Vis

Tekstgjennomgåelse:

Her legges, så sant mulig, inn en gjennomgang av tekster for kommende søndag/helligdag.

Gjennomgangen er basert på utvalg av stoff fra bøker med stoffgjennomgang.

Et viktig prinsipp ved gjennomgangen er at vers fra Bibelen belyser andre vers.

Tekstgjennomgang

10-Sondag-Treenighet-21