Evolusjon og/eller kristen tro?

Her argumenteres mot påstandene i boka, som hevder det går an å kombinere evolusjonsteorien med┬ákristen tro.

Intelligent Design (ID) -som hevder at noen fenomener i naturen best kan forklares ved design, overlater ikke -slik som Neo-Darwinistisk Teori (NDT) skapelse av biosfæren til naturlige årsaker.

Det vil i så fall flytte ansvaret for det onde i verden, og rykke bort grunnlaget for inkarnasjonen.
Kristne som har problemer med bokstavelig tolkning av skapelsesberetning, bør heller velge ID enn NDT.

Vi kan vurdere, så får vi overlate dommen til Gud.

/Intelligent Design/Evolusjon eller kristen tro

Et feilaktig argument
Kap_1-Tro og Vitenskap
Kap_2 Spor i gener etter evolusjon
Kap_3-A Vanlige argumenter om ID
Kap_3-Samlesvar paa innvendinger
Kap_6-Hva betyr evolusjon for kristen tro
Kap_6_Er evolusjonens lidelse forenlig med en god skapergud
Kap_6_Gud som frelser hvis evolusjonslaeren stemmer
Kap_6_Hvorfor-doede-Jesus-paa-korset
Kap_7-Kan vi stole paa evolusjonsbasert fornuft
Kritikk av teistisk evolusjon
Naturprosesser og Gud
Om naturlige aarsaker og metodologisk naturalisme
Svar Bjorn-Are apolog-blogg
Svar Davidsen Blog-2
Svar Davidsen Blog-3
Svar Davidsen Blog-4
Svar-Davidsen-VL6
Svar-Ottesen-Dagen-Info
_ID og kreasjonisme kan kombineres