SITATER å tenke på -eller for bloggen?

-
When you are younger, you worry about what people think about you. When you are older, you realize that no one was ever thinking about you at all. - Brian Tracy

Worry is like a rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you anywhere. - Dorothy Galyean

Worry doesn't help tomorrow's troubles, but it does ruin today's happiness.

- I may not always be right but I`m never ever-wrong.

- I live in my own little world, but it´s OK, they know me here... 

- Always remember that you`re unique, just like everyone else.

- Growing old is not for beginners.

NORSKE:

- Ingen kommentar - er også et svar..

- Selv litt sent er i tidligste laget for meg.

- Før var jeg liten og søt, nå er jeg ikke liten lengre.

- Det er i motbakke det går oppover.

- Den som ikke vet å tie, vet heller ikke å tale.

- Det er best å vite hva du leter etter før du begynner å lete.

- Sørlendinger er impulsive, bare de får tenkt seg om.

- Selv om ekspertene er enige, kan det godt hende at de tar feil.

- Den som ikke tåler å bli spøkt med fortjener sjelden å bli tatt på alvor.

- Det rare er at vi sier at en latter forlenger livet, mens vi og sier at man kan le seg i hjel :-)

- Hvorfor skal jeg tenke før jeg snakker, når jeg ikke aner hva jeg skal si før jeg har sagt det?

- De fleste motstår forandringer, og likevel er det bare forandring som skaper framgang.

- Det viktige er ikke hva som skjer med mennesker, men hva de gjør med det som skjer. 

- Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått. 

- Mange mennesker interesserer seg altfor mye for hva de har og alt for lite for hva de er.

- Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned. 

- Hvis du aldri tar feil er det fordi du kanskje ikke tar nok sjanser.

- Du bør fylle livet ditt med erfaringer, ikke unnskyldninger. 

- Medgang avslører lastene, motgang avslører dydene. 

- Du får aldri utrettet noe dersom du skal vente til alt ligger til rette.

- For hver som takler medgang, er det hundre som takler motgang. 

- Du bør ikke vente deg det beste uten selv å vite ditt aller beste.

- Du bør aldri se deg tilbake om det ikke er for å lære. 

- Husk: formålet med kritikk er hjelp, ikke ydmykelse.

- Hvis du har vært sint på noen i lang tid, så er det ofte lettere å forbli sint enn å skvære opp.

- Enten så har du kontroll over dine meninger eller så kontrollerer meningene deg. 

- Det kommer mer an på hvem du er enn hvor du drar, når du vil møte interessante folk.

- Det nytter ikke å gjøre det bra på jobben, hvis det betyr at det går dårlig hjemme. 

- Du må stille rett spørsmål for å få rett svar.

- Du får mer å tenke på jo mer kreativ du er. 

- Jo mer omfattende vår erfaring er, desto dypere blir vår toleranse.

- Livet konfronterer oss med det faktum at alt kan gjøres bedre. 

- Folk er omtrent så lykkelige som de har bestemt seg for å være. 

- Det gode liv er som å spille fiolin - du må øve hver dag. 

- Du avslører egne bekymringer og fordommer når du dømmer andre. 

- Den aller største rikdom er friheten til å velge. 

- Du lærer mest av dem som har lært det meste sjøl.

- Du kan ikke vente at andre skal løse dine problemer. 

- Det er tre ting ingen kan ta fra deg: utdanning, erfaring og minner.

- De mest kreative ideene kommer fra nykommerne, ikke ekspertene. 

- Du blir uendelig skuffet hvis du er avhengig av andre for å være lykkelig.

- Det kreves mer fantasi å finne ut hva som er rett enn hva som er galt. 

- Det meste av det man bekymrer seg for inntreffer aldri.

- Du kan ikke ta heisen til suksess. Du må gå trappene. 

- Det er lettere å holde det gående enn å komme i gang. Uten problemer er det heller ingen muligheter. 

- Når alt går lett er det lett å stagnere. Det koster ingenting å være vennlig. 

- Suksess kommer oftere av hardt arbeid enn av talent.

- Du får aldri belønning for det du hadde tenkt å gjøre. Det du virkelig har lyst til å gjøre, det får du tid til. 

- De store problemene begynner alltid i det små. 

- Bekymring er ofte er en erstatning for handling.

- De dummeste beslutninger tas ofte i sinne. 

- Du kan ikke kaste skitt uten å få noe på deg selv.

- Posisjoner kan kjøpes, men respekt må vinnes. 

- Hvis du tillater noen å gjøre deg sint, har du latt ham beseire deg.

- Den beste måten å verdsette noe på er å være uten det en tid. 

- Noe av det beste ved å si sannheten er at du ikke trenger huske hva du sa.

- Den som elsker seg selv for meget, han elsker sin neste for lite. 

- Misunnelse er lykkens fiende.

- Håpet er en risiko man må ta. 

- Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre seg selv.

- Uten begeistring er det aldri oppnådd noe stort. 

- Hvis du ikke lykkes ved første forsøk, omdefiner begrepet 'å lykkes'. 

- Mange avviser en god idé kun fordi den ikke er deres egen. 

- Fremskrittet er kun mulig gjennom å ta feil og prøve igjen.

- Ta høyde for det verste, håp det beste, og ta det som det kommer.

- Egoisme er et smertestillende middel mot dumhet. 

- Folk som lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring.

- Våre skuffelser måles ikke etter de nederlag vi lider, men etter de illusjoner vi gjør oss.

- De fleste av dette livs skygger forårsakes av at vi selv står i veien for vårt eget solskinn. 

- Naturen gir alle mennesker anledning til å bli lykkelig, bare de forstår å benytte den.

- Det er grufullt å se menneskehjertet: samtidig så følsomt for bagateller, og så forunderlig ufølsomt for de større ting. 

- De tårene man svelger, er meget bitrere enn de man feller.

- Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv. 

- Man stempler ikke ut før man er ferdig.

- Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker. 

- Deiligst av alle gleder, er gleden for slett ingenting.

- Ingen blir gammel av å leve livet, bare av å miste interessen for å leve.

- Mange folk vil heller dø enn å tenke. I virkeligheten er det også det de gjør. 

- Overkjørt blir vi alle sammen, en gang i livet. Så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting.

- Lær av feil, ellers tilbringer vi lett livet med å resonnere over fortiden, beklage oss over nåtiden og skjelve for fremtiden. 

- Man bør dømme mennesker etter deres handlinger, ikke etter deres ord. 

- Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

- Livet blir bestemt mer av våre reaksjoner, enn av våre aksjoner. 

- Mennesket er fritt som en fugl i bur, man kan bare bevege seg innenfor visse grenser.

- Det samfunn som glemmer, eller slår vrak på, sin gamle moral, går i oppløsning og opphører snart å være et samfunn.

- Det er bedre å være litt gal enn å ha det kjedelig.

- Man kan ikke tvinge et menneske til å more seg.

- Salige er de som ikke har noe å si, og som heller ikke sier det.

- Graden av irritasjon er omvendt proporsjonal med muligheten for å gjøre noe med problemet.

- Livet er langt, husken er kort! 

- Jeg husker sjelden et ansikt, men jeg glemmer alltid en navn.

- Den kjenner best hvor skoen klemmer, som har gnagsår.

- Ingenting er idiotsikkert for en tilstrekkelig begavet idiot.

- Når hjelpen er størst, er nøden nærmest. (Stomperud)

- Kan ein gå på skaren til St.Hans, blir det sein vår.

- Hva gjør det om skjorten er fillet når man vet at der banker et godt hjerte i den.

- Om våren får man muskler enten man vil eller ikke! (Hageeier)

- Han (hun) har fått det inn med morsmelkerstatningen.

