'Gammelt-nytt' på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Augustin sitat som 'hate speech' i FB; Hvor lik sjimpansene er vi? Abstrakt tanke; Den Hellige Ånd -en person; Et møte med Jehovas vidner; Om mormonisme, mer utfyllende: mrm; Trosforsvar-side; Arkeologisk bekreftelse (tempel/mur); 'Kommer jeg til helvete'? Den skjulte Gud; 'Typisk finsk'(?); 'Jøde', vanligste skjellsord; Jesu utsagn om seg selv; Diskriminering av homofile? 'The Science guy'; NRK-satiriks (overskrift); Biskops bibelbruk; Hensikt og essens i naturen; Videoer: -Evig straff for kortvarig synd? -Diskriminering -alltid feil? God tid: Ottosen og generalen; Tro på hele Bibelen? Avisinnlegg: 'Jordens salt og verdens lys'; Få dagens Bibelord; Problemet med kjendis-dyrking; Kyros og/eller Daniel? Materialistiske forutsetninger; Tro at -tro på; Vitenskap som religion; Multivers som religion; Maktkamp i nord; 'Bli kvitt dritten' (fra innsiden); Innvendinger mot-abort; Danner mutasjoner alt? Snevre grenser; Kors eller selvrealisering; Kroppspress blant barn; Video: You make beautiful things; Bilder: Lovgivning på ville veier; 'Skapt i Guds bilde' vs 'bli som Gud'; Farer ved 'nærværsteologi'; 'Sommer i Sør'; Mennesket mest sannsynlige årsak (Global oppvarming); Uverdige forhold (Sverige); Terror i sentral-Mali; Slutning til beste forklaring (gratis bok-kapittel); Om trosforsvar (58 min); Er objektivitet mulig? Gud og menneskene (kjennskap); Slik var det dengang (detektiv-litteratur); Person og handling; Gud: allmektig og sårbar? Nær Grimstad? IS i Nigeria/Kongo; Program Justøy camping; Fjernt fra norske forhold; Jesus vs sekulære guder (lang); Svar på innvendinger (vs Turek -kort); Krokodiller i historien; Grunnlag for kunnskap; Sjekk selv (Apgj17,11) -mer utfyllende (bokomtale); Siste 1000 år i Norge; Et upersonlig univers? Samme data helt ulike tolkninger (verdensrommet); Kan kjønnsforvirring bunne i gnostisisme (fra ca 23 min)? Den uunngåelige singulariteten; Klimautslipp internasjonalt; Norge endres; Videoer: Transkjønnet? (9 min) Livets opprinnelse (7min); Om kristne som netttroll; Vann som overnaturlig væske; Hvordan unngå ensidighet; Israel og kristne; Hvem er jeg i Kristus: plan, henvisninger; Gratis e-bok (eng); Design av menneskelig nervesystem; Videoer: La det fare (3 min); Fosterets utvikling (3 min); Jesus vs. Asklepios (7 min); Global monitor (vitenskaps-poll); Lurt av læreboken (ny bok); Følg bevisene (vitenskap); Konsekvenser av Pride-ideologien; Nilsen overtar etter Johnson (VL om KrF); Ny dynamikk innen veibygging; Frikirkeligheten under angrep (Dagen 1kr?); En kristen drepes hvert 5.min (Midt-Østen); Fininnstilling i universet; Uryddig diskusjon; 10 grunner for Jesu oppstandelse (oppdatering); Kommentar bokanmeldelse 'Derfor tror jeg'; Hunde-vrangforestillingen; 'Lurt av læreboken' (bok); Origo medlem? 10 grunner mot Pride; Mann? Islam og kvinnesyn; Seksualitet og det kristne budskapet (VD); Du er hva du føler for? (hjernemanipulering); 'Bom for Hagen' (VL-10kr); 'Design- vs. naturlig- seleksjon'; 'Bibelen ikke yrkesrettet nok'; Sjelens realitet og mental helse; DNA-koden; 'Godt Nytt'; Bønnefolder Frikirken; Tegn på åndelig desorientering? Er trosforsvar 'svaret'? Oppgjør med lykketro (Dagen); Hybrid krigføring mot Vesten (Russland); Trenger Bibelen forsvar? Bokanbefaling ('Alarm'); Bønnens makt (Bangladesh); Personlig oppbrudd (Valen-Sendstad); Den problematiske religionsfriheten (Ottosen); De nye liberale absoluttene; Tim og Tom dukker opp igjen; Barneoppdragelse; Ett-åringene; Målrettet angrep mot småbarn; Er Gud rettferdig? Kjønnsideologi på avveie; Cruicenæringen drøyer; Funn: Byport fra kong Davids tid; Dvergnestangen 2019; Mot scientisme (ny videoserie); Oldkirkens trosforsvarere; Norge dyrest (fossile biler); Tidligste overlevende premature baby; Klanderverdig av hvem (au pair-sak)? Stordriftsfordeler? Bibel-quiz (75?); Tillatt i krig -Islam? Tåler de mangfold selv? Irans arrogante presteskap; Er kreasjonister dumme? Ulykkelig parforhold? Hvordan naturalisme ødelegger for vitenskap; Kan vitenskapen motbevise Gud? 'Gud gjorde meg slik' (lesbisk); Barn og fortapelsen (Podcast: 7-21 min.) Eksamen? Hvordan lages smartphonen? Dagen artikkel (1kr): Grunnlag for kristen frimodighet ('Derfor tror jeg'); Engelske: Kristne drepes (Nigeria); Kan vitenskap besvare alt? Mirakler og vitenskap; Utviklet fornuft seg? Norske: Sekulære mest negative (Ropstad); Begrunnelse for objektiv moral; Sannhet eller smakssak? Menneskets opprinnelse (eng);

