OPPKLARING OM KONTEMPLASJON -for 'dummies'
Notater fra kontemplasjon i dialektisk form (Mandag 12.aug; planlagt tid et kvarter)

(Det er forhåpentlig en sammenheng mellom punktene som er viktigere enn enkeltpunktene i seg selv)

'Abstrakt': jeg kom vel omsider fram til hensikten med kontemplasjon etter noen omveier


Innledningen var preget av en skeptisk/negativ innstilling til kontemplasjon:
a. Om personglige følelser
b. -og grunn til disse..
c. Hvordan vet man om det er Gud man møter i stillheten?
e. Gud Far er utenfor meg og mine tanker, men Guds ånd, som jeg har, knytter forbindelsen
f. I hvilken grad er den evige, fullkomne og majestetiske Gud interessert i å tale til små, ubetyddelige menneskekryp?
g. I hvilken grad påvirker min negative holdning til stillhet tankene som kommer opp?
h. Når Gud er den evige og allmektige skulle det finnes noe viktigere enn å være i hans nærhet -og søke Ham
i. Når Jesus er veien , sannheten og livet, så er det bare via ham vi kommer til Gud Far.
j. Gud far aksepterer oss bare om vi kommer via og i hans sønn, Jesus Kristus
k. Om distraksjoner i omgivelsene
l. Om avhengighet og metode for (elektronisk) kommunikasjon
m. Kontemplasjon fungerer som en form for å 'tømme tankene': Få dem ut og la dem ligge
n. Hvor havner så tankene, er det gitt at de havner hos Gud?
o. Vil ikke det å sette opp stillheten som vei til Gud, fungere som en konkurrent til Jesus, som sa flg. i Joh 14,6?
p. Hvordan er det mulig at mennesketanker som er endelige, låst i tid og rom, kan favne den uendelige, ikke-romlige, evige og allmektige Gud?
q. Kjære Gud må DU gi noen tanker til meg, for jeg klarer ikke av meg selv å produsere tanker om deg
r. Jeg trenger å våre i bønn og stillhet for at Gud skal nå fram med SIN tale til meg
s. Mine tanker kan fungere som et 'magnetfelt', som hindrer Guds 'strålende' tanker å nå inn
t. I hvilken grad tilhører de tanker som kommer opp i kontemplasjon bare meg?
u. Kan Gud ha interesse i at det han måtte gi under kontemplasjon blir andre til del?
v. Kontemplasjon gjelder ikke meg og mine tanker, den gjelder Gud og hans tanker for meg
w. Siden det er Guds tanker for meg, har de særlig adresse til meg -ikke primært til andre
x. Kan det være andre som kan ha nytte av kontemplasjon for sin egen del?
y. Har jeg opplevd en dreining av tankesettet, nærmere 180 grader, under denne stunden?
z. Kan det være av interesse for andre å ha del i denne oppklaring i hva kontemplasjon er?
æ. Hva er forskjellen på å prestere/tenke tanker og å motta tanker -fra Gud:
ø. Er det at mine egne tanker tømmes, så at jeg blir mer mottakelig for tanker utenfra?
å. Nå er tiden over, det gikk nesten 10 min. lenger enn jeg hadde tenke å 'holde ut'

 

Eksperimentet ga et grunnlag for å drive kontemplasjon - så er det opp til mitt initiativ/lydighet å følge opp og høre hva Gud har i sinne for meg ..

Utført av Asbjørn E. Lund