- Ekteskapet er en vidunderlig institusjon som gjør det mulig for to mennesker å løse problemer, som aldri ville oppstått hvis de ikke hadde giftet seg. (Lucky Luke)

 

Flere engelske uttrykk:

Albert Schweitzer:

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Allan K. Chalmers:

The Grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for

Helen Keller:

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.

 

If you talk about it, it is a dream, If you envision it, you gain excitement, If you plan it, it is possible, If you schedule it, it becomes reality”
Unknown

Mohandas K. Gandhi:

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

Peter Drucker
The leaders who work most effectively, it seems to me, never say "I." And that's not because they have trained themselves not to say "I." They don't think "I." They think "we"; they think "team." They understand their job to be to make the team function. They accept responsibility and don't sidestep it, but "we" gets the credit. This is what creates trust, what enables you to get the task done.
 
Brian Tracy:

There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.

 
Anne Bradstreet:

If we had no winter, the spring would not be so pleasant; if we did not sometimes taste of adversity, prosperity would not be so welcome.

Time


To realize the value of ONE YEAR, ask a student who has failed a grade.
To realize the value of ONE MONTH, ask a mother who has given birth to a pre-mature baby.
To realize the value of ONE WEEK, ask an editor of a weekly newspaper.
To realize the value of ONE DAY, ask a daily wage laborer who has kids to feed.
To realize the value of ONE HOUR, ask the lovers who are waiting to meet.
To realize the value of ONE MINUTE, ask a person who has missed the train.
To realize the value of ONE SECOND, ask a person who has avoided an accident.
To realize the value of ONE MILLI_SECOND, ask the person who has won a silver medal in the Olympics. 

Treasure every moment that you have! And treasure it more because you shared it with someone special,
special enough to spend your time... and remember that time waits for no one. 

-----------------------------------------------------------------------------

Risks

To laugh is to risk appearing the fool.
To weep is to risk being called sentimental.
To reach out to another is to risk involvement.
To expose feelings is to risk showing your true self.
To place your ideas and your dreams before the crowd is to risk being called naive.
To love is to risk not being loved in return.
To live is to risk dying.
To hope is to risk despair.
To try is to risk failure.
But risks must be taken, because the greatest risk in life is to risk nothing.
The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing.
He may avoid suffering and sorrow, but he simply cannot learn, feel, change, grow or love.

Only the person who risks is truly free.

  Anonymous


tony Dorsett: To succeed... You need to find something to hold on to, something to motivate you, something to inspire you.

Johann Wolfgang Von Goeth: To think is easy. To act is difficult. To act as one thinks is the most difficult.


"You've got to take the initiative and play your game. In a decisive set, confidence is the difference.
-- Chris(tine) Marie Evert (b. 1954), American tennis player, won women's singles at US Open


"You can do what you want to do, accomplish what you want to accomplish, attain any reasonable objective you may have in mind--not all of a sudden, perhaps not in one swift and sweeping act of achievement--but you can do it gradually, day by day and play by play, if you want to do it, if you work to do it, over a sufficiently long period of time."
-- William E. Holler

"All work and no play makes Jack a dull boy."
-- James Howell 

“People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.” – Dale Carnegie 

“My life seems to be one long obstacle course with me as the chief obstacle.” – Jack Parr 

“A boss says "Go". A leader says, "Let's Go".” – Angelo M. D'Amico 

“Not being able to do everything is no excuse for not doing everything you can.” – Ashleigh Brilliant 


“Use what talent you possess: the woods would be very silent if no birds sang except those that sang best.” – Henry Van Dyke


“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” – William Arthur Ward


“One machine can do the work of fifty ordinary men.
No machine can do the work of one extraordinary man.” – Elbert Hubbard 


Looking for a more effective way... to communicate you sometimes need to sit back and relax... 
Just let go, open your mind...  think the other way around,
and see things from a complete different angle.