'Gammelt-nytt' på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Moral fra evolusjon? Evangeliene fra øyenvitner; Har fosteret personstatus? Et ubehagelig evangelium; Pilatus-bekreftet; Piltaus' signetring funnet; Ulovlig innvandring/lovlig migrasjon? Hva er frelse? Oppstandelsen et faktum; Kjønn: biologi eller følelser; Medier og religion; Tvilsom pavelig praksis i Kina; Helbredelse og Guds kraft; Barn og kristen oppdragelse; Fra ett par-for inntil 200 tusen år siden? Alzheimer-vaksine underveis? FNs migrasjonsavtale; Rettigheter -hvor fra? Hvorfor tro på Gud? Eng: 2 stk: Jesu oppstandelse; 536-mørkeste år; 'Noen' ønsker så splid; Abort og sidevalg; Kristen fremmarsj-på verdensbasis; Hva er banning? Unnskyldninger for ikke å evangelisere blant jøder; Eng: Vitnesbyrd (ex-mormon); Ordenes virkning; Noen er lurt; Svar til ateist innvendinger; Status frimodig kirke; Bil på luft og vann; Sorteringsparagrafen; Eutanasi ('dødshjelp'); Sverige-advarsel; 'Kjønner dere at det går an'? FN-forslag: 'Fri flyt av mennesker'; Flytende kjønnsforestilling? Peter -bokanbefaling; Blind tro vs. Bibelsk tro; Tro og følelser; Videoer: Skapelsen; Fra Neewton til Dawkins; 4 oppdagelser viser at Gud finnes; Massehenrettelse av kristne; Krystallnatten (1 min); Livssyn og vitenskap; Svar ateisme-kritikk; Fiender forenes -i en sak? Spør bestefar; Tvillingabort? 'Velsignet' (nettside); 'De 7 dagene og vitenskapen' (J. Lennox); 'Ikke tro nok til å være ateist' (video); Sint på Gud? Life beyond the grave? (vurdering av video); Ateisme en feilslutning; Bekreftet vitnesbyrd (NT); Skeives levekår i Agder (kommentar); Diskriminering i Pakistan (eng); Totalitær anti-diskriminering?Hjerneslag i omgivelsene? Asia Bibi-saken; Peterson og kjønnsforskning; KrF: Skjev fordeling; Haloween eller reformasjonsdagen; Kristendom gir rasjonelt grunnlag for vitenskap; Diskusjon: Jesu guddom i Markus-ev; livets opprinnelse; Vitenskapelige feiltrinn i historien; Guds eksistens og logikk; Demonstrasjon mot innskrenkning i abortloven; Øyenvitneberetninger i NT; Om Paulus i Aten (lydfil); Sannhet vs. lykke (OBS: lydvolum i starten)? Forskjeller i havnivå; Gudsargumenter; Lennox foredrag; 12 spørsmål om nyheter; Rasjonelt grunnlag for vitenskap; Fordeling av KrF-stemmer; Det som ikke kan forklares; STOP-prinsipp i Skriften; NT's alder; Why believe in God in a scientific world? (Under 'Tidligere sendinger'); Reservasjonsrett-dommen -utdypet; Barn og mobil; Terrorist med pensjon fra norske(?) skattebetalere; Jesus er Gud -skaperen; Feil oversettelser i NWT; Arr. med John Lennox; Jehova vitners feiltolkninger (eng); Gudsbevis(om betingede virkeligheter); 'god-of-gaps'(video); Oppstandelse vs. reinkarnasjon; Mot scientisme (eng); Seier for samvittighetsfritak;Blind tro - blind utvikling; Lennox om ateisme; Religion og krig; Ny Iran trussel; Avdød -i himmelen? Universet og Gud; Tvil; Oppdateringer: Det onde -problem for hvem? Uten Gud -et absurd liv; Det sekulære Europa; Jesus viste seg; Historieforfalskning; Ubevisst menneskesyn; Hvem jobber Forsvarsdepartementet for? Splittet KrF-ledelse om samarbeid; Rød-grønt Oslo-samarbeid rammer de svakeste; Fordeling av Stortingsreprsentanter; Nytt Iransk anlegg for atomvåpen? Er nåden hos Luther og Paulus forenlige? OD og Israel-returrett?; 4 spørsmål om kristendom; Afghanistan-mer utrygt enn på lenge; Frikirkens bønnekalender; Av, for og med unge; USA flytter pengestrømmen; Kan naturvitenskap og religion -virke sammen?Kjønnseksperimentet; Hitlers religion; Universets opprinnelse;

