Hva kan jeg lese når jeg er...?

(sakset fra Bibelselskapets folder: Slipp Ordet Løs av Øyvind Benestad)

- er sliten? Matt. 11v28-30; Sal. 23v1-3; Jes. 40v29-31

- er redd? Joh. 14v1 og v27; Jes.41v10og 13; Sal.56v4..; Sal. 118v5-9.

- er fristet til å baktale? Ordspr. 11v13; Ordspr. 16v28; Jak. 3v2-12.

- blir mobbet for min tro? Matt.5v10-12; Ap.gj.5v41; Sal.140; Jes.51v7; 2.Tim.3v12; 1.Pet.4v12.

- er bekymret? Fil. 4v6-7; 1.Pet.5v7;Jes.43v1-5,10-13; Luk. 12v22-31.

- er ensom? Sal.27v7-10; Jes.41v10; Jes.49v14-16; 5.Mos.31v8.

- blir fristet? Jak.1v12-16; Mark.14v38; 1.Kor.10v13; Heb.2v18.

- trenger tilgivelse? Sal. 32; Sal.51v1-19; Sal. 86v4-7; Sal. 130; 1.Joh.1v9; Jes.1v18.

- står på valg? Matt.6v33; Sal.37v5; Jos. 24v14-15; Jer.17v7-10.

- er svak? 1.Kor.1v26-31; 2.Kor.12v9; Sal.138v3-8.

- trenger indre fred? 4.Mos.6v24; Jer.29v11-13; Sal.85v9; Fil.4v6-7; Klag.3v21-26; Joh.14v27; Joh.16v33.

- er blitt sveket? Sal.27v10; Sal.9v11; Sal.118v5-8; Jes.49v14-16.

- synes Gud er fjern? 5.Mos.4v7; Jes.57v15; Jak.4v8; Klag.3v57;Sal.38v22-23; Sal.139v1-8; Sal.145v18.

- tviler? Joh.20v24-29; Matt.11v2-6; Mark. 9v23-24; 2.Kor.4v18; 2Kor5v7; Jes45v9-12; 5Mos29v29.

- er syk og kraftløs? Sal.6; Sal13v4; Sal42; Sal86; 2Kor12v9..

- trenger å vite Guds vilje? Mika6v8; Sal25 v4-14; Ordspr.3v2-7; Jer29v11-13.

- trenger visdom? Jak.1v5; Ordspr.2v2-7; Ef.1v17-19.

- mangler fresesvisshet? Joh.5v24; Joh.6v47; 1.Joh.5v11-13; Rom.10v9-10.

- er misunnelig? Sal.37v1-5; Gal.5v25; Jak3v13-18; Mark7v21; Rom.13v13; 1Pet2v1.

- kjeder meg? Forkyn. 3v1-8; Ordspr.11v25; Matt.7v12; Rom12v2.

- er i fare? Sal.50v15; Sal118v5-9; Sal.18v2-4; Sal.121v5-8; Rom.8v35-39.

- er redd for døden? Rom. 8v35-39; Rom.14v8; Joh.11v25; Joh.14v1-4; Sal.23v4.

- er glad? Sal33-34; Sal145v1-9; Sal.148-149.

- vil lovsprise Gud? Sal103; Sal111; Sal145; 1Krøn29v10-13.

 

 

 

Tilpasset nytt format ved Asbjørn E. Lund.