pinse duenEr du venn med Pinsen?

Uten Åndens komme i Pinsen hadde det ikke vært noen kristen kirke i verden i dag.
Det som skjedde i den første kristne Pinsen, var at den tredje person i Guddommen kom og fylte Jesu apostler.
De ble forandret fra feige, til modige og utfordrende kristne.
Den samme Ånd bor i oss, som kristne i dag.
Merkes det?

Om ikke: Hvem har endret seg?
Jesus er det ikke, og det er ham Ånden ønsker herliggjøre.

Hvis det er oss, hvordan kan vi få noe av apostlenes glød og frimodighet?

La Ånden peke på behov i våre liv-og be Gud møte dem!
(De fleste skrifthenvisninger i 2005-oversettelse)


/Pinsekalender

0-Pinse med kraft-31mai
01-Oppdrag-Utrustning
02-Bli fylt av Aanden-29mai
03-Hengivenhet og Tilbedelse
07 Talsmenn
08-Pinse bringer Paasken videre-23mai
11 Treenigheten
Guds_kalender

Peters Pinseprekenildtunger paa disiplene

Antall besøk siden 08.mai 2011: 2923