Filosofi og religion

Hvordan forholder filosofi og religion seg til hverandre?

 

Om innholdet her:

I hvilken grad er det mulig å snakke om filosofi og moral uten noen objektiv virkelighet,

og hva fraværet av en slik ville innebære for de samme emnene.

Vi skal også se på noen kjente filosofer fra historien og se hva deres kristne ståsted betød for deres filosofi.

 

/Filosofi-Religion

Aquinas og evolusjon
Aquinas og naturlige aarsaker
Aquinas og opprinnelsen-del I
Aquinas og opprinnelsen-del II
Aquinas om Augustin
Aristoteles-fortinn-og-svakhet.html
Augustin-Skriften og vitenskapen
Finnes sekulaere begrunnelser
Innvendinger og Svar -ID
Innvendinger og Svar-gm-ID.html
Intensjonalitet eller forskning
Lewis om evolusjon
Luther og Vitenskapen
Om ateisme og moral
Om det gode og Gud
Om kreasjonisme
Thomisme og evolusjonsteori-historisk