Tøm cachen* - av og til!

*: Cachen på en PC inneholder midlertidige Internettfiler: kopier av websider, bilder og media som er lagret for å gi raskere visning. Av og til kan den henge seg opp..

Vi kan også ha våre fordommer og vaner med å putte i båser, -behandle individer som en gruppe eller rase..

Diktet er egenerfart; A. Lund.

 

Vi omgir oss alle med filtre,

som kan gjøre noen litt viltre.

Et filter i PCen som har sine venner

er ett, som kun et fåtall kjenner:

 

ukjent filter

Det heter på fagspråk for cachen,

Og må ikke blandes med cashen!

Det gjør sin tjeneste gratis,

men er slett ikke en 'smartis'!

 

cash

Hvis tingene skjer 'fort og galt',

er cachen faktisk ganske 'smart'.

Men om en ting er litt forandret,

kan cachen være uforandret!

 

fort og galt

Hvis noe skjer sånn 'mot normalt',

med cachen kan det bli helt galt!

Den viser ganske som sedvanlig,

selv om vi endrer helt uvanlig!

 

'Mot normalt'

Det samme kan skje med oss men'sker.

Vi 'putter i båser' og pønsker:

Mon ikke han der, er mer nerd enn enhver?

Og slik blir vår tanke mer preget og sær.

 

nerd

Så sier denne fyren no uvanlig.

Mens vi svarer helt som sedvanlig!

I stedet for å begynne å lure,

-sier vi: 'Du er den vanlige sure!'

 

sur

Profetien blir slik selvoppfylt.

Og vi blir ganske selvforskyldt,

årsak til at mannen selvpålagt,

sier: 'Goddag mann, økseskaft!'

 

øks

Han som fra himlen kom til jord,

ser vår synd at den er stor.

Om vi bekjenner, 'bruker ord',

vil vi få erfare: Hans nåde stor:

sint desperado

Hans logg for oss er slettet, -'cachen' med.

På korset, Han for alle led.

For oss, -hos Gud å skape fred!**

 

Jesus på korset

Moralen må bli, slik som dette:

Slik en 'cach', den bør vi slette!

På PCen, en kyndig det gjør i en fei!

Hva med vår 'cache', -om dem vi møter på vår vei?

 

pc doktor

* *Kol.1,20: 'og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen,
                     da han skapte fred ved hans blod på korset.'