener? Nye proteiner? Biomimetikk; Insektvinger; IRC i detaljene; Statistikk og molekylære maskiner; Hvilke vitenskapsfolk? Design sammenheng; Signalkretser i kroppens celler; Cellereparasjon og mikroskopi; Manglende forklaring: Tilpasning eller seleksjon? Nye koder; Bakterieflagell; Pseudogener; Naturlig seleksjon; Organisme-mangfold; Livets opprinnelse; Hierarkisk DNA-struktur; Devolusjon naturlig (24 min); Evolusjons-aksiom Konflikt er standarden ('livets tre'); Arvelig epigenetisk informasjon; Komplekse livsformer; Livet; Antibiotika resistens; Intelligente celler; Designet for et formål; Membran-mønstre utover DNA; Overdreven tolkning (LTEE); Celleskjebne og differensiering; Opprinnelse til kroppsplan/kompleksitet; Dekkfrøede planter: Sprangvise endringer; Spøkelses-linjer?

 


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme 

 

Bakt-flagell-mot-evolusjonNytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk:Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

 

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.                                                         Bilde: Nøyaktig celle-modell.Laminin

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

VIKTIG: Lenkene ovenfor inneholder interessant stoff som mange vil ha utbytte av å bli kjent med. Det betyr imidlertid ikke at undertegnede nødvendigvis er enig i alt som formidles. Når jeg linker til ulike nettressurser, betyr det ikke at jeg setter et allment godkjenningsstempel på organisasjonene eller personene som står bak ressursene, eller at budskapet deres skal "svelges rått".

Derfor: Les og lytt til undervisningen med en sunn, kritisk sans. Og bruk eventuelt informasjoner, momenter, kunnskap og argumenter som du synes er gode og kan være nyttige, i din egen refleksjon, samtaler og undervisning. Dersom du oppdager ressurser og nettsider som du mener jeg bør fjerne linkene til, hører jeg gjerne fra deg.

Info-visdom

PS: Kontaktmulighet er kuttet, grunnet stadige reklame-meldinger m.m.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.