Bibelen og tekstene -en historisk oversikt, også over kilder som Brown ikke nevner

Det florerer en mengde feilaktigheter og unøyaktigheter i forbindelse med Bibelens opprinnelse.
Mange er uvitende om at allerede på 100-tallet var kirkefedrene enige om 20 av de 27 skriftene, som NT skulle komme til å bestå av.

(Hentet fra 'Da Vinci dekodet' av Bjørn Are Davidsen; Lunde forlag)

Ekte skrifter:

Datert til:

Påstandene hos Brown:

Realitetene:

Dødehavsrullene

150 f.Kr-70.e.Kr.

-funnet på 1950-tallet; omtaler Jesus; holdt tilbake av Vatikanet.. "i tråd med sin tradisjon for å spre usannheter"

Oppdaget i 1947; ingen kristne dokumenter..utelukkende jødiske tekster .. fra Jesu tid.(1) Vatikanet har ikke hatt noe å gjøre med å 'skjule disse funnene'. (2)

Q (die Quelle)

År 50-60(?)

Skrevet av Jesus selv

Hypotetisk muntlig kilde, muligens også nedskrevet på 50 tallet, og som forskere mener kan forklare fellesstoffet hos Matteus, som ikke er i Markus.

NT (27 skrifter)

 

Bestilt av Konstantin på 300-tallet, utelot evangelier med Kristi menneskelignende trekk, forherliget de som beskrev ham som guddommelig.

Enig om 20 av de 27 skriftene -deriblant evangeliene, allerede på 100-tallet.

En endelig avgrensning etter Konstantin, først nevnt i påskebrevet til biskopen av Aleksandria, Athanasius, i 367

Omtrent hele NT er sitert år 150 hos kirkefedrene

Paulus sine brev

År 50-60

Nevnes ikke av Brown

Allerede her omtales Jesus som guddommelig. Eldste Skriftfunn: P45

Markus evangeliet

Senest år 70

Kun indirekte nevnt av Brown

Regnes i dag som det eldste evangeliet. Eldste skriftfunn: P46.

Matteus evangeliet

Senest år 90

Kun indirekte nevnt av Brown

Noen legger dette til før Markus. Eldste skriftfunn: P46.

Lukas evangeliet

Senest år 85

Kun indirekte nevnt av Brown

Hevder å være basert på enda eldre kilder. Eldste skriftfunn: P46.

Johannes evangeliet

Senest år 95

Kun indirekte nevnt av Brown

Papyrusfunn fra Egypt fra år 125. Eldste skriftfunn: P46.

Apostelgjerningene

Senest år 85

Nevnes ikke av Brown

Bemerkelsesverdig riktige historiske detaljer, og omtaler Jesus som guddommelig

Øvrige brev i NT

År 60-120

Nevnes ikke av Brown

 

De apostoliske fedre

90-150

Nevnes ikke av Brown

Polykarp, Ignatius, Klemens, Barnabas og Hermas, samt at Didache siterer det meste av NT (3)

Justin Martyr

100-160

Nevnes ikke av Brown

Siterer de 4 evangelier, Ap.gj, Paulus og Johannes Åp.bar. Nevner at man leser fra Apostlenes memoarer hver søndag.

Ireneus

135-210

Nevnes ikke av Brown

Siterer fra alle bøkene i NT, untatt brevene fra Filemon, Judas, Jakob og 3.Johannes.

Tertullian

160-225

Nevnes ikke av Brown

Første bruk av uttrykket 'Det Nye Testamentet' (NT)

Klemens av Alexandria

165-220

Nevnes ikke av Brown

Nevner hele NT, unntatt brevene fra Filemon, Jakob, 2.Peter og 3.Johannes.

'Muratoriske liste'

Slutten av 100-tallet

Nevnes ikke av Brown

Første kjente liste over bøkene i NT. 22-23 (mangler starten, samt har med et par ekstra) (4)

Tomas evangeliet

Tidligst år 150, mest fra 200-300

Nevnes ikke av Brown, andre sier det er "eldre og bedre enn NT"

Versene med paralleller i NT kan være fra før år 100, øvrige vers har gnostiske elementer og er påvirket av oversettelser av NT til koptisk (5)

Nag Hammadi -med bl.a. Maria Magdalenas ev.
Filip-evangeliet

Eldste deler tidiligst fra 150-tallet, mest fra 200-tallet

Dokumenterer "gralhistorien", at Jesus fikk barn med Maria Magdalena. Dokumenterer Kristi gjerninger i veldig menneskelige termer.

Nevner verken gralen, ekteskap eller barn Jesus skal ha hatt med Maria Magalena.
Helt annen livsoppfatning enn i NT
Ikke opptatt av historie, men av å unnslippe denne verden
Jesus er guddommelig.

Bilde: 3 Tester på Bibelen.

Eldste papyrusmanuskripter av NT.

Referanser:

1. Ehrman s.28

2. Ehrman s.26, se også "Jesus og Qumran -en oppklaring av forskningsresultater" av Otto Betz og Rainer Riesner (Verbum 1994).
Her tas ett oppgjør med forestillinger om å holde tilbake Dødehavsrullene. Jostein Ådna ved universitetet i Tübringen skriver at
"man må ikke være noen fanatisk kristenapologet for å påstå at boken deres er uten vitenskapelig verdi, og at den gjør mer skade enn gagn.
Jeg håper vi blir forskånet for en norsk oversettelse av dette desinformerende sensasjonsproduktet. (Vårt Land 11.jan. 1993)

3. Samlet bl.a. i "Early Christian Writings", Penguin Classics

4. Ehrman s.85-87

5. "Mannen som ble Messias" av Karl Olav Sandnes og Oscar Skarsaune (NRK/IKO-Forlaget, 2000)

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund