nytt-hjemmeNytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Her er nytt stoff, med lenke til dette: Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her. Om tro.

Neste Søndagens tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Adventskalenderen.

Nye lenker: Nytt tema-emne; Positiv hjernevask? Hvorfor er kristendom det rette? Avskrekkende preventivt? Om radikal kjønnsideologi; Vil AP fjerne foreldrerett og biologisk kjønn? Ekkokammer? Biologi uten darwinisme? Videoer: Guds allvitenhet (3 min); Gud i GT (2min); Gud og menneskeliv (7 min); Mirakler og svart magi (6 min); Syn på frelsen (4 min); En rettferdig Gud; Bedre verden med nestekjærlighet (7 min); Kan alle religioner ha noe sant i seg? (9 min); Finnes rett og galt? Tok Jesus feil om homofili? Mulig å endre kjønn? Bestemme egen identitet? Tidsriktig altertavle? Foreningen 'FRI'; Partilederes syn på kristendom; Tvungent garderobe-møte; Fengsels-prest og homofilisyn; Klima-bråk; Pave på ville veier; Hva gikk galt? Hva med å tenke nytt? Liv ved tilfeldighet? Norge søker diktatur-støtte hos N-Korea! Didaché; Science fiction blir virkelighet; Økning av kjønssdysfori; Tvil om kjønnsovergang; Stopp behandlingen; Tokjønnsmodellen: Kampanje; Nettside: www.tokjønn.no; Vitenskapsfilosofi; Til Helhets homoterapi; Feire sabbat? Bibelfellesskapet: Stockholmsyndromet; Koran til besvær; Bedre å forby ytringer? Om 'mørkemenn'; Kritisk holdning; Nye retningslinjer for religionskritikk (HEF); 10 ting celler kan gjøre; Forsvar mot skeiv teori (oppdatert); 42 millioner aborter i 2018; Generasjon Z (mindre kriminelle-mer sårbare); Kjæledyr fremfor barn? Det går an; Ropstads utspill nødvendig; Videoer fra Menneskeverd; Noen bør skamme seg; Gud skapte av intet; Argumenter for Guds eksistens; 'Det vil koste' (B. Graham 1 min); Om: Kristningen av Norge; Vanskelige Bibelsteder; Kirkelig taushet om homofili;Mennesket: Evolusjon i Bibelen? Skapt i Guds bilde! Trosforsvar: lukket/åpen? Norsk skole: Integrering, digitalisering, studieteknikk; Takle motgang? 'Elia og bjørnene'; Diskusjon (Rubin-Lennox -1t.); Tap på hjemmebane? Halal? Gilberts misbruk av rolle; 250 raketter på 1 døgn; Høies misbruk av rolle; Tilsvar til Høie (S. Braut); Ropstad og rettigheter; Grunnlag for menneskevverd? Glemt minoritet; Håtveit-sak oppsummert; Nordlys; Konverteringsterapi? Én verdensreligion? Siler bort kristne søkere; Kan scientisme redde verden? (31 min); Fra bakterier til Bethoven? Barnets beste; Mot lhbti-lovforslag; Høringssvar lhbti-politikk; Krystallnatten; Mennesker mer enn dyr; Rasisme og evangeliet; Genom-grammatikk; Velsigne synd?: Bibelbud om saken; Akupunktur? Jesus vs. Muhammed; itro.no; Forbudt å snakke sammen? Tro og evolusjon (eng): Darwins syn på moral; Darwins religiøse syn; Mann? Dårlig design? Fikk hjelp til single-liv; Leger tvinges til assistert selvmord etc. (USA); 'Troen: 'Oppfattet ikke lært'? 'Alvorlig polytrauma i TorinoLikklede (TL)'; Forby sjelesorg; Identitet og handling; Historikere om religion (mur?); Mot evolusjonisme; Planlagt luftvern; Biologiske celler som fabrikk-komplekser; Innovativt fra BioCosmos; Svar Tunstad (VL); Kroppsform: Mer enn gener; Norge mot stupet?-høring; Livets kompleksitet: hvorfra? Virkeligheten og Gud; Mentorlink - ressursside (eng); Norsk stavkirke fra 900-tallet; Saken for skapelse (7 min); Mot ensretting om klimakrise; Klima innvirkning etter område; Fint desgnet web-side? Mot totalitær politikk? Kjerne-pore kompleks feilretter; Kristne og abort; Pax6 gen og konvergent evolusjon; Avis-sensur; Gigant-fosiler; Guds vesen; Feilslåtte klima-profetier; Ideologi som vitenskap; Feil selvbilde; Bevissthet peker på Gud; Opprinnelsen grunngir 1 skaper; DnK: 1 av 10 ber daglig; Vitenskap og ytringsfrihet; Kosmisk fininnstilling (4min); Misbruk av misdannelser; Allehelgensdag; Haloween: slik og slik eller slik? Senker terskel for narko-bruk; Argumenter mot ID-kritikk: vitenskapelige, filosofiske og teologiske -her og her; 5 indikasjoner på intelligent opphav + 5 argumenter til; Haeckels tegninger fjernet(?) Fakkeltog for forfulgte kristne; Mannsdagen 19.nov; Formål BioCosmos; Kinesin transporteren; Molekylære motorproteiner (2);

