Sal. 148v1-14: Halleluja! Lovsyng Herren fra himmelen, lov ham i det høye! 2 Lov ham, alle hans engler, lov ham, hele hans hær! 3 Lov ham, sol og måne, lov ham, alle lysende stjerner! 4 Lov ham, du høyeste himmel, og vannet over himmelen! 5 De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt. 6 Han ga dem sin plass for alltid, bestemte en ordning som ikke forgår. 7 Lovsyng Herren fra jorden, store sjødyr og alle havdyp, 8 ild og hagl, snø og skodde, stormvind som setter hans ord i verk, 9 fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer, 10 ville dyr og alt fe, krypdyr og fugler med vinger, 11 konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, 12 unge menn og jenter, gamle folk og gutter! 13 De skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. Hans herlighet er over himmel og jord. 14 Han har reist opp et horn av kraft for sitt folk til ære for alle sine trofaste, for Israel, folket som er ham nær. Halleluja!
Sal 149,1-9 Halleluja! Syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste samles! 2 Israel skal glede seg over sin skaper, Sions barn juble for sin konge! 3 De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre. 4 For Herren gleder seg over sitt folk, han smykker de hjelpeløse med frelse. 5 De trofaste skal juble i herlighet og rope av fryd på sitt leie. 6 De har lovsang til Gud i munnen og tveegget sverd i hånden. 7 De vil ta hevn over folkene og refse folkeslag, 8 legge kongene i lenker og de fornemme i jern. 9 De skal holde dom over dem slik det står skrevet, til ære for alle hans trofaste. Halleluja!