'Gammelt-nytt' på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Generelle nyheter:

Om kunst (diskusjon); Situasjonen i California (jus/religion); Krisehåndteringsdirektivet (økonomi); Eglon-funnet (Arkeologi); 'Sprekker i norsk beredskap'; Ideologi: Fotball-VM; Gud og/eller multivers; 10-års erfaring (kjønnsnøytral ekteskapslov); Svar innvendinger: (ondt-kriger); Tvilsomt om krigen mot Syria; Endringer i livssyn (gallup); Tro for en tid som denne(bokomtale); Medskyldige i Jesu død; Undring over eksistensen(meditasjon); 'Hvorfor er jeg en kristen'(W.L.Craig); En gang kristen, alltid kristen? Konformitetspress og bias i vitenskap; MOT kjønns-kaos; Over 1/2 million fostre fjernet (Norge); Det sekulære Europa; Messias-troende (vitenskapsmann); For barn/tweens; Guds allvitenhet og fri vilje; Konstantinopels fall; Bibel -ulike språk; Sanger: Above all, What a wonderful name it is, Mighty to save; Gud er nødvendig; 'Hvilken nytte har ungdom av kristendom'? Hva vitenskapen ikke kan bevise;Intervju m. W.L Craig; Opprinnelsen - mot ateister; Hva er ille ved helvete? Jesus i Islam; 'Kan Gud gjøre feil'? 'Islamisering av Nigeria'; 'Tvetydigheter'; 'Enkelt å vinne venner' (bli som barn) Om 'Pascals spill'; Film om Paulus; Legendary Vocals; Mot selvgodhet (klikk i ramme); Ikke mobillading i senga; Omvendelse fra baktalelse; Mening uten Gud?; Nyttige telefonnumre; Nearer my God to thee; Om hykleri; Ateisme -en form for tro; Objektiv moral/verdier ; Om Kristi himmelfart; Argument fra uvitenhet; Grunner mot naturalisme; Mange feil med F-35; Mot Israel-Iran konflikt? (Syria); 12 spørsmål til stortingspolitikere (Ø. Benestad); Innvendinger mot moralsk lov; 5 vitenskapsmenn omvendt til Gud; 4 hovedgrunner til at folk blir ateister; Adam og Eva mulige; Ateister stjeler fra Gud: del 1(livet); del 2 (årsakslov), del 3(tro/fornuft), del 4 (informasjon); del 5 (hensikt); del6 (moral), del 7 (det onde); del 8 (Vitenskap), del9-10 (Evangeliebekreftelse). Er alle Guds barn? Treenigheten del1, del2; Hvilken sannhet (lyd); Om vitenskapsfolk og Gudstro; Om sannhet og ufeilbarlighet; Johannes evangeliet -påsken; Fri vilje; Universets fininnstilling -argument; Argumenter for Jesu oppstandelse; Iran offensive i Syria; Ny lov om Palestina-bistand; Det store bildet -seksualitet; Fordeler: kaldt soverom; Gen-editering; Pre/post-evangelisering; Kristen helt (bekreftet via katolske medier); 'Hvem skapte Gud'? Dyrene slår tilbake; Hevder Jesus å være Messias? Barneoppdragelse; Feil i skolebøker; Hva er livet? Nye typer blodtester; Kroppens celler; Kristendom og (profan)humanisme; Er mirakler mulige (Fare for høy lyd!)? Darwins kvante-sprang; Bibelens kanon ; 'Greier oss selv'? 'Bare én gud mindre'; Homoseksualitet; Bevis for skapelse; Gjør heller et dagsverk; Verdierklæring om ekteskapet; Å stå for noe; Logiske absolutter; Hawking var ingen filosof; Gud og St. Hawking; Repriser: Er religion skadelig? Om seksualitet og verdi; Materialismens problem: materie og her.

Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig skapt? 4-punkts Guds-argument; Gud handler i tråd med sin karakter; Kjærlighet forutsetter noe: Blind tro eller begrunnet tillit; Ny side: Free Science; Utilsiktede (ripple) effekter; Galileo og den katolske kirken; Jesus om synd og ulykker; Absolutt og relativ sannhet; Gud rettferdig og kjærlig; Er Gud umoralsk? Hvorfor akkurat Jesus?; Gammel klassiker; Faretegn; Om folk ikke vil -bli kristne; Samtale krever lytting og bønn; Berlinski om ateisme/agnostisisme og evolusjon; Uten Gud: Ingen objektiv mening; Ateismens bevisbyrde; Mer enn 10 tusen grunner; Menneske-Gud; Enormt vannresorvoar i jordas indre; Bibel-vitenskap -kort; Om moderne slaveri; Hvorfor akkurat Gud? 7 sannheter om helvete (ut fra diskusjon); Reasonable Faith (Itunes); Rådgivning fra hjertet; Tornado; Om: Tekstkritikk; Toleranse; Plassløsing i universet? Vitenskap og 'blinde krefter'; Ateisme-bygd på blind tro; Om spørsmål i evangelie-samtale; Om høflige og bråkete elever; Var Paulus kristenhetens grunnlegger? Krigene i GT -kortform, video her og her; Matteus evangeliet; Ateistisk vitenskapsmann ble kristen; Om historie-forfalskning; Ord for dagen (eng); Mitokondriedonasjon (se s.10); Mot evolusjonisme; Om ateisme og moralsk standard; Er moral følelsesbasert? Fagplaner: 'Ateismekritikk i KRLE'; 'Historiekritikk i historiefaget'; 'Frelsesvisshet'; 'Stå fast i troen'; Om den 'gode moralismen'; 'Skeptisisme som prinsipp'; Flere videoer -fra Veritaskonferansen; Om Guds forutseenhet og fri vilje; Er alle religioner sanne? Utfyllende evangelier; Ondt-vs-godt-Gud; 5 grunner til å tro på Gud; Rasisme inkompatibelt med kristendom; Om eggdonasjon og assistert befruktning (intervju); Logiske tankefeller; Trosfrihet for alle; Tilbakebetaling av nødhjelp; Power-Points; Mot Islams syn på Jesus; Uttrykksformer i sosiale medier; Er far overflødig?

Her er en oppsamling av enda litt eldre nyheter som har stått på kristen-ressurs sida:

 

Om mennesker: Kreftfare ved alkoholbruk, Hvor kommer moral fra?

Filosofi og naturvitenskap: Teisme gir en konsekvent og rimelig begrunnelse for at universet kan forstås rasjonelt. Gud - vitenskap, - fornuft og -engangsbegivenheter.

 

Intelligent Design (ID): To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer;

Impliserer likhet felles avstamning: Del 1; Del2. Hvalens evolusjon?(video) Evolusjonære sjanse-innovasjoner; Hva er liv?; Menneskelig: proteom; -matematisk evne; Funksjonell sammenheng -dokumentert; Fortsatt manglende link; Liv ulikt ikke-liv; Fingertupp-design; Naturalisme sliter med fininnstilling; Er hunder utviklede ulver? Behes utfordring -20 år senere; Konvergens vs. avstamning; Rekk opp armen; Opprinnelse til liv og informasjon; Nano-teknologi i celler; Hvordan bygge en celle (video: 3m:10sek); Funksjonelle proteiner; Livets opprinnelse og Fri energi; Selvorganisering; Termodynamikk. Vitenskapens blinde flekk; Livets opprinnelse; Origo Norge; Evolusjonær informatikk (ny bok); Celle-maskiner opprettholder planetens liv –her; Celler med livline; Dyr og språk; design i marihøne; Ingen kontroverser om darwinismen? Flere konvergens-problemer; Feilaktig evolusjons-logikk; Kommentar til evolusjons-forkynnelse: fisk; fugl; primat. Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her; Når er skepsis sunt? Mer kambrisk eksplosivitet; 'ID-forsvar'; Livet ulikt naturlige prosesser; 'Perfekte molekylære maskiner'; Evolusjonær informatikk; Kollisjon: fantasi og virkelighet; Tilfeldighetenes grense; Om ekkolokalisering; Stillas uten tegning (Cambrium); Der maskin-metaforen feiler;

 

Se evt: Enda eldre 'nytt'.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.