Forslag til (kristen) vitenskaps-syntese; 'Takk for forsøket'; Fortsatt manglende mellomledd; Fra en grøft til en annen; Ikke sjamanbesøk likevel; 'Hva er godt?; God bursdag'; Bokanbefaling: Derfor tror jeg; Nasjonaldagen; Evolusjonens grense; Selv-organisering? De som ikke har hørt? Døm rettferdig (Joh7,24); Det finnes absolutt rett/galt; Lær av naturen; Gud gir oss rom; Tenk på andre; Rødt vil avskaffe kapitalismen; Skjev norsk dekning av Israel; Smarte design i naturen; To kjønn; Biologisk mangfold; Ny definisjon av vitenskap? Naturen samvirker mot darwinismen; Ulikhet i øyenvitne-beretninger; 'Virkeligheten må ikke publiseres'; Ekte idrettsglede; Sirkulære problemstillinger; Hele mennesker; Tap av natur; Motsigelser i ateistisk barneoppdragelse Se opprinnelig kilde -her; Gjøre det en føler for? 30 dagers bønn for muslimer (ramadan); Gud -ingen kopi; Hjelp ungdom i Mali; Forskjell Sør-nord Korea; Arbeid for natten kommer; Jesu oppstandelse -videoer; Kun hver 3.uke -uten boller; Biologi med fremsyn; Konsekvenser av dødshjelp; Jorden er spesiell; Kan ikke Gud bare tilgi? 1.mai: Trussel mot fremtidens arbeidsliv(?) Er (var) sosialisme ukristelig (10:45-ca. 27) Evangelienes troverdighet; Kunne Gud dø? Bevissthet utgjør forskjellen (eng); Bollefest likevel; Jesus sto opp fra de døde; 3D-figur fra Torino kledet; Koranlesing i kirker? Uimotståelig duft? 25 sitater om toleranse; Jag gick i dag der Jesus gått (sang); Bevis for fri vilje? Vandalisering av europeiske kirker; Klagende eller takknemlig? 'You say'; Ingen god lov om dødshjelp; Arkeologiske svar; 5 faretegn (menighet); Nettsted: samlivsbanken.no; Svarantydninger til vanlige innvendinger; DNA lik et bibliotek; Styrket forsvar; Fugleevolusjon; Endrede befalinger i Bibel; Palestinsk folk? Hva skyldes KrF's delte syn? Selvutvikling? Test av d-evolusjon; Manglende abiogenese; Jesus -historisk; Livets hensikt; Klimarealistene; Stor økning i antall forfulgte; MF-professor fornekter korsets betydning; Bakterie flagellen til hjelp -igjen; Sannsynlig at Jesus sto opp? Jesus død: -rettferd for synd; Er vitenskap anti-Gud; Feilslutninger i vitenskap; Jesu hodeklede i Oviedo? Israel: Trestatsløsning? For mye hets? 'Demonen i maskinen'; Trosfrihet og tros-frimodighet; 'God nok som vi er'? (Bokanbefaling); 'Hosianna' eller 'Korsfest'? Kristi guddom i GT; Drøm og virkelighet; 'Er ufødte min neste'? Om nettbaserte overgrep; Hva er skammelig?; 'Fuglehjerne'; Kristen kulturarv; Magi i kirken? Vestens grunnlag; Forbered kristne for studier; NATO forener USA og Europa; Sorteringssamfunn og darwinisme; Kristi guddom i GT (eng); Treenigheten; Hva dreper insektene? Ordets makt; 'Du skal ikke tro, men vite'; Klima-diskusjon; Motvekt mot ensretting; Er Gud uendelig? Hjerneforskning om kjønn; 'Psevdo-vitenskap'; 'Ikke nok tro til å være ateist'video; UK: 'Kristendom ikke fredelig religion'; Trosforsvar-podcaster (eng-CrossExamined); Kan vi vite at Gud eksisterer? Bønn i nød (Sal50,15); Skru tiden tilbake? Tidligere IS-prins ble kristen; Kristen eller sekulær oppdragelse? Kunstig intelligens og bevissthet; Nådestolen; 5 grunner til trosforsvar; Om historisk sannhet; SAT-7; Kommentar til biskopenes beklagelse; Professors vitnesbyrd; Kristent syn på homoseksualitet; Søkte Allah, fant Jesus; New Atlantis report (gender); Muslimsk lov-innvending; Romersk katolsk kult? 10 ting en bør vite før vgs (podcast); Gud og det onde; Om ateister, moral og skapelse; Bibelsk begrunnelse -uten Bibelen? Kommentar Joh.Åpenbaring (Se vedlegg); Gud og vitenskap; Sommerfugl-effekten; Stigmatisering fra Stanghelle; Romerbrevet; Ufrivillig offer; Kristne drepes i Nigeria; Er Gud ond? Menneskerettighetene (se art 18-19); 'Sound of silence' (ny); Åndelig omsorg-tabuemne? Lærebøker og Islam; Hvor kom Gud fra? Transkjønnede og felles garderobe; Tvetydig om isbjørner; Stråler av håp; Film som trussel; For og mot 8.mars-tog; Bedre moral uten Gud? V-hen? Hunder til hjelp; Syke og eutanasi; Innvendinger mot moral; Religionsfag trengs; Sjokkert over biskoper; Kvinnekamp? Angiveri belønnes i Kina; Misjonsprosjekt; Misjonærinnvielse; Kriminelt å hjelpe? Meningstyranni? Now? (tidsbegrep); Alternativ åndelighet; Alternativ medisin; Er vi gode nok i oss selv? Ytringsfrihet? Ideal og virkelighet; Maktesløse foreldre (USA); 'Hvorfor gjorde Gud meg slik'?(lesbisk); Kirke i en ny tid (seminar); Hvorfor tro på Jesus?(podcast); Ideal: Vår tilhørighet; Skrekk&advarsel: Dobbeltseier for transkjønnede; Hvem begår 'gud-i-hullene' feilen? Om folk som har tatt selvmord; Dårenes tro;

