Tekstgjennomgåelse:

VisHer legges, så sant mulig, inn en gjennomgang av tekster for kommende søndag/helligdag.

Gjennomgangen er basert på utvalg av stoff fra bøker med stoffgjennomgang.

Et viktig prinsipp ved gjennomgangen er at vers fra Bibelen belyser andre vers.

/andakten

5-Sondag-i-Paasketiden-22
6-Sondag-i-Paasketiden-22