Sal 145v1-9: En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, og velsigne navnet ditt til evig tid. 2 Jeg vil velsigne deg hver dag og lovsynge navnet ditt til evig tid. 3 Stor er Herren og verdig lov og pris, hans storhet kan ingen granske. 4 Slekt etter slekt priser dine gjerninger og forteller om dine storverk. 5 Jeg grunner på din høye herlighet og ære og på dine underfulle ord. 6 De taler om dine sterke og skremmende gjerninger, jeg forteller om dine storverk. 7 De lar det gå gjetord om din store godhet og jubler over din rettferd. 8 Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn. 9 Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt.