pinse duenEr du venn med Pinsen?

Uten Åndens komme i Pinsen hadde det ikke vært noen kristen kirke i verden i dag.
Det som skjedde i den første kristne Pinsen, var at den tredje person i Guddommen kom og fylte Jesu apostler.
De ble forandret fra feige, til modige og utfordrende kristne.
Den samme Ånd bor i oss, som kristne i dag.
Merkes det?

Om ikke: Hvem har endret seg?
Jesus er det ikke, og det er ham Ånden ønsker herliggjøre.

Hvis det er oss, hvordan kan vi få noe av apostlenes glød og frimodighet?

La Ånden peke på behov i våre liv-og be Gud møte dem!
(De fleste skrifthenvisninger i 2005-oversettelse)


/Pinsekalender

0-Pinse med kraft
01-Oppdrag-Utrustning-19mai
02-Bli fylt av Aanden
03 Glede og Fred-17mai
04 Lyset
05 Salige er de ydmyke-15mai
06-Helliggjoerelse
07 Talsmenn-13mai
08-Pinse bringer Paasken videre
09-Gjenkomst og bryllup-11mai
10 Kristi-Himmelfartsdag
11 Treenigheten-9mai
Guds_kalender

Peters Pinseprekenildtunger paa disiplene

Antall besøk siden 08.mai 2011: 1937