BEVIS FOR JESU OPPSTANDELSE, DEL 9: SANNSYNLIGHETER OG PLAGIARISME
Av Evan Minton
Oversatt herfra.


Dette er del 9 i en bloggpostserie om det historiske beviset på Jesu oppstandelse. I del 3, 4, 5 og 6 -her; har vi sett kraftige historiske bevis på at (1) Jesus døde ved romersk korsfestelse, at (2) Hans grav ble funnet tom den følgende søndag morgen, at (3) de tolv disiplene trodde de så Jesus levende etter hans død, at en (4) kirkeforfølger ved navn Paulus konverterte til kristendommen på grunnlag av det han oppfattet som en åpenbaring av den oppstått Jesus, og (5) en skeptiker ved navn Jakob konvertert til kristendommen på grunnlag av det han oppfattet som tilsynekomsten til den oppstått Jesus.
I del 7 så vi på forskjellige måter at skeptikere har forsøkt å redegjøre for de minimale fakta, og vi så at de alle feiler. Ingen naturalistisk teori kan svare for alle 5 av de minste fakta. Den eneste teorien som kan redegjøre for dem er ikke en naturalistisk teori i det hele tatt, men en overnaturlig teori: Gud oppreiste Jesus fra de døde. Hypotesen om at Gud Faderen mirakuløst oppreiste Jesus til livet forklarer alle dataene perfekt.

Det forklarer hvorfor Jesu grav ble funnet tom, hvorfor hans disipler (og Maria Magdalena) trodde at de så ham levende etter hans død. Det forklarer hvorfor en kynisk, hardhjertet terrorist som Saul av Tarsus ville bli et av menneskene han søkte å ødelegge nesten over natten, og det ville forklare hvorfor Jakob, til tross for at han var skeptisk til brors krav, ville bli en så fast troende at han ville være villig til å dø en martyrs død. Oppstandelsen forklarer hvert eneste data som har behov for forklaring, men selv de beste av de naturalistiske teoriene høyst kan forklare én av de fem faktaene. Flertallet forklarte ikke engang så mange. Den "han er oppstanden" -hypotesen har uttømmende forklarende omfang og kraft og skiller seg ergo ut fra enhver annen foreslått forklaring. I del 8 (det forrige blogginnlegget) så vi at selv om noen kanskje har noen dvelende spørsmål om oppstandelsen (for eksempel hvorfor ikke Jesus syntes å overbevise sine fiender?), så hadde disse spørsmålene gode svar, men de fleste ville ikke påvirket saken for oppstandelsen, selv om de gikk ubesvarte.


Status i dag om de lærdes syn på den historiske Jesus er dette; De 5 minimale fakta er sanne, skeptiske ikke-kristne historikere kan ikke komme med en god måte å forklare dem, men de vil ikke innrømme en oppstandelse.
Hvorfor er det sånn? Det kan være (1) de er på en lykkejakt, ikke et sannhetssøk. De vil bare ikke at det skal være sant. (2) De har noen dvelende spørsmål som de jeg adresserte i forrige blogginnlegg.
Jeg svarte på noen av de mindre dvelende spørsmålene i det forrige blogginnlegget, men i dette blogginnlegget tar jeg opp to til. Ni av ti av de ubesvarte spørsmålene i det forrige blogginnlegget ville ikke ha påvirket saken selv om de var ubesvarte, men det er et par gjenværende innvendinger som ville påvirke saken om de forble ubesvart.

