Hvorfor tro på Gud i en naturvitenskapelig verden?

Dette innlegget med lenker er svar på et innlegg fra Andreas Wahl Blomkvist (AWB) -her
Sitater fra ham står i " ":


AWB: "Som jeg har skrevet om tidligere er ateisme fraværet av en tro på en personlig skaper - ikke noe mer."
AEL: Dette er en vanlig taktikk for å endre bevisbyrden: Ateisme er en overbevisning, noen vil kalle den en trosretning som bekrefter utsagnet: 'Det er ingen Gud.'
Ingen debatterer om ikke-tro. Hvis de gjorde det, ville det ikke være noe å snakke om.
Se mer her.

1. AWB: "Det teksthistoriske grunnlaget er for svakt til å rettferdiggjøre en tro på Jesus sin oppstandelse. Det er ikke basert på øyenvitner"
AEL: Har AWB satt seg noe inn i motargumentene mot sine forrige innlegg? De var det opptil flere av, f.eks. her. Mer herfra.

AWB: "no testimony is sufficient to establish a miracle"
AEL: Det henvises til Humes premiiss 3 i 'beviskjeden' under

David Humes 'bevis'
1. En naturlov er pr. definisjon en beskrivelse av en regulær hendelse
2. Et mirakel er pr. definisjon en sjelden foreteelse
ateisme3. Bevis for det regulære er alltid større enn for det sjeldne (* Se under)
4. En vis mann baserer alltid sin tro på det største bevismengden
5. Derfor skulle en vis mann aldri tro på mirakler

* Forsøk på svar på Humes innvending -premiss 3:
Bevis for regulære begivenheter er ikke alltid større enn for det sjeldne.
Eks. fra Humes eget verdenssyn:
1. Universets opprinnelse er ikke basert på regulære begivenheter
2. Livets opprinnelse inntreffer ikke regulært
3. Makro-evolusjon er ikke regulært dokumentert
(Om det skjedde inntraff det én gang for hver dyrerekke)
4. Hele livets historie kan ikke gjentas (engangsbegivenhet)

(Det er én ting å si at begivenheter har fulgt sitt vanlige forløp. Noe helt annet er å si at det vil alltid skje, fordi det ikke kan forekomme unntak. At Hume mener dette, er et meget vidtrekkende synspunkt: Hvordan kan han vite det? Det forutsetter at han har hatt ubegrenset adgang til enhver begivenhet som har funnet sted i hele universet. Mennesker har bare observert en ørliten brøkdel av det som har skjedd, for ikke å snakke om hva som er skrevet ned av dette igjen. Hume antar ganske enkelt det han ønsker å vise: at vi har fullstendig enslydende erfaringer med naturen. Det blir altså en sirkelslutning fra Humes side, men ny-ateister ser ut til å følge ham blindt.)

AWB: "De historiske argumentene for sentrale hendelser i kristen teologi er derimot sviktende dårlig"
AEL: a. De eldste kildene om Jesu liv stammer fra 20 år etter Jesu død -her.
b. NT nevner minst 30 historiske personer, som er bekreftet av ikke NT-kilder -her.
c. Se vitnesbyrd om at Jesus er Gud her.

2. AWB: "Men så langt er det ingen behov eller grunn til å tro på en personlig skaper for å forklare vårt fantastiske univers."
AEL: Et univers med en begynnelse, der tid, rom og materie ble til samtidig, kan ikke ha bakgrunn i materie -her.
Han tar heller ikke inn over seg noe argument ut fra Fininnstilling i det hele -her.

3. AWB: "Vi har svært god forståelse av de relevante aspektene av sistnevnte, og det er denne grunnleggende virkeligheten som dikterer alle de andre emergente fenomenene som oppstår når vi observerer større samlinger av atomer og molekyler."
AEL: Det mest sannsynlige naturalistiske scenario, står på spinkelt grunnlag -her.
Se også hva en verdensledende syntetisk kjemiker hevder om saken, i tråd med hovedstrøms vitenskap -her.

AWB: "et univers med en personlig skaper er mindre sannsynlig enn et uten, gitt hva vi vet om universet i dag."
AEL: Han unnslår da at en Bayesisk sannsynlighet for at Emergent Universe Models er riktig er <1%. Se mer her.

"Carroll viser nokså entydig at et univers med en personlig skaper er mindre sannsynlig enn et uten, gitt hva vi vet om universet i dag."
Dette synet er på ingen måte så entydig som her hevdes -her.

"må teisten begrunne hvorfor vi trenger overnaturlige fenomener for å forklare aspektene med virkeligheten."
Hvis en forutsetter en logisk uavhengighet av virkeligheten fra vitenskap, er spørsmålet hvorfor virkeligheten har en karakter som setter den i stand til å bli forstått vitenskapelig? Forståelig og iboende rasjonalitet av virkeligheten kan ikke tas for gitt. På samme måte som matematikk synes å kartlegge den iboende rasjonelle strukturen i den fysiske verden, forutsettes dette innen vitenskap, og kan ikke gis en vitenskapelig forklaring. Det synes å være en metafysisk faktum, og forklaringen, dersom den kan finnes, må komme fra utenfor vitenskapen -her.

"Lennox har .. overdrevet styrken i det teksthistoriske grunnlaget for kristendommen"
Se under Evangelienes troverdighet her.
Usikker på i hvilken grad Lennox kom inn på det: men se f.eks. her.


"teisten begrunne hvorfor vi trenger overnaturlige fenomener for å forklare aspektene med virkeligheten"

Alt som eksisterer står i behov for å bli bragt til å eksistere. Men forårsaket av hva? Utover alt som er, kan det bare være ingenting. All virkelighet er avhengig-men avhengig av ingenting! Hypotesen om at alle vesen er forårsaket, at det ikke er ikke-forårsaket vesen, er absurd. Så det må være noe ikke-forårsaket, noe som alle ting som trenger en effektiv årsak til å eksistere er avhengig av. Se mer her under pkt. 1 og 2.

"til teisme .. trengs en rettferdiggjørelse av troen på en personlig Gud som intervenerer i virkeligheten."

Vi vet at virkeligheten inkluderer personlig vesen: intelligens, vilje og ånd. Den uendelige transcendente årsaken til disse tingene, kan ikke være mindre enn de er, men må være uendelig mye mer. Hvordan og på hvilken måte vet vi ikke . Til en viss grad er dette slik skaperen alltid må forbli for menneskelig fornuft. Vi bør aldri forvente noe annet. Men fornuft kan i det minste la oss få vite at "noen gjorde det." Se mer her under pkt. 7.

 

Svarforslag samlet av Asbjørn E. Lund