'Eldgammelt' lagret stoff:

Kristne nyheter -generelt:

Bundet av fortiden; Unyansert om religion; Nye fly i plasttelt; Forfølgelse -vekkelse; Faresignal-hjerneslag; Holocaust-dag; Vitenskap som dogme; 'gud-i-hullene' argument; Grunnlag for vitenskap; 10 Bibelvers -tolkning (nr9?); Trøst for glemsomme? Barn og tro(eng); Bakteriefloraens betydning for helsen; Evangelienes troverdighet; Livssyns-åpent/nøytralt samfunn? Dobling av strømpris (2030); Kjærlighet eller toleranse; Ateistens forbudte frukt; 'Nesten en ateist'? How Great is our God; Ingen fortjener frelsen; Hvor 'kom Gud fra'?Ateist skaper sak for Gud; Descartes blunder; 'What a Beautiful name'; Kvinne eller Ånds-kamp? (USA); Bokanbefaling; Fri vilje? Bedriftstips; Norges sikkerhet basert på 1 flybase? Barn og kristendom (engelsk): Stiller de spørsmål? Forbered barna. Er naturalisme irrasjonell? 5 ting om Islam (eng.); Tro og vitenskap (Lennox); Kristen tro; Bibelsk vs. blind tro (eng); Svar på barns spørsmål; Det uoppnåelige? Medias syn på kristne; Frelsende tro; Opprinnelse til moral? Interlineære oversettelser; Filosofs vei til tro; Muslimske æresholdninger; Ikke skygge uten lys; Jesu likklede; Judas evangeliet i 'Kulturell skolesekk'; Sint -på hvem? Hendelser ved Jesu grav; Nordlys; Worldnytt-hjemme Watch List 2018: pdf; Jøder:Jes.53 -forbudt; 8 løgner som kan ødelegge ekteskap; Samfunn uten Gud? Kan krigene i GT forstås? Trosforsvar trenger kvinner; Om radikal Islam; 'Stealing from God' (ch.1) Om stedfortredende lidelse; Videoer om trosforsvar; Leveregler for kristne; Er alle religioner like gode?Tegn på depresjon; Abstrakter og det universelle; Cold case christianity' (videoer); Konfirmanter (?/svar); Sannhet eller overtro? Vitenskap vs ateisme? Herlighetsteologi; Hvorfor Jesus blant mange guder? Trenger troen forsvares? Vitenskap: ikke allvitende; Om jula: fra bibelen; rasjonelt? Fritenker? Yeshua; Jule-quiz -hva er Bibelsk? Læreplan KRLE -forslag; Et designet univers? Me-too-seksualliberalisme; Hvilken rettferdighet? Årsaks eller symptombehandling? Inkarnasjon og skapelse; Stolthet og andre fordommer; Ulike livssyn -del 1 og del 2; Dawkins ser design som mulig; Ontologisk Gudsargument; Hvilke bøker kom med i Bibelen? Kunne Gud skapt en bedre verden; Fare ved å boikotte Israel; Vil roboter ta over verden?; Misbruk av barn; Ingen rettferdighet uten; Kristus-mysteriet; Å balansere nåde og rettferdighet; FN-om Jerusalem; Guds vesen og handlinger; Unbelievable? Virkeligheten-hva sier den? Moderne slaveri; Debatt for enhver pris? Hvordan tilnærme seg 'helvete'? En digital disippel? Sikkerhet i bil; Om absolutt begynnelse (universet); Om trosforsvar (avisinnlegg); Var Gud sintere i GT? Om absolutt og relativ viktighet;

Sekulær kultur (kjennetegn); 'My life is yours' (sang); Intervju med John C. Lennox; Argumenter -Guds egenskaper; Pre-evangelisering; Teori og praksis (queer-bevegelsen); Vil vi forsvare Finmark? Spørsmålet om Gud; Flere partier vil ha et 3.kjønn/UV vil fjerne juridisk kjønn ; Toleranse og ytringsfrihet; Slavehandel i historien; Sans for humor? 'I can only imagine'(Om film); Diskusjon Ruse-Lennox; Noen vil utvide abort-grensen; Anonyme angivere utelukker ytringsfrihet; Hvorfor unge kristne faller fra; Grunner til å vende tilbake; 1Kor.brev; Meninger om PRIDE-tog; Samling om hva? Bibelkritikk -tilbakevist; Vet statsministeren hvem hun støtter? Moralske lover? Syn på verden (Rosling 2015); Om toleranse; Queer-ideologien; Kommende bok 'Vitenskapshistorie og religion'; Upresis oversettelse 'olam'; Korrespondanseteorien; Om rettferdighet og rettigheter; Om kjønnsnøytral ideologi seirer; Hvorfor er kristendom sann? Vesentlig fosformangel i universet; I 'FRI Flyt'; Er det en objektiv moralsk lov? 'Pride'; Ingen hvit Jesus'(video, 1:51)? Argument fra uvitenhet? A-teisme(invertert); Fake-news spredd via NTB; Hva er standarden for rett og galt? Kristendom: Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Dødshjelp i Nederland; Makroevolusjon og Gud; Muslim ble kristen; Moderne slaveri; Jesus helbreder blind; Argumenter for Gud; Tankerekke om opprinnelsen; Sekularismens tyranni; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Kjærlig Gud-helvete? Familiepolitikkens talsmenn i KrF; Jesu gjenkomst (bryllupsskikk); 'Homofili ikke medfødt'; Bokanbefaling: 'Tro for en tid som denne';

 

Trosforsvar: Damaris; Snakkomtro; Reasonablefaith; Helhets eller sektor-tenkning (forsvaret); Om kristningen av Norge (Olsok); Hva holder oss til Gud? MorFarBarn: WWJD, 25 annonser; Diskusjon om 'gudstro og filosofi'; Neste istid utsatt; Vranglære i katolisismen; Om Jesu gjenkomst; Sto Jesus opp fra de døde? Om Jehovas Vitner; Jesus og treenigheten; Folkemord i Nigeria; '7 dager som deler veistidrden'(J.Lennox); Jesus er Messias; Hvem definerer sannhet? Debatt Meyer-Haarsma; Mening uten Gud? Da Jordan styrte Jerusalem; Den viktigste saken; 'Pride er problemet'; Nyåndelighet og kristen tro (regnbuens farger), tilhørende pdf (advarsel: -her); Eng: Jesu guddom; 5 pekere: Barn; Granske alle religioner?; De var overbevist om Sannheten; Forkynn evangeliet MED ord; OM evolusjonsteorien er sann, er ateisme feilaktig; Hva med de som angrer kjønnsbytte? Tid for ettertanke; Stevneguiden; Moral og ateisme; 'Hat-kriminalitet'? Lik Sodoma og Gomorra? Fri vilje?; Samlivs-teologi; 'The Atheist Delusion'; Handlet Gud umoralsk? 7 grunner til å tro på kristendom; Var Jesu oppstandelse 'plagiat'? Josef møter sin far (video); Glimt fra USA (feil retning); En annen side av saken (Sv. M. Pedersen); Ta sitt kors opp (andakt); 'Astronomisk uforstand' (universet/tro); Om universets opprinnelse (trosforsvar); 'So will I' (sang); Sommer-Camp(DvergsnesTangen Kr.Sand); Mer enn et offer; 'Hva tror du-hvorfor?'; Trosforsvar-videoer; Kristne og politikk (USA); På hvilket grunnlag praktiseres yoga (forening)? Forslag til bønneliste; Én rett religion?

Se evt. 'antikke nyheter'.

Samlet av Asbjørn E. Lund