Innvending 1: Oppstandelsen er så usannsynlig, vi kan aldri konkludere med at den inntraff
Noen skeptikere vil si at vi trenger mer bevis for oppstandelsen enn for noen annen hendelse i historien fordi sannsynligheten for at en oppstandelse noen gang oppstår, er så ekstremt lav. Tross alt har det store flertallet av mennesker som noen gang har levd, blitt i sine graver. De vil si "Selv om våre naturalistiske forslag er bunnløst feilaktige, er de fortsatt mer sannsynlige enn en mirakuløs oppstandelse." Som et resultat kan vi enten aldri ha nok bevis for å bekrefte oppstandelsen, eller i det minste vi trenger vi langt mer bevis for det enn andre hendelser. Noen ganger vil skeptikere hevde at erfaringen mot mirakler (dvs. jeg aldri har vært vitne til en, sannsynligvis har ikke du det heller), imøtegår oppstandelseshypotesen. Bevisene for naturlige hendelser overgår langt overnaturlige hendelser med god margin.
Hvis denne innvendingen lykkes, ser det ut til at den skeptiske lærdes holdning til "Vi kan ikke forklare det, men det er sannsynligvis ikke en mirakuløs oppstandelse", ville være berettiget. Hva skal vi si til denne innvendingen?


1: Jeg er ikke bekymret for muligheter, men med hensyn til forklarende evne
Jeg argumenterer ikke her for at en mirakuløs oppstandelse er den mest sannsynlige forklaringen av dataene, bare at det er den beste forklaringen. Oppstandelsen er den beste forklaringen av fakta uansett hvilket tall en person kan tilskrive dens sannsynlighet. Oppstandelsen er den beste forklaringen fordi den forklarer alle dataene, hvert eneste faktum, mens de naturalistiske forklaringene vi så på i del 7 alle mislykkes miserabelt. Oppstandelsen lykkes i forklarende makt. Dessuten lykkes det også i forklarende omfang. Selv de beste av de naturalistiske teoriene kunne i høyden forklare ett av fem fakta. Flertallet forklarte ikke engang så mange. Hver eneste mulig naturalistisk teori man kunne komme opp med, mislykkes, men oppstandelsen, den overnaturlige forklaringen, lykkes. Og derfor burde vi konkludere med at denne hypotesen er den sanne forklaringen. Detektiv Sherlock Holmes ville være enig med meg. Sherlock Holmes sa en gang: "Når du har eliminert det umulige, er det som gjenstår, uansett hvor usannsynlig det må være sannheten." [1] {Uenigheten ligger gjerne i hva som er umulig og ikke, og det er et livssyns/filosofisk -spørsmål -oversetters tilføyelse.} Oppstandelsen er den eneste forklaringen som gjenstår, og det er den eneste som tilstrekkelig står for alle fem fakta. Ergo, i Detektiv Holmes begrunnelse, må det være sannheten. Hvis du kan tenke på en annen forklaring, vær min gjest, men til da trumfer jeg med "Han er oppstått".


Det er ikke ad hoc eller konstruert. Det er troverdig i lys av den religiøse historiske konteksten til Jesu liv og krav (dvs. Hans påstand om å være Gud-lenke, ble bevitnet av handlinger, se her). Den overgår sine konkurrerende teorier i det nevnte. Den overgår alle 6 av CB Mcullahs tester for en levedyktig historisk teori. Og derfor tror jeg at vi er epistemologisk berettiget til å hevde at det skjedde. Det er den eneste hypotesen som fungerer! Jeg bryr meg ikke om sannsynlighet. å sitere General Han Solo "Ikke fortell meg oddsen," istedenfor, gi meg en levedyktig naturalistisk teori. Hvis du ikke kan, og hvis de beste og klareste sinn innen akademia ikke har vært i stand til det etter denne tiden, så kanskje, kanskje kanskje, oppsto Jesus fra de døde.


