Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp)

Her er nytt stoff, med lenke til dette:

Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg). Se videoer fra Veritas konferanse her -etter hvert.

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her! Siden har nå rundet 40.000 besøk: Takk, og velkommen igjen!

Nye lenker generelt: Fornuft og tillit; 'Kjøp drømmebabyen'; Gud tvinger ingen; 4 punkter for kristendom; Jesu 7 'Jeg-er' utsagn; Universets størrelse; Livssyn og vitenskap; 3-filtre (Sokrates); Universets fininnstilling; Gud eksisterer -'so what'; Fakkeltog for forfulgte (Oslo); Bokgavetips; Klimaproblem-smart måte; Tenke vs data -sett; Om populasjons-statistikk; Gapminder (eget bruk); Turguide (Israel); Barn om besteforeldre; Jakob og Paulus (oppdatert); 10 ting penger ikke kan skaffe; Om vann; Det ondes problem; Hvorfor objektiv moral?; Trosforsvarsargumenter (lysbilder); Gi Bibelen taletid; Ett første menneskelig par? Mot forfølgelse; Jesu oppstandelse; Stealing from God (ch. 1); Tørt land til.. (Sal107v35); Jesus og menneskeretter; Gjerninger og karma; Barn og religion; Om å dømme; Luther og vitenskapen; Om fornuft; Ærlig filosof; 215 millioner kristne forfølges; Naturen taler; Om livets opprinnelse (ca.3 min); Menneskeverd og Singer; Tolererer vi oss ihjel; Om årsaksloven; Iran vil utslette Israel; Kan noe lage seg selv? Hvilken død er til Guds ære? Hva vet vi om Gud? Brownsk om begynnelsen; Objektiv moral: Behov; Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Rosling om 'ny verden' (minne); Nord-Korea -stadig mer isolert; Antall kristne øker; Selvets tidsalder; Om skapelse og intensjon (trosforsvar); Kosmologisk gudsbevis; Vann (nødvendig for liv); Bach i friluft; Om konflikthåndtering; Om skapelse -hos kirkefedrene; Om det gode (moraldebatt); Blikkfang; Religion og vitenskap: fiender? Kidnappet jente løslatt;'Er det så enkelt'? Unnfallenhet-som-dyd?; Vår kulturs forfølgelse: svar på denne; Verste form for forfølgelse? Tid for å 'skille stat og frikirker'? Trosforsvar i forhold til Islam(eng); Hjerte-kar systemet (eng-lydfil); Ættetavlenes budskap; Invester i solenergi (Afrika); Vann tar overhånd; Skatt i leirkar; Sjokk for Hamas-FN; Augustin om opprinnelsen; Argumenter for Jesu oppstandelse; Fungerer trosforsvar? Russland fokuserer på Svalbard; Ikke-troverdig forsvarsstrategi? Bør norske styrker holde seg hjemme? Religion en privatsak? Klassisk bakgrunn (naturlige årsaker); '1kr': 'Hører du ikke hva jeg sier'?

Startguide for Intelligent Design (ID): Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Antall besøk på hovedsiden er passert 10.000. Takk til alle som besøker sidene, håper dere finner noe av interesse/det dere søker etter.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 1737