'Middels-gammelt' nytt på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Den blinde urmaker? Kommer jeg til helvete? Bibel for skeptikere; Kristne flyktninger diskrimineres (GB); Viste støtte; NLA -seminar; Sommerfuglens verden; Menneskefiendtlig? Protestantismens betydning (16-1700-tallet); Pavelig blemme; Ny norsk verdensevangelist; Også her? Konverteringsterapi? Ny nettside biocosmos: Delfiners ekkosystem; 'Kjenn dine fiender'(Norge); Kinesisk omskoleringsleir; Far tapte i sak om kjønnsskifte (USA); Utvelgelse og fri vilje; Håtveits uttalelse; Løvhyttefesten/Høsttakkefest; Vanskelige Bibeltekster (prinsipp); Videoer fra Damaris; Bibelnerden; Kristen skapelsestradisjon; Tale(r) Rom 8; Avholdt seminar; Er alle valg like gode? Grønt skifte -og Frikirken? Ottosen og generalen (Få med slutten); Sjel og selvet (eng); Universet, yngre enn formodet; Koranen -ikke Guds Ord; Merkelig prioritering; Fra Kina til Jersusalem; 10 tips til sunn selvinnsikt; Behov for mental hjelp: Hjelpetelefoner; Norske skattepenger til terror? Engelsk: Gud kan bruke det onde (pkt. 1-2, 4-6); Nobel år for design; Studie om seksualitet; Om: Kristus eller familie; Tvil; Disco; Om kolesterol og gen-sentrisme; Jesu sonoffer -siste godkjente Yom Kippur offer; Jesus og to typer tvilere (eng); Kompenserende evne? Om toleranse (4:30); Afrikanske ledere om utvandring; Paven og helvete; Bedring for forsvaret; Hegnar om Thunberg; Påvirkning av barn; Til grunn for vitenskap (eng); Magi og DnK (igjen); Filosofi? Virkeligheten vår allierte (Etikk); Trosforsvar som samtale; ID som vakthund (revidert); Hva påvirker selvmordsraten? Hjelp til papirløse straffes? Balansert miljøtalsmann(?) Utover genomet; Makroevolusjon? Kristen filosofi; Neste år i Jerusalem? Teistisk evolusjon (mp3-50min); Angre og tro på Kristus; Kristen i Iran; Like mye verd; Gud tvinger ingen; LHBT-ideologi i skolen? Organismenes gjenopprettelse; Russere øver på norsk territorium; Fri flyt av alle mennesker? Tidlige NT-skrifter; Effekt av kristen oppdragelse; Fornyelse av førerkort? (frister); Rom for Gud? Lærdommer fra Epstein saken (eng); 12 grunner til å stole på evangeliene; Sjekk selv (Apgj17,11); Klimanøytral biomasse? Er mirakler mulig? Evangelisering/jordas alder(28:30); thegodtest; God tjener, men dårlig mester (vitenskap); Timing i fokus (video); Palestinsk propaganda (video); Bibelsk alvor og DnK; Sinne mot Darwin-frafall; Livsynsnøytral skole? Quiz om kirken i middelalderen; Vil Norge stå alene? Farlig avstamning (eng); SnikIslamisering; Om bevisbyrde; Om nedfrysing av embryoer; Hvorfor Gud behøves -uansett; Jesu lære om menneskets natur; Oppdatert bønnefolder (Frikirken); Om Semmelweis-effekten, lytt her; The Bible project (YouTube); De 10 bud? Rettslig religionsutøvelse (Iran); Argumenter for Guds egenskaper (oppdatering); 'Hvil middag 1-2 X i uka'; Mer populær i Norge enn Palestina? Hvorfor ondt, når Gud finnes (21min); Fra en grøft til den andre; 'Utrede aktiv dødshjelp'? 'Kontantstøtte ifm. eldre pleietrengende'? Ikke 'gud-i-hullene'; In/toleranse? Rettferdighet - tilgivelse; Henviste Jesus til argumenter?(eng); Sitering av bibelsitat etterforskes (Finland); Om skilsmisseandel (Faktasjekk); Om moral og miljø; Taler på årets Veritas-konferanse; Lover -hvilken moral representerer de? Skole mer enn religionspensum -også naturfagpensum; Hundeeiere: dødelig sykdom i Oslo; Iransk besøk nylig; Q/A (Fr. Turek -1 t); Mer pensjonist-skatt med AP-opplegg; Kristen oppdragelse kan bli straffbart i Norge; Sanger: So will I; Worthy is the lamb; 11 kristne drepes daglig; Seminarer på Veritas-konferanse (BiG 19.okt 2019);

 

Mange muslimer omvendt; Muslimsk kvinne omvendt; Ville motbevise -ble frelst (1kr?); Intet 'gay-gen'; Nytt russisk missil-system (ved norskegrensa); Evolusjonens Watergate-problem; Sekulær fornuft? -på engelsk: Voltaires spådom til skamme; Objektiv og subjektiv sannhet; Hvorfor er kristendom sann? Argumenter mot Kalam-drøftes; Tro på mirakler er ikke passé; Naturvitenskap bare i hjernene? 'Forlate kristendom for nye sannheter'(49 min)? Organ-basarer i Kina (eng); Vis eller uvis; Var Jesus tolerant? 'Skapt sånn'? (KRIK); Herrens tjener i GT; Galileos bløff; Ordet var Gud (Joh1,1: gresk); Lærebøker med feil om kristen tro; Tale som blir lest (1kr?); Kulturbarriere; Aktuelle problemstillinger; Hvorfor jeg tror (37 min); Uten Gud: moral mangler grunnlag; Hvem stjal historien vår? Ideologisk side ved darwinistisk evolusjon; Hvor kommer informasjonen fra? (21 min) Hjelp til palestinere (motvekt); Råderett over nordområdene; Forsvaret gir tilbake; It keeps me seeking (bokomtale -vitenskap); Vitenskapen og 'det gode'; Merking av Israelske produkter (EU); Israelsk ADHD-medisin; Hva med helvete? Biskop vitner om endetiden (indirekte); Tre ting materialister 'må ha'; Vitenskap former kultur og v.v; Terror i Norge og verden; 'Bekjempe fiendtlige holdninger'; Fornekter en 'gud'; Hva truer oss? Russland med beskjed: -Styrk forsvaret; Om noen faller fra; Slutt å tilbe unge influencere; Er kristne ledere ført bak lyset (darwinisme -eng.)? Vår modenhet-fellesskapets vekst; Alternative leserammer; 'Feilkjønning'; Science Uprising; Kan treplanting redde klimaet? Advarsel mot 5G; 10 ting som ikke står i Bibelen; Terroristisk nazi-nettverk; Meyer på sommerseminar; Tanker om kontemplasjon? Theofilos; En vakker verden; Hvilken Gud tror vi på? Simulerte angrep mot Nord-Norge; Darwins etsende idé; Livets opprinnelse og offentlig utdanning; Det moralske argument; Når kristne mobbes; Ikke påtving meg din moral; Kalam-argument styrket; Bærekraftsmål (nr.12); Om Jesus var på FB(?) Nyutgivelse av bok (podcast fra 1:35); Fra yoga til Jesus; Vekkelse skjer (1 min); Jesus er Veien (1 min); Jesus er sannheten (1 min); Vitenskapelig metode for å oppdage design; Kan vitenskap spore Gud? (25 min); Svar på konflikten om Israel; Vanskelige vers; Trosforsvar -ikke unnskyldning; Bruk av sosiale medier; Overlevde abort (3:36); Dødehavsrullene -om Messias; 'Science-uprising' samlet (videoserie); Evolusjonens grense -klasse/familie? Fri vilje; Islam vs kristendom; Bare en sann religion? Andel av religions kriger; Kristus er Gud (18 min); Likheter mellom: anti-semittisme og anti-sionisme (11 min); NAR og New Age; Torben Søndergaard rømte til USA; Umulig for tilfeldigheter; Om lidelsene i Palestina; Motsigelser i Bibelen (eng)? Sverd eller fred? Funksjonsnedsettelse eller variasjon? 'Kirke som busstasjon'? Preacher.no; Helsides ressursark (samlivsbanken.no); Drivende mot 'vidunderlig ny verden'; Abort -følelser; Tap av kristen allmenndannelse (konsekvenser); Frelsens 3 faser(rettferdiggjørelse, helliggjørelse og herliggjørelse); Ressurser (John Lennox); Debatt om moral (58 min); Svar om uenighet (2 min); Flere videoer (Crossexamined); Kan vitenskapen forklare alt(podcast: 49 min); Oppstandelsen -beste argument; Om mirakler;

 

Se evt. 'Middels gammelt nytt'.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.