'Middels-gammelt' nytt på Kristen-ressurs:

(Tilbake til nyheter)

Mange muslimer omvendt; Muslimsk kvinne omvendt; Ville motbevise -ble frelst (1kr?); Intet 'gay-gen'; Nytt russisk missil-system (ved norskegrensa); Evolusjonens Watergate-problem; Sekulær fornuft? -på engelsk: Voltaires spådom til skamme; Objektiv og subjektiv sannhet; Hvorfor er kristendom sann? Argumenter mot Kalam-drøftes; Tro på mirakler er ikke passé; Naturvitenskap bare i hjernene? 'Forlate kristendom for nye sannheter'(49 min)? Organ-basarer i Kina (eng); Vis eller uvis; Var Jesus tolerant? 'Skapt sånn'? (KRIK); Herrens tjener i GT; Galileos bløff; Ordet var Gud (Joh1,1: gresk); Lærebøker med feil om kristen tro; Tale som blir lest (1kr?); Kulturbarriere; Aktuelle problemstillinger; Hvorfor jeg tror (37 min); Uten Gud: moral mangler grunnlag; Hvem stjal historien vår? Ideologisk side ved darwinistisk evolusjon; Hvor kommer informasjonen fra? (21 min) Hjelp til palestinere (motvekt); Råderett over nordområdene; Forsvaret gir tilbake; It keeps me seeking (bokomtale -vitenskap); Vitenskapen og 'det gode'; Merking av Israelske produkter (EU); Israelsk ADHD-medisin; Hva med helvete? Biskop vitner om endetiden (indirekte); Tre ting materialister 'må ha'; Vitenskap former kultur og v.v; Terror i Norge og verden; 'Bekjempe fiendtlige holdninger'; Fornekter en 'gud'; Hva truer oss? Russland med beskjed: -Styrk forsvaret; Om noen faller fra; Slutt å tilbe unge influencere; Er kristne ledere ført bak lyset (darwinisme -eng.)? Vår modenhet-fellesskapets vekst; Alternative leserammer; 'Feilkjønning'; Science Uprising; Kan treplanting redde klimaet? Advarsel mot 5G; 10 ting som ikke står i Bibelen; Terroristisk nazi-nettverk; Meyer på sommerseminar; Tanker om kontemplasjon? Theofilos; En vakker verden; Hvilken Gud tror vi på? Simulerte angrep mot Nord-Norge; Darwins etsende idé; Livets opprinnelse og offentlig utdanning; Det moralske argument; Når kristne mobbes; Ikke påtving meg din moral; Kalam-argument styrket; Bærekraftsmål (nr.12); Om Jesus var på FB(?) Nyutgivelse av bok (podcast fra 1:35); Fra yoga til Jesus; Vekkelse skjer (1 min); Jesus er Veien (1 min); Jesus er sannheten (1 min); Vitenskapelig metode for å oppdage design; Kan vitenskap spore Gud? (25 min); Svar på konflikten om Israel; Vanskelige vers; Trosforsvar -ikke unnskyldning; Bruk av sosiale medier; Overlevde abort (3:36); Dødehavsrullene -om Messias; 'Science-uprising' samlet (videoserie); Evolusjonens grense -klasse/familie? Fri vilje; Islam vs kristendom; Bare en sann religion? Andel av religions kriger; Kristus er Gud (18 min); Likheter mellom: anti-semittisme og anti-sionisme (11 min); NAR og New Age; Torben Søndergaard rømte til USA; Umulig for tilfeldigheter; Om lidelsene i Palestina; Motsigelser i Bibelen (eng)? Sverd eller fred? Funksjonsnedsettelse eller variasjon? 'Kirke som busstasjon'? Preacher.no; Helsides ressursark (samlivsbanken.no); Drivende mot 'vidunderlig ny verden'; Abort -følelser; Tap av kristen allmenndannelse (konsekvenser); Frelsens 3 faser(rettferdiggjørelse, helliggjørelse og herliggjørelse); Ressurser (John Lennox); Debatt om moral (58 min); Svar om uenighet (2 min); Flere videoer (Crossexamined); Kan vitenskapen forklare alt(podcast: 49 min); Oppstandelsen -beste argument; Om mirakler;