 

 

Bortforklarende byråkratispråk; Menneskelige særtrekk; Hvor kommer naturlover fra? Logikk mot fri abort; Spør naturen; Bibelen på 3 min; Fugleembryo; Menneskeembryo; Kritikk av bispeuttalelse; Hvem er offeret? 'Fascinert av fryktrespekt'; 'Mor og far' fjernes (Fr.rike); Jesaja bekreftet (arkeologi); Molekylær biologi og livets tre; Ikke abort, om du ikke er helt sikker; Én-verdens-religion? Om partiet Rødt's fremgang; Kvinnelig prest mot fri abort; Tror vitenskapsfolk på Gud? Frikirkens teologi; 40' levende og 567' døde; Restriksjoner mot ytringsfrihet; Gir biskopene opp? Kommentar til bispeuttalelsen; Flertall kvinnelige bisper; Kristne foreldre; Velkommen hjem; Netivah; PDK ved veis ende? (abb) 'Water-music'; For barnas skyld; Moderat & ekstrem islamisme? Ateisme & feminisme; Nåde ell. rettferdighet? Kristus som frelser; Håp for Alzheimer-pasienter (5-10 års sikt); Hvilken forsker har rett? (El-biler); Intoleranse i samlivsetikken; Om abort (samlet); Mirakler og historien; Spekulasjoner om verden(eng); Et hellig liv; Norge mangler (et) barn; Kun mammon tillatt -redd for trosforsvar/evangelisering? Norge alene? 'Hilsen fra Lund'(humor); De 7 sendebrevene; Rettigheter -podcaster; Time to go-to what? E-spionasje; Religionsblanding; KI-kirke? Om dødshjelp; Alkoholisme -diktbok; I brann for Jesus; Strømkrise for dummies (synspunkt); Varsomhet i sosiale medier; Leger og aktiv dødshjelp; Naturalistisk evolusjon; Hvem er Gud? Naturens innovative løsninger; Bibel om forløsning; Lidelse-forståelse; Spørsmål/tvil? Hva er frelsende tro? Skjønnhet, sannhet og godhet; Kurs om Gud; Kan vi stole på NT? Er alle religioner sanne? 'Fornuftens mestere'; Vitenskap (diskusjon); Norge og forsvaret; Naturlover; 'god-of-gaps'; 'Mind before matter'; 'Skaperen via big bang; Fra nederlag til seier; Kosmologisk argument; 'Tvillingabort'; Er alle religioner sanne? Til minne om Per Jorsett (fra 1:07:45 til 1:25:20); Trening og diett; Debattnivå; Om mening og hensikt; Design argumentet for Guds eksistens; Innstramming i ytringsfrihet? Slik utføres tvillingabort; 'Til Helhet'; Våger vi være synlige? Provoserende bispeutnevnelse; Mot surrogati; I privatfly til miljøkonferanse; Religiøs synkretisme; Meningstvang? Radikal kjønnsideologi; 'Balanse i kristenlivet'; Russisk munnkurv'; Om fosterreduksjon (tvillingabort); Kristent vitnesbyrd; Kvante-vakuum fremfor Gud? Feil å dømme? Hvordan endres Norge -klima? Om forsvarshistorie (Ikke bidra økonomisk); Kristne studenter om fremtiden; Moralsk rett? Fake news (US); Fri vilje fornektelse; Om 'motiv for meninger'; Fra Big Bang til Personlig Gud; Strid i vente; Ekteskapssynet; Rammer for ny regjering; Hvorfor skapte Gud mennesker? Hva med toleranse? Trosforsvar 5 beste øyeblikk (W.L. Craig); Kjærlighet vs. følelser; Mye vondt i ledd? Hva betyr 'Allmektig'? Er et stort univers et problem? Kinas kirke under press;

Her er en oppsamling av enda litt eldre nyheter som har stått på kristen-ressurs sida:

 

Om mennesker: Kreftfare ved alkoholbruk, Hvor kommer moral fra?

Filosofi og naturvitenskap: Teisme gir en konsekvent og rimelig begrunnelse for at universet kan forstås rasjonelt. Gud - vitenskap, - fornuft og -engangsbegivenheter.

 

Se evt: Enda eldre 'nytt'.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.