Sal 145v18: Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet.