Filosofi og religion

Hvordan forholder filosofi og religion seg til hverandre?

 

Om innholdet her:

I hvilken grad er det mulig å snakke om filosofi og moral uten noen objektiv virkelighet,

og hva fraværet av en slik ville innebære for de samme emnene.

Vi skal også se på noen kjente filosofer fra historien og se hva deres kristne ståsted betød for deres filosofi.

 

/Filosofi-Religion

Aquinas og evolusjon
Aquinas og naturlige aarsaker
Aquinas og opprinnelsen-del I
Aquinas og opprinnelsen-del II
Aquinas om Augustin
Aquinas-evolusjon-lydfil
Aristoteles-fortrinn-og-svakhet
Augustin-Skriften og vitenskapen
ChatGPT om Fri vilje
De store sporsmaalene.pdf
Finnes sekulaere begrunnelser
Hitlers religion
Innvendinger og Svar -ID
Intensjonalitet eller forskning
Kontemplasjon-innledning
Lewis om evolusjon
Logiske-tankefeller
Luther og Vitenskapen
Om ateisme og moral
Om det gode og Gud
Om kreasjonisme
Organismenes gjenopprettelse
Sekulaer kultur
Thomisme og evolusjonsteori-historisk