2: Hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, skulle enten de minimale fakta ikke eksistere eller så burde en naturalistisk teori være i stand til å forklare dem.
Jeg ville hevde at hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, er det ekstremt usannsynlig at de minimale fakta burde være fakta. Jeg ville hevde at i lys av hypotesen "Jesus ikke stod opp fra de døde", da skulle hans grav være opptatt, disiplene hans burde aldri ha hevdet og komme til å tro at de hadde sett ham, og Paulus og Jakob burde vært skeptiske resten av livet. ... Eksistensen av bevisene for Jesu oppstandelse er ekstremt usannsynlige, om Jesus ikke oppsto. Eksistensen av de minimale fakta: (2) Jesu tomme grav, (3) Post-mortem fremvisning til disiplene, (4) Post-mortem oppdukking for den skeptiske Jakob og (5) post-mortem åpenbaring til Paul, skulle ikke eksistere hvis Jesus ikke stod opp fra de døde. Det er utrolig usannsynlig at disse fem fakta ville være sanne hvis Jesus ikke stod opp fra de døde.
3: Guds eksistens styrker sannsynligheten for en oppstandelse
Motstanden jeg adresserer i dette underavsnittet vil aldri bli gjort av muslimer eller tilhenger av jødedommen. Hvorfor? Fordi de tror at mirakler kan, gjør og har skjedd. Hvorfor? Fordi de tror at en Gud som er kraftig nok til å utføre mirakler, eksisterer. De ville motsette seg oppstandelsen på teologisk grunnlag, men ikke med begrunnelsen at en begivenhet som dette er usannsynlig.
Hvis en allmektig Gud eksisterer, øker sannsynligheten for at denne Gud oppreiser Jesus fra de døde. Selvfølgelig tror jeg at oppstandelsen kan være et argument for Guds eksistens i seg selv, [2] men likevel, hvis Guds eksistens kan demonstreres, krymper enhver usannsynlighet av en mirakuløs oppstandelse drastisk. Jeg har argumentert i flere artikler på CerebralFaith.blogspot.com og i boken 'Inference to One True God':Why I Believe In Jesus Instead Of Other Gods' at det er flere gode argumenter for Guds eksistens. Og i min bok argumenterer jeg for at bare den kristne gud matcher egenskapene til den Gud som disse syllogistiske argumentene viser seg, eksisterer.


Konklusjon
Tenk deg en skala i hjernens øye og bildestein på hver side av skalaen. På den ene siden av skalaen er mursteinene merket "Guds eksistens", "De fem minste fakta", "Ingen teori annet enn oppstandelseshypotesen kan forklare de 5 minste fakta", "Jesus gjorde krav på guddommelighet før han ble henrettet" [3] , og "Jesus forutsa sin oppstandelse" [4] . På den andre siden er det murstein merket, "De fleste døde menn blir døde," "Jeg har aldri personlig sett et mirakel,"
Hvilken side av skalaen veier det mot? Siden til fordel for Jesu mirakuløse oppstandelse. I lys av bevisenes fulle omfang , blir Jesu oppstandelse i lys av alle skalaens "murstein" mer sannsynlig enn ikke. Nå er det sant at jeg ikke har demonstrert at alle de nevnte mursteinene er der i denne serien, men de er der, og jeg snakker om en av dem i fotnote nr. 5 og den andre i vedlegg A (av e- boktilpasning av denne serien). Når du tar alle dataene i betraktning, kommer Jesu oppstandelse ut til å være sannsynlig.
Forresten reagerer William Lane Craig på denne innvendingen i del 23 av "The Doctrine of Christ" -delen av hans Defenders 2-klasse. Men det er ganske teknisk. Jeg ga en mer tilgjengelig respons, men for de som er interessert i et mer teknisk svar, klikk her.

Innvending 2: Jesus ble bare plagiert i å dø og oppstå fra hedenske religioner
Ironien i dette blogginnlegget er at jeg tar opp to forskjellige innvendinger som kommer fra to forskjellige grupper av mennesker. Den første er utbredt blant skeptiske historikere og lærde, men den andre kun er rapportert av lekfolk, skeptikere du møter i chatterom og på sosiale medier. Ingen vitenskapsmann ville noensinne sette fram denne innvendingen.
Hva er innsigelsen? Vel, hvis du undersøkte ateistblogger i det hele tatt, har du sikkert hørt at Jesus bare er en kopi av hedenske guder i mytologi. Jesu historie forteller historien om Horus, Mithras, Krishna og andre. Derfor er Jesu oppstandelse ikke en historisk begivenhet, men en plagiert historie. Mange skeptikere bruker dette argumentet til å gå så langt som å si at Jesus fra Nasaret ikke engang eksisterte i det hele tatt! Dette argumentet ble popularisert av filmen Zeitgeist. Det er flere problemer med dette kravet.

1: Likhetene er så vage, påstand om plagiering er usannsynlig
Når du faktisk sammenligner evangeliets påstand om Jesus med historiene om Horus, Mithras, etc. hva du finner er at (A) noen av disse likhetene ikke eksisterer i det hele tatt, og (B) de som gjør det er så vage og tvetydig at det er en drøyt stykke å si at Det Nye Testamente har kopiert disse historiene.
La oss se på noen få eksempler: Et eksempel er at Dionysius sies å ha dødd og reist seg igjen som Jesus. Men når du undersøker historiene, finner du at Dyonisis ikke ble mirakuløst oppreist fra de døde av sin gudfader, men at hans mor fikset ham sammen igjen. Andre historier sier at Dionysus ble drept av Zeus, som svelget hjertet hans, og hans hjerte ble gjort til medisin gitt til Semele. Lyder dette som Jesus i det hele tatt? Dionysis ble født 25. desember, akkurat som Jesus. Dette viser plagiering, ikke sant? Vel, først og fremst, det er ikke rart at flere personer deler samme bursdag. Jeg deler en bursdag med skuespilleren Zachary Quinto, men det betyr ikke at hvis biografier ble skrevet om våre liv at du kunne hevde at den ene kopierte den andre. For det andre sier Bibelen aldri at Jesus ble født 25. desember. Den datoen til jul ble valgt av paven hundrevis av år etter at Jesus ble født. [5] De fleste moderne lærde mener at Jesus ble født om sommeren, en gang mellom juni og september [skyldes vel at gjeterne av ute med buskapen sin nattestid -oversetters tilføyelse}. Folkene bak Zeitgeist var så uvitende om fakta at de ikke engang visste at Bibelen ikke ga oss Jesu bursdagsdato!


Det sies at Mithras var født av en jomfru, akkurat som Jesus. Nyhets flash: Mithras ble født ut av en stein. .. Jesus ble født av et kvinnemenneske {jomfru Maria -oversetters tilføyelse} , ikke en stein. Hva med Horus? Under sin kamp med Set mistet han et øye, men han døde aldri. Siden han aldri døde, kunne han ikke oppstå igjen. Død er en forutsetning for oppstandelse.
Osiris ble drept av sin bror, hugget i 14 stykker og stykkene ble spredt over hele Egypt. Gudinnen Isis hentet alle disse stykkene (unntatt én) og satte ham sammen igjen. Videre ble gjenoppsto ikke Osiris, men ble bare gitt status som den dystre under-verdenes gud. [6] Høres nå dette ut som Jesu død og oppstandelse? Visst, du har en fyr som blir drept, og han er brakt tilbake til livet på en måte, men Jesus ble ikke hugget opp i 14 stykker av en av sine brødre og hadde kroppsdelene spredt over hele Israel, han ble korsfestet av Romersk regjering. Videre da Jesus oppsto fra de døde, hadde han alle sine kroppsdeler (i motsetning til Osiris). Det eneste som Jesus og Osiris har til felles er at de begge døde og kom tilbake til livet, men skeptikerne tar ikke hensyn til de ulike forskjellene mellom disse to.
Dette er bare noen av de 'ikke-like likhetene' mellom Jesus og hedenske guder.

