Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro.

Adventskalender her.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

 

Bilde 1. En underliggende hensikt                                                            ....................                                           Bilde 2. Et underliggende ideal

Nye lenker generelt: Har kristne kupet jula? Fattigdom også i Norge; Bibelske argumenter for gammel jord; Er 1.Mosebok historie? 'Gud som Far'(engelsk 2-videoer); Stille kristne (utfordrende); Kjønn er ikke et spekter; Ikke kjønnsnøytral ideologi; LO nesten alene om boikott; 10 logiske feller; Ateistiske professorer (veileder); Jesus kom for å frelse; Videoer med Øivind Benestad; Skeives levekår i Agder (kritisk vurdering); Ideologien bak likekjønnet ekteskap; Kjønnsnøytralt ekteskap-dårlig idé (reprise); Ideologi slo tilbake; En åndskamp; Biologi og kjønn; Transkjønnede; Moral fra evolusjon? Evangeliene fra øyenvitner; Har fosteret personstatus? Et ubehagelig evangelium; Pilatus-bekreftet; Piltaus' signetring funnet; Ulovlig innvandring/lovlig migrasjon? Hva er frelse? Oppstandelsen et faktum; Kjønn: biologi eller følelser; Medier og religion; Tvilsom pavelig praksis i Kina; Helbredelse og Guds kraft; Barn og kristen oppdragelse; Fra ett par-for inntil 200 tusen år siden? Alzheimer-vaksine underveis? FNs migrasjonsavtale; Rettigheter -hvor fra? Hvorfor tro på Gud? Eng: 2 stk: Jesu oppstandelse; 536-mørkeste år; 'Noen' ønsker så splid; Abort og sidevalg; Kristen fremmarsj-på verdensbasis; Hva er banning? Unnskyldninger for ikke å evangelisere blant jøder; Eng: Vitnesbyrd (ex-mormon); Ordenes virkning; Noen er lurt; Svar til ateist innvendinger; Status frimodig kirke; Bil på luft og vann; Sorteringsparagrafen; Eutanasi ('dødshjelp'); Sverige-advarsel; 'Kjønner dere at det går an'? FN-forslag: 'Fri flyt av mennesker'; Flytende kjønnsforestilling? Peter -bokanbefaling; Blind tro vs. Bibelsk tro; Tro og følelser; Videoer: Skapelsen; Fra Neewton til Dawkins; 4 oppdagelser viser at Gud finnes; Massehenrettelse av kristne; Krystallnatten (1 min); Livssyn og vitenskap; Svar ateisme-kritikk; Fiender forenes -i en sak? Spør bestefar; Tvillingabort? 'Velsignet' (nettside); 'De 7 dagene og vitenskapen' (J. Lennox); 'Ikke tro nok til å være ateist' (video); Sint på Gud? Life beyond the grave? (vurdering av video); Ateisme en feilslutning; Bekreftet vitnesbyrd (NT); Skeives levekår i Agder (kommentar); Diskriminering i Pakistan (eng); Totalitær anti-diskriminering?Hjerneslag i omgivelsene? Asia Bibi-saken; Peterson og kjønnsforskning; KrF: Skjev fordeling; Haloween eller reformasjonsdagen; Kristendom gir rasjonelt grunnlag for vitenskap; Diskusjon: Jesu guddom i Markus-ev; livets opprinnelse; Vitenskapelige feiltrinn i historien; Guds eksistens og logikk; Demonstrasjon mot innskrenkning i abortloven; Øyenvitneberetninger i NT; Om Paulus i Aten (lydfil); Sannhet vs. lykke (OBS: lydvolum i starten)? Forskjeller i havnivå; Gudsargumenter; Lennox foredrag; 12 spørsmål om nyheter; Rasjonelt grunnlag for vitenskap; Fordeling av KrF-stemmer; Det som ikke kan forklares; STOP-prinsipp i Skriften; NT's alder; Why believe in God in a scientific world? (Under 'Tidligere sendinger'); Reservasjonsrett-dommen -utdypet; Barn og mobil; Terrorist med pensjon fra norske(?) skattebetalere; Jesus er Gud -skaperen; Feil oversettelser i NWT; Arr. med John Lennox; Jehova vitners feiltolkninger (eng); Gudsbevis(om betingede virkeligheter); 'god-of-gaps'(video); Oppstandelse vs. reinkarnasjon; Mot scientisme (eng); Seier for samvittighetsfritak;Blind tro - blind utvikling; Lennox om ateisme; Religion og krig; Ny Iran trussel; Avdød -i himmelen? Universet og Gud; Tvil; Oppdateringer: Det onde -problem for hvem? Uten Gud -et absurd liv; Det sekulære Europa; Jesus viste seg; Historieforfalskning; Ubevisst menneskesyn; Hvem jobber Forsvarsdepartementet for? Splittet KrF-ledelse om samarbeid; Rød-grønt Oslo-samarbeid rammer de svakeste; Fordeling av Stortingsreprsentanter; Nytt Iransk anlegg for atomvåpen? Er nåden hos Luther og Paulus forenlige? OD og Israel-returrett?; 4 spørsmål om kristendom; Afghanistan-mer utrygt enn på lenge; Frikirkens bønnekalender; Av, for og med unge; USA flytter pengestrømmen; Kan naturvitenskap og religion -virke sammen?Kjønnseksperimentet; Hitlers religion; Universets opprinnelse;

 

Startguide for Intelligent Design (id): Rett svar eller 'rett type svar'; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Menneskekroppens 10 systemer -samtidig? Kristne friskoler og evolusjonsteorien; Mer enn gener; Systembiologi; Filosofi og evolusjon (Th. Aquinas); Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); Hammerhai-kosthold; 'Vegetar-løve'; 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum; Eks. fra 'Darwins House of Cards'; Nylonase og Lambda-fag; ID-rever vs. darwinist-løver; Øyet vs. objektorientert programmering; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? Debatt: 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Begrensninger i kunstig intelligens; 'Uangripelig kristentro'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Stamcelle-forskning; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Intervju: Evolusjon og Aquinas; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener? Epigenetisk arv;

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Bilde 3. Nervebaner i mann(blå)-kvinne(gule) hjerner

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

Bilde 4. ATP-motor -en underliggende energikilde

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 2393