Boka Aquinas and Evolution av Fr. Michael Chaberek
Professsor Logan Gage snakker med Sarah Chaffee


Thomas Aquinas er en av grunnpilarene i katolsk tradisjon, så dermed spiller det stor rolle hvordan han stilte seg i grunnleggende spørsmål om de første ting etc. Teistiske evolusjonister har på bakgrunn av Thomas Aquinas kritisert ID for å være et mekanistisk, modernistisk syn med et feil Gudsbilde. Bokas konklusjon er at disse misrepresenterer Thomas Aquinnas.


Thomas Aquinas har en del læresetninger som angår problematikken, som f.eks. at ' effekter kan ikke være større enn deres årsaker'. Boka er den mest omfattende om Aquinas og evolusjon. Katolikker har hatt et Galileo-kompleks i hundrevis av år, dermed har de kviet seg for å berøre vitenskapelige spørsmål. Dermed har de hatt lett for å hevde at hva vitenskapen sier må være sant. De vil helst ikke berøre det for mye, i hvert fall ikke kritisk: 'Hold deg til tro og moral'. Men vårt verdenssyn her har mye å si for naturen: I forhold til Aquinas er det mer et kulturelt spørsmål som dukker opp: Kan små, gradvise endringer føre til fullstendige endringer i organismers vesen/væren og (kropps)form?


Boka handler om hvordan syntesen mellom evolusjonsteori og Thomas Aquinas er mye vanskeligere å forene, enn det som tidligere har vært behandlet: lenke.


Lydfila kan lastes ned herfra.

Utskrift og bilde ved Asbjørn E. Lund