Sekulær kultur (kjennetegn); 'My life is yours' (sang); Intervju med John C. Lennox; Argumenter -Guds egenskaper; Pre-evangelisering; Teori og praksis (queer-bevegelsen); Vil vi forsvare Finmark? Spørsmålet om Gud; Flere partier vil ha et 3.kjønn/UV vil fjerne juridisk kjønn ; Toleranse og ytringsfrihet; Slavehandel i historien; Sans for humor? 'I can only imagine'(Om film); Diskusjon Ruse-Lennox; Noen vil utvide abort-grensen; Anonyme angivere utelukker ytringsfrihet; Hvorfor unge kristne faller fra; Grunner til å vende tilbake; 1Kor.brev; Meninger om PRIDE-tog; Samling om hva? Bibelkritikk -tilbakevist; Vet statsministeren hvem hun støtter? Moralske lover? Syn på verden (Rosling 2015); Om toleranse; Queer-ideologien; Kommende bok 'Vitenskapshistorie og religion'; Upresis oversettelse 'olam'; Korrespondanseteorien; Om rettferdighet og rettigheter; Om kjønnsnøytral ideologi seirer; Hvorfor er kristendom sann? Vesentlig fosformangel i universet; I 'FRI Flyt'; Er det en objektiv moralsk lov? 'Pride'; Ingen hvit Jesus'(video, 1:51)? Argument fra uvitenhet? A-teisme(invertert); Fake-news spredd via NTB; Hva er standarden for rett og galt? Kristendom: Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Dødshjelp i Nederland; Makroevolusjon og Gud; Muslim ble kristen; Moderne slaveri; Jesus helbreder blind; Argumenter for Gud; Tankerekke om opprinnelsen; Sekularismens tyranni; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Kjærlig Gud-helvete? Familiepolitikkens talsmenn i KrF; Jesu gjenkomst (bryllupsskikk); 'Homofili ikke medfødt'; Bokanbefaling: 'Tro for en tid som denne';

Trosforsvar: Damaris; Snakkomtro; Reasonablefaith; Helhets eller sektor-tenkning (forsvaret); Om kristningen av Norge (Olsok); Hva holder oss til Gud? MorFarBarn: WWJD, 25 annonser; Diskusjon om 'gudstro og filosofi'; Neste istid utsatt; Vranglære i katolisismen; Om Jesu gjenkomst; Sto Jesus opp fra de døde? Om Jehovas Vitner; Jesus og treenigheten; Folkemord i Nigeria; '7 dager som deler veistidrden'(J.Lennox); Jesus er Messias; Hvem definerer sannhet? Debatt Meyer-Haarsma; Mening uten Gud? Da Jordan styrte Jerusalem; Den viktigste saken; 'Pride er problemet'; Nyåndelighet og kristen tro (regnbuens farger), tilhørende pdf (advarsel: -her); Eng: Jesu guddom; 5 pekere: Barn; Granske alle religioner?; De var overbevist om Sannheten; Forkynn evangeliet MED ord; OM evolusjonsteorien er sann, er ateisme feilaktig; Hva med de som angrer kjønnsbytte? Tid for ettertanke; Stevneguiden; Moral og ateisme; 'Hat-kriminalitet'? Lik Sodoma og Gomorra? Fri vilje?; Samlivs-teologi; 'The Atheist Delusion'; Handlet Gud umoralsk? 7 grunner til å tro på kristendom; Var Jesu oppstandelse 'plagiat'? Josef møter sin far (video); Glimt fra USA (feil retning); En annen side av saken (Sv. M. Pedersen); Ta sitt kors opp (andakt); 'Astronomisk uforstand' (universet/tro); Om universets opprinnelse (trosforsvar); 'So will I' (sang); Sommer-Camp(DvergsnesTangen Kr.Sand); Mer enn et offer; 'Hva tror du-hvorfor?'; Trosforsvar-videoer; Kristne og politikk (USA); På hvilket grunnlag praktiseres yoga (forening)? Forslag til bønneliste; Én rett religion?

ID-nyheter:

Darwins House of Cards; Nylonase og Lambda-fag; ID-rever vs. darwinist-løver; Øyet vs. objektorientert programmering; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? Debatt: 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Begrensninger i kunstig intelligens; 'Uangripelig kristentro'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Stamcelle-forskning; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Intervju: Evolusjon og Aquinas; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener? Epigenetisk arv;

 

Her er en oppsamling av enda litt eldre nyheter som har stått på kristen-ressurs sida:

 

Om mennesker: Kreftfare ved alkoholbruk, Hvor kommer moral fra?

Filosofi og naturvitenskap: Teisme gir en konsekvent og rimelig begrunnelse for at universet kan forstås rasjonelt. Gud - vitenskap, - fornuft og -engangsbegivenheter.

 

Se evt: Enda eldre 'nytt'.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.