2: Denne logikken ville bringe oss til å tro doktor som er kopiert fra Jesus
Hvis du selektivt vil 'kirsebær-plukke' vage likheter for å bevise plagiering, så bør du tro at forfatterne av Doktor Who plagierte ham fra Det nye testamente:
Doktor Who - Er 2000 år gammel fra sesong 10 av den moderne serien. Han sa til og med i en episode: "Jeg er gammel nok til å være din messias!"
Jesus - er 2000 år gammel fra det 21. århundre.
Doktor Who - har en hovedfiende kalt "Mesteren."
Jesus - har en hovedfiende kalt "Djevelen."
Doktor Who - Kom til jorden fra en annen verden (Gallifrey)
Jesus - kom til jorden fra en annen verden (himmelen).
Doktor Who - ropte en gang "Herre."
Jesus - ba "Herre"
Doktor Who - reiste rundt med mange følgesvenner.
Jesus - Reiste rundt med mange følgesvenner.
Doktor Who - gjenskapes når han er fatalt skadet.
Jesus - oppsto fra de døde.
Doktor Who - Er ikke gjenkjent av folk som kjente ham fra før gjenskapelsen (f.eks. Brigadier Lethbridge Stewart).
Jesus - ble ikke anerkjent av de to mennene på veien til Emaus etter å oppstått fra de døde.

Du kan se hvor latterlig denne argumentasjonslinjen er. Det er ikke rart at profesjonelle historikere og lærde i antikk historie ikke gir denne innvendingen noen troverdighet. Ja, det er noen likheter mellom doktoren og Jesus, men de er vage likheter. Forskjellene mellom dem er langt større hva de kan ha til felles. Det samme gjelder for hedenske myter og Jesus.
3: Denne logikken vil ha oss til å tro at Titanic forlis ikke var en historisk begivenhet
For lenge siden var det en utrolig tragedie som skjedde. Et stort passasjerskip, som folk sa ikke kunne synke, på en kald kveld i Nord-Atlanteren, omtrent 200 miles utenfor Newfoundland, rente i et isfjell og sank. Mange døde fordi det ikke var nok livbåter. Nå tror du jeg snakker om The Titanic, ikke sant? Nei. Jeg snakker om et skip som heter Titan, i en roman skrevet i 1898, fjorten år før vraket av Titanic, kalt The Wreck of the Titan skrevet av en person ved navn Morgan Robertson.
I motsetning til Jesus og de hedenske guder er parallellene mellom The Wreck Of Titans- fiksjonen og den historiske hendelsen til Titanic faktisk slående! Men jeg vet ikke om noen som ville hevde at det egentlig aldri var et skip kalt The Titanic som sank. Takket være denne dumme teorien har jeg nå Celene Dions "My Heart Will Go On {sang fra filmen Titanic -oversetters tilføyelse}" å spille i bevisstheten nå. Takk, ateister som ikke gjør sin hjemmelekse.

4: De fleste av disse historiene kommer etter Kristi oppkomst
Som om de ovennevnte 3 poeng ikke var nok til å motbevise denne dumme innvendingen, stammer de fleste av disse hedenske myter fra etter kristendommen. Derfor, hvis noen plagiering ble gjort, ville det ha skjedd i motsatt retning! [7]


5: Jøder var forpliktet til en eksklusiv tro.
Jødene ble voldsomt forpliktet til deres religiøse tro og tradisjoner og nektet å blande sine religiøse ideer og tradisjoner med andres syn (en syn kjent som synkretisme). Mystiske- religioner var inkluderende. De ville vedta enhver doktrine eller teologisk konsept om de ønsket det. De var veldig flexible og hadde ikke et mål om rett lære, men jødedommen og kristendommen var eksklusive. Generelt sto jødefolket mot religiøse ideer utenfra, mest sannsynlig på grunn av det faktum at de ved begynnelsen av det første århundre hadde lært fra Det gamle testamente at Gud ikke tolererte mingling med andre nasjoner.
I 'Antiquity of the Jews' skriver jødisk historiker Josephus om et begivenhet der romerne prøver å tvinge noe på jødene og hvordan jødene reagerte på det.
"Men Pilatus, stattholder i Judea, fjernet hæren fra Cesarea til Jerusalem for å ta sine vinterkvarter der for å avskaffe de jødiske lovene. Så introduserte han keiserens figur, som var på fanene, og førte dem inn i byen; mens vår lov forbyder oss å lage bilder; På hvilket grunnlag de tidligere prokuratorene var vant til å gjøre deres entre inn i byen med slike banner som ikke hadde disse ornamenter. Pilatus var den første som førte disse bildene til Jerusalem og satte dem opp der; som ble gjort uten kjennskap fra folket, fordi det ble gjort om natten; men så snart de visste det, kom de i mengder til Cesarea og gikk i forbønn hos Pilatus mange dager for å fjerne bildene. Og da han ikke ville etterkomme deres forespørsler, fordi det ville ha en tendens til Caesars skade, mens de likevel var utholdende i sin anmodning, på den sjette dagen beordret han sine soldater til å ha sine våpen i hemmelighet, mens han kom og satt på sin domstol. Hvilket sete var så satt opp på byens åpne plass at det skjulte hæren som var klar til å undertrykke dem; og da jødene petisjonerte ham igjen, ga han et signal til soldatene om å omringe dem og truet med at deres straff skulle være ikke mindre enn den umiddelbare død, med mindre de ville slutte å forstyrre ham og gå hjem. Men de kastet seg på bakken og la nakken sin fram og sa at de ville ta sin død veldig villig, i stedet for at deres lovs visdom skulle bli overtrådt. Pilatus var dypt påvirket av deres faste beslutning om å holde lovene våre ukrenkelige og beordret bildene midlertidig å bli båret tilbake fra Jerusalem til Cesarea." (Josephus, Works of Flavius Josephus, 18: 55-59)
Det er ubestridelig at kristendommen sprang opp av en grundig jødisk kultur. Tanken om at en gruppe av oppriktige jøder ville se ideer i andre religioner og deretter vedta dem i sine egne religiøse synspunkter, er utrolig usannsynlig i lys av hva vi vet om gamle jøder.

6: Selv om dette gikk ubesvart, ville det ikke skade saken for oppstandelsen
De 5 minimale fakta forblir sanne selv om likhetene mellom Jesus og disse hedenske myter var like sterke som chatte-rom ateister ville ha oss til å tro. Ingen av argumentene som ble gitt til fordel for Jesu død ved korsfestelsen, hans tomme grav eller apostlene som hevdet og trodde at de hadde sett ham levende etter hans død, ville bli påvirket av denne innsigelsen, selv om de forble ubesvarte.
Som jeg sa i del 8, kan ikke dårlig attesterte mirakler (som de hedenske myter absolutt er) brukes til å utelukke velbegrunnede.
Konklusjon: Disse to forsøks-anstrengelsene fra skeptikernes side for å hindre oss fra å være berettiget i å tro på Jesu oppstandelse, er feilaktige.
Til skeptikere: Er du overbevist nå? Hvis ja, hva skal du gjøre med det? Nå som du er overbevist om, hva skal du gjøre med Jesus? Sjekk ut neste og siste blogginnlegg i denne serien for å vite hvor du skal reise herfra. {Om ikke les gjennom argumentene f.eks. her -oversetters tilføyelse.}

Merknader
[1] Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four, ch. 6 (1890) Sherlock Holmes in The Sign of the Four (Doubleday p. 111)
[2] Mitt argument går slik
1 - Hvis Jesus oppsto fra de døde, så har et mirakel skjedd.
2 - Hvis et mirakel har skjedd, så eksisterer det en undergjører som arbeider, Gud.
3 - Jesus oppsto fra de døde.
4 - Derfor har et mirakel skjedd.
5 - Derfor eksisterer Gud
For at konklusjonen skal være sant, må de tre premissene være sanne. Jeg tror alle vil være enige med premiss 1 og 2. Den eneste diskutable er premiss tre. Premiss tre kan nås gjennom en 'Minimal fakta tilnærming' -evt. se her
[3] Se artikkelen “A Quick Case For Jesus’ Divine Self Understanding” -her hvis du leser dette på Cerebral Faith. Hvis du leser e-boken tilpasning av denne bloggenserien, se Vedlegg A. Innlegget blir funnet kopi-limt der, selv om det vil bli redigert litt for å unngå repetisjoner (f.eks. fjerner jeg forklaringen av historisk metodikk ).
[4] Forutsi Jesus sin oppstandelse? Det er minst fire grunner til å bekrefte at han gjorde det. Først og fremst blir Jesus forutsigelser om hans oppstandelse nektet, fordi oppstandelsen selv blir nektet som en historisk begivenhet. Hvis oppstandelsen er historisk, og vi har sett i del 2-7 at det er mest sannsynlig, er ikke dette en god grunn til å avvise prediksjons-beretningene. For det andre, da Jesus forutsi sin oppstandelse fra de døde, viser evangeliene disiplene som forvirret, fordi de ikke vet hva den hellige Jesus snakker om (se Markus 8: 31-33; 9: 31-32; 14: 27-31 ; Lukas 24: 13-24) På grunnlag av prinsippet om forlegenhet kan vi konkludere med at disse forekomstene er historiske. Forfatterne av evangeliet ville ikke skildre disiplene som uforstående. Hvis Markus virkelig skrev Markus og fikk sitt evangelium fra Peter (som kirketradisjonen sier), ville det være spesielt urimelig å tro Mark 8: 31-33, Mark 9: 31-32, og Mark 14: 27-31 å være funnet på. Kan du forestille deg at Peter forteller Markus "Hei, skriv dette ned! Selv om Jesus forklarte sin død og oppstandelse til oss igjen og igjen, forsto vi det ikke." Hvis det ikke var sant? Men selv om man ønsker å tilskrive dette til noen tidlige kirkefedre eller noe, kan prinsippet om forlegenhet fortsatt brukes, da urkirken hadde stor respekt for disiplene. For det tredje veier Jesu bruk av tittelen "Menneskesønn" i referanse til hans oppstandelses-spådommer (Mark 8:31; 9:31; 10: 33-34) for autentisitet. Som jeg påpeker i Vedlegg A (av e-boktilpasningen av denne bloggpostserien), er dette ordtaket om Jesus flerfoldig attestert. Og i tillegg gjelder prinsippet om ulikhet siden Jesus aldri ble kalt "Menneskesønnen" noe annet sted i Det nye testamente, og de tidlige kirkefedrene henviste aldri til Jesus ved denne tittelen. Hvis disse ordene ble funnet på av den tidlige kirke og med tilbakevirkende innsats i Jesu munn, ville vi forvente at de tidlige kirkefedre og NT-brevene brukte denne tittelen av Jesus oftere. Endelig gjelder prinsippet om flere vitnesbyrd for at Jesus forutsa at han ville komme ut av graven (se Matteus 12: 38-40; 16: 1-4,21; 17:23; 20:19; Mark 8: 31-32 9:31; 10:33; Lukas 9:22; Johannes 2: 18-21. Se Mark 14:58; Lukas 11: 29-30).
[5] Her.
[6] Mine kilder for denne informasjonen: her, og her og her og "The Case For The Resurrection Of Jesus" av Gary Habermas og Michael Licona, sidene 90-91, Kregle.
[7] Jeg har flere kilder til denne informasjonen. (1) - Gary R. Habermas, "Resurrection Claims in Non-Christian Religions," Journal of Religious Studies 25 (1989): 167-77. (2) -- Günter Wagner, Pauline Baptism and the Pagan Mysteries (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1967), 197-201. (3) Gary Habermas and Michael Licona, "The Case For The Resurrection Of Jesus," page 90, Kregle.

Se video mot Zeitgeist-myten -her.


Original Blog Source: -her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund