Jes. 6v1-8: I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. 2 Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de. 3 De ropte til hverandre: "Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet." 4 Røsten som ropte, fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. 5 Da sa jeg: "Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over hærskarene." 6 Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. 7 Med den rørte han ved munnen min og sa: "Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet." 8 Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: "Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?" Jeg sa: "Jeg! Send meg!"