Sal 50v15: Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.