Se evt. 'Nesten nytt', middels gammelt' nytt..

 

Hva er EES; Nye evolusjonskritikere; Bilde:. ATP-motor -en underliggende energikilde 

Startguide for Intelligent Design (id); Livets opprinnelse; id og evolusjon; Genom kode i flere lag -her; 1,7 millioner bruker evolutionnews -her; Intet ‘gay-gen’ bestemmer seksualitet -her; Hvalens tilblivelse;  Makroevolusjon: kjemi eller matematikk? Om Gelernters Darwin frafall; Om makroevolusjon (eng); Evolusjonskritikk; Devolusjon hos niser; Om kjønn hos pingviner; Intervju fra 'Summer Seminars': Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her; Langt fra junk-DNA; På engelsk: Kambrium løst?-her; Mellom skjønnsomhet og vitenskap -her; Design og designeren, to atskilte spørsmål - her; Apestreker med gradualisme; Larver som flyr -og kontrollteori; Luktesans krever optimalisert, skalerbar nettverkskrets; Molekylære motorer danner spiraltrapp; ORFAN-gener; Historisk tilbakeblikk; Omfattende ATP-design; Lokk over ciklide-evolusjon; Flaks eller fremsyn? Behe om ikke-reduserbar kompleksitet -igjen; Forsøk på 'alminneliggjøre' Kambrium; Devolusjon er naturlig; Behe svarer: Lenski; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3; Hva er DNA bevis for? Behe svarer kolleger; ID-oppdatering; Teleologi -elefanten i rommet? Molinisme og evolusjonsteori; Nytt europeisk id-senter (tysk); Id oppsett for evolusjon (eng); 7 argumenter mot evolusjonsteorien; Ikke-styrte kjemiske prosesser og genetisk kode; Vestigale organer og junk-DNA; Ulik embryo-utvikling; Konvergent evolusjon? Naturlig utvalg sliter med fiksering; Tilfeldige mutasjoner og informasjon; Darwinistiske anomalier akkumuleres; Histonkoden; Cellen vitner om design; Overdrivelse -testet baklengs; Allment nederlag for junk-DNA; Vekten av bevisene; Epigenetiske problemer for evolusjonsteorien; Refleksjoner og id-undergrunnsbevegelse; Topp historier i 2018; Semantisk informasjon; Moderne mekanistisk vitenskap; Rett svar eller 'rett type svar'; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Menneskekroppens 10 systemer -samtidig? Kristne friskoler og evolusjonsteorien; Mer enn gener; Systembiologi; Filosofi og evolusjon (Th. Aquinas); Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); Hammerhai-kosthold; 'Vegetar-løve'; 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum;

Nytt emne: Teististisk evolusjon -en kritikk: Empirisk oppdagbart; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Skriftsyn om skapelse; Tidlige kirkes syn på skapelse; Senere kirkes syn på skapelsen.

Bilde 3. Nervebaner i mann(blå)-kvinne(gule) hjerner

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


Bilde 5. Bakterieflagell-prinsippskisse -en underliggende nødvendighet for metabolisme

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 178