Sal. 32v1-11: Av David. En læresalme. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! 2 Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. 3 Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. 4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Sela 5 Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: "Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren." Og du tok bort min syndeskyld. Sela 6 Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom, til dem skal den ikke nå. 7 Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg. Sela 8 Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. 9 Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg. 10 Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med godhet. 11 Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren! Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!