Innvendinger mot Kristi guddommelighet:

A. Hvorfor var ikke Jesus mer åpen om sin guddommelighet? Kommentar: Bilde:

1. Jesus ønsket ikke innblanding fra jødene, som forventet Messisas som en politisk frigjører.

A. Etter å ha utført et under, måtte Jesus en gang rømme fra jødene som ville komme og gjøre ham til konge over seg.

Joh6v15: Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Det var grunner til at det ikke var nødvendig eller ønskelig

2. Jesus kunne ikke være vårt ypperste jordiske eks. dersom han forsvarte sin posisjon hver gang han kom i trouble. Hans oppførsel gir oss et perfekt eks. på hvordan vi skal ære Gud framfor oss selv.

3. Jesus måtte være forsiktig med hvor og hvordan han åpenbarte sin guddommelighet, slik at han kunne fullføre sin oppgave med stedfortredende lidelse. Hadde han vært for overbevisende i framføring av sine krav, ville han kanskje ikke blitt drept. Hadde han vært for reservert, hadde det vært lite bevis for at han var Gud.

Jesus introduserte ideen at han personlig oppfylte den GT-lige loven (Matt5v17), som var fundament for all politisk og religiøs praksis hos jødene. Matteus er opptatt av at Kristus oppfyller skriftene, i seg selv et tegn på at han var Messias. Men jødene forventet en Messias som ville befri dem fra romerne, og kunne forpurre Guds frelsesplan -om de grep inn. Da er det ikke rart han benyttet lignelser for å gi mer indirekte referanser til hans guddommelighet. Jesus ga nok bevis for å overbevise dem med åpent sinn, men ikke så mye at den frie vilje til de som ønsket å klynge seg til deres gamle tradisjoner .

Jesus ga nok bevis for å overbevise dem med åpent sinn, men ikke så mye at den frie vilje til de som ønsket å klynge seg til deres gamle tradisjoner. Han bekreftet sin guddommelighet ofte nok til å bli dømt, men ikke for tidlig, før disiplene og mange i folket kunne bli kjent med og tro på ham. . Han bekreftet sin guddommelighet ofte nok til å bli dømt, men ikke for tidlig, før disiplene og mange i folket kunne bli kjent med og tro på ham. (Fra 'I don't have enough Faith to be an Atheist; s.349)

 

Vitnesbyrd om at Jesus er Gud:

Bilder:

1. Han oppfylte hundrevis av Messianske profetier skrevet hundrevis av år på forskudd. Profetier i GT.

2. Han levde et syndfritt liv (Joh 8,46) og utførte mange mirakuløse gjerninger (Mk 4,41)

3. Han forutsa (Matt 16,21) og gjennomførte sin egen oppstandelse fra de døde (Joh 20,26-28)

Til pkt. 2: Jesus spør disiplene: Joh8v46: Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke?

Etterpå hevdet disiplene- som hadde levd 3 år i lag med ham, at han var syndfri.

Peter karakteriserte Jesus slik: 1 Pet2v22: Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn.

Johannes sa om ham: 1 Joh3v5. Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd.

Paulus skrev om Jesus: 2 Kor5v21: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Forfatter av Hebreerbrevet skrev:
Hebr4v15: For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund