Skapelse

Det er en utbredt holdning innenfor norsk teologi i å betrakte Bibelens skapelsesberetning kun som allegorier med en dypere mening.

For de første kristne og Bibelen, er det viktig at Gud og Jesus står bak alt det skapte.

Dette har også teologiske konsekvenser: uten en god skapelse, blir skaperen selv å klandre for det som måtte mangle.

Men Frelseren kom som ett menneske, for å sone menneskets skyld -overfor Gud som er hellig kjærlighet.

 

/skapelse

Evolusjonsteoriens Akilles-hel.pdf
Hvor kommer vi fra
Jordas alder -og skapelsesdagene
Livets opprinnelse-Lennox
Livets opprinnelse-Tyvand
Livets opprinnelse-beste forklaring
Mislykkede evolusjonsforutsigelser
Naar tro og vitenskap blandes
Universets opprinnelse
Upersonlig eller Personlig opphav