Augustin sitat som 'hate speech' i FB; Hvor lik sjimpansene er vi? Abstrakt tanke; Den Hellige Ånd -en person; Et møte med Jehovas vidner; Om mormonisme, mer utfyllende: mrm; Trosforsvar-side; Arkeologisk bekreftelse (tempel/mur); 'Kommer jeg til helvete'? Den skjulte Gud; 'Typisk finsk'(?); 'Jøde', vanligste skjellsord; Jesu utsagn om seg selv; Diskriminering av homofile? 'The Science guy'; NRK-satiriks (overskrift); Biskops bibelbruk; Hensikt og essens i naturen; Videoer: -Evig straff for kortvarig synd? -Diskriminering -alltid feil? God tid: Ottosen og generalen; -Ravi Zacharias; -Tro på hele Bibelen? Avisinnlegg: 'Jordens salt og verdens lys'; Få dagens Bibelord; Problemet med kjendis-dyrking; Kyros og/eller Daniel? Materialistiske forutsetninger; Tro at -tro på; Vitenskap som religion; Multivers som religion; Maktkamp i nord; 'Bli kvitt dritten' (fra innsiden); Innvendinger mot-abort; Danner mutasjoner alt? Snevre grenser; Kors eller selvrealisering; Kroppspress blant barn; Video: You make beautiful things; Bilder: Lovgivning på ville veier; 'Skapt i Guds bilde' vs 'bli som Gud'; Farer ved 'nærværsteologi'; 'Sommer i Sør'; Mennesket mest sannsynlige årsak (Global oppvarming); Uverdige forhold (Sverige); Terror i sentral-Mali; Slutning til beste forklaring (gratis bok-kapittel); Om trosforsvar (58 min); Er objektivitet mulig? Gud og menneskene (kjennskap); Slik var det dengang (detektiv-litteratur); Person og handling; Gud: allmektig og sårbar? Nær Grimstad? IS i Nigeria/Kongo; Program Justøy camping; Fjernt fra norske forhold; Jesus vs sekulære guder (lang); Svar på innvendinger (vs Turek -kort); Krokodiller i historien; Grunnlag for kunnskap; Sjekk selv (Apgj17,11) -mer utfyllende (bokomtale); Siste 1000 år i Norge; Et upersonlig univers? Samme data helt ulike tolkninger (verdensrommet); Kan kjønnsforvirring bunne i gnostisisme (fra ca 23 min)? Den uunngåelige singulariteten; Klimautslipp internasjonalt; Norge endres; Videoer: Transkjønnet? (9 min) Livets opprinnelse (7min); Om kristne som netttroll; Vann som overnaturlig væske; Hvordan unngå ensidighet; Israel og kristne; Hvem er jeg i Kristus: plan, henvisninger; Gratis e-bok (eng); Design av menneskelig nervesystem; Videoer: La det fare (3 min); Fosterets utvikling (3 min); Jesus vs. Asklepios (7 min); Global monitor (vitenskaps-poll); Lurt av læreboken (ny bok); Følg bevisene (vitenskap); Konsekvenser av Pride-ideologien; Nilsen overtar etter Johnson (VL om KrF); Ny dynamikk innen veibygging; Frikirkeligheten under angrep (Dagen 1kr?); En kristen drepes hvert 5.min (Midt-Østen); Fininnstilling i universet; Uryddig diskusjon; 10 grunner for Jesu oppstandelse (oppdatering); Kommentar bokanmeldelse 'Derfor tror jeg'; Hunde-vrangforestillingen; 'Lurt av læreboken' (bok); Origo medlem? 10 grunner mot Pride; Mann? Islam og kvinnesyn; Seksualitet og det kristne budskapet (VD); Du er hva du føler for? (hjernemanipulering); 'Bom for Hagen' (VL-10kr); 'Design- vs. naturlig- seleksjon'; 'Bibelen ikke yrkesrettet nok'; Sjelens realitet og mental helse; DNA-koden; 'Godt Nytt'; Bønnefolder Frikirken; Tegn på åndelig desorientering? Er trosforsvar 'svaret'? Oppgjør med lykketro (Dagen); Hybrid krigføring mot Vesten (Russland); Trenger Bibelen forsvar? Bokanbefaling ('Alarm'); Bønnens makt (Bangladesh); Personlig oppbrudd (Valen-Sendstad); Den problematiske religionsfriheten (Ottosen); De nye liberale absoluttene; Tim og Tom dukker opp igjen; Barneoppdragelse; Ett-åringene; Målrettet angrep mot småbarn; Er Gud rettferdig? Kjønnsideologi på avveie; Cruicenæringen drøyer; Funn: Byport fra kong Davids tid; Dvergnestangen 2019; Mot scientisme (ny videoserie); Oldkirkens trosforsvarere; Norge dyrest (fossile biler); Tidligste overlevende premature baby; Klanderverdig av hvem (au pair-sak)? Stordriftsfordeler? Bibel-quiz (75?); Tillatt i krig -Islam? Tåler de mangfold selv? Irans arrogante presteskap; Er kreasjonister dumme? Ulykkelig parforhold? Hvordan naturalisme ødelegger for vitenskap; Kan vitenskapen motbevise Gud? 'Gud gjorde meg slik' (lesbisk); Barn og fortapelsen (Podcast: 7-21 min.) Eksamen? Hvordan lages smartphonen? Dagen artikkel (1kr): Grunnlag for kristen frimodighet ('Derfor tror jeg'); Engelske: Kristne drepes (Nigeria); Kan vitenskap besvare alt? Mirakler og vitenskap; Utviklet fornuft seg? Norske: Sekulære mest negative (Ropstad); Begrunnelse for objektiv moral; Sannhet eller smakssak? Menneskets opprinnelse (eng);

Se evt. 'gammelt nytt'..

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.