Grunner til å tro på Gud
Av Otangelo Grasso; Kilden hentet herfra.


Univers-maa-ha-en-aarsakNaturen kan ikke manifestere seg selv. Den måtte da ha eksistert før seg selv, og ha kunnskap om seg selv, for å ha skapt seg selv
Det er egentlig bare 2 alternativer: 1) Gud gjorde det eller 2) Gud gjorde det ikke. 2. Hvis Gud ikke gjorde det, så er det to alternativer. a) Ingenting skapte universet, eller b) universet er uskapt og hadde ingen begynnelse, men har alltid eksistert. 'Ingenting' har ingen kausale krefter, og universet kan ikke vare evig. Det gjenstår bare alternativ 1.


Mange ateister tror på multivers, abiogenese og makroevolusjon (fra en siste universelle felles stamfar til mennesket) til tross for at det ikke kan observeres. Men tror ikke på Gud, fordi han ikke kan sees. Ligner mye på en dobbelt standard(?) Å hevde at det ikke er bevis for Guds eksistens, betyr ikke at det ikke er det. Det sier bare noe om en ateists tankesett.


Hvis det ikke finnes noen skaper, så er all fysisk virkelighet, alt som finnes, vårt univers, styrt av de fysiske lovene og tilpasset til å være vertskap for liv med ufattelig presisjon, liv, bevisste vesener som oss og avansert sivilisasjon, det mest forbløffende miraklet noensinne. En kolossal, universell ulykke. Hva er sannsynligheten? Det er som å se på en AI-robot og konkludere med at alt metallet og plasten dannet seg spontant først til funksjonelle underdeler, og plutselig ledet et program fra ingensteds hele samlingen og kom sammen for å lage en AI-robot. Ha!!

Bilde 1. Ulike alternativ for universet


Det er ingen bevis på Guds eksistens. Virkelig?
1. Universet og de biologiske systemene ser ut til å være designet. Derfor ble de mest sannsynlig designet -lenke.

2. Universet er som en opptrukket klokke, som skrur seg ned, som om den på et tidspunkt var fullstendig opptrukket, og har skrudd ned siden. Det betyr at det hadde en begynnelse, derfor en årsak -lenke.


Kretskort3. Lover og regler for matematikk og fysikk er skrevet inn i universet, som adlyder dem. De grunnleggende fysiske konstantene, universet og jorden er finjustert for å tillate liv. Hundrevis, om ikke tusenvis av konstanter må være helt riktige. Hvem/hva finjusterte disse parameterne for å tillate liv? Lenke.

4. Celler ER bokstavelig talt fabrikker. Biologiske celler ER en industripark med millioner av sammenkoblede komplekse fabrikker, fulle av maskiner, produksjonslinjer, datamaskiner, energiturbiner, etc. Lenke.

5. Cellefabrikker har en kodifisert beskrivelse av seg selv i digital form, lagret i gener og har maskineriet til å behandle denne informasjonen gjennom transkripsjon og oversettelse til en identisk representasjon i analog 3D-form, den fysiske 'realiseringen' av denne beskrivelsen -lenke.


Bilde 2. Mye å forklare for ateister

 

6. DNA har den høyeste kjente lagringstettheten , lagrer livets blåkopi, har informasjonskoding, overføring og dekoding, og oversettelsesmaskineri. Lenke.

7. Mennesker er moralske vesener, og har bevisste intelligente sinn, i stand til å kommunisere, bruke språk og objektiv logikk. Moral, sinn, informasjon og logikk er ikke-materielle, ikke-fysiske enheter. Lenke.

Moral og biologiHvis alle disse tingene ser ut til å være utformet, hvorfor er det ikke plausibelt, sannsynlig, mulig og den beste rasjonelle forklaringen å slutte å injisere energi, implementere regler basert på matematikk, finjustering, lage tegninger, og ut fra disse, maskiner og fabrikker, informasjon lagring, koding, overføring, dekoding, oversettelse, språk og koder, bevissthet, intelligens, språk og logikk er forårsaket og skapt av et superintelligent, evig, kraftig bevisst sinn?

Bilde 3. Preskriptiv moral vs. deskriptiv biologi


Noe kan ikke komme fra ingenting. Energi kan ikke komme fra ikke-energi. Instruksjonsinformasjon om montering kan ikke komme fra ikke-styrte, tilfeldige hendelser. Liv kan ikke komme fra ikke-liv. Orden kan ikke komme fra uorden. Bevissthet kan ikke komme fra ikke-bevissthet. Intelligens kan ikke komme fra ikke-intelligens. Det personlige kan ikke komme fra det upersonlige. Materie kan ikke begynne å forstå matematikk, kalkulus, språk, ved å bruke logikkens lover. Moral kan ikke komme fra materie. Siden alle ovennevnte ting eksisterer i universet, må det være et vesen, som er kraftig, levende, ryddig, bevisst, intelligent, personlig og moralsk, som skapte alle disse tingene. Siden det vesenet er evig, ikke-skapt, kan vi kalle det: JEG ER.

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund