Stiklestad og styrke

(Fra Varig glede 29.og 31.juli;Geir H. Johannesen)

Stiklestad: tap gav seier

Fil. 3v7-8: 'Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus.'Nederlag til seier ved Stiklestad

Til tross for nederlaget på Stiklestad 29.juli 1030 blir det regnet som avslutning av 'kristningen av Norge'. Et land kan jo ikke være kristent, men mange mennesker ble det p.g.a. det som skjedde i ettertid av slaget. Det ble sagt at skjegg og negler fortsatte å vokse på kongen etter hans død. Det kan vel være uvisst, og Olav selv var barn av sin tid. Han kunne fare brutalt fram og noen helgen var han definitivt ikke. Det som ble resultatet av slaget var imidlertid at 'mannen han falt, men merket det stod' for å sitere fra et dikt. (Per Sivles dikt om Tord Foleson; Olavs merkesbærer).

Politisk vant ikke Olav Haraldson noe på å kjempe for at Guds rike skulle komme i Norge. Han ga oss nemlig "kristenretten" ('Hellig Olavs lov'), som forsvarte de svake og gjorde slutt på den sterkestes rett i Norge. Dermed kom Olav i konflikt med dem som ellers hadde vært hans naturlige allierte. Det førte til Olavs fysiske og politiske undergang og hans evige seier. Tidligere hadde kristentroen bare vært et tynt ferniss over et splittet og brutalt ættesamfunn.

Olav var ingen from skrivebordshelgen. Han var et levende, skrøpelig menneske med feil og svake sider. Et ekte menneske, som viser at Jesus Kristus er kommet for å frelse syndere, og at Han er mektig til å gjøre nettopp det. Når til og med Olav Haraldson kunne bli Guds hellige, kan vi det også. Hans omvendelse til en sann og dyp kristentro, gjorde at folk kjente igjen Kristus i ham. Olav viste eksempler på at han kunne snu, når han hadde handlet feil og enda mer at nederlag kan vendes til seier! Kanskje er det noen som bærer et 'Stiklestad inni seg': et nederlag som det ikke går å vende til seier på menneskelig vis. På korset vendte Jesus nederlag til seier. Og som det gikk på Stiklestad, kan det gå med det du strever med. Jesus åpner himmelen over den som tror.

Styrke på reisen

bensin stasjonKapell ved bensinstasjonLike etter Gemlik, en vennlig småby langs riksvei 575 nordvest i Tyrkia, dukket det opp en bensinstasjon. Tett ved betongkiosken lå en langstrakt veikro. Men det som virkelig fanget oppmerksomhet var en minaret som stakk spissen mot himmelen. Bensinstasjonen holdt seg med sin egen moske. Det var første gang jeg har sett en bensinstasjon med eget gudshus. Etablissementet ble drevet av en ortodoks muslim som nok så sammenhengen mellom en 'sunn sjel og et sunt legeme' og for den saks skyld bil. 'Bensinmoskeen' vitnet om kjærlighet til kulturens røtter, en kjærlighet som ser ut til å ha våknet over store deler av den muslimske verden. Hva med vår kristne kultur i vesten, når skal den våkne av dvalen?

 

bønnevekkelse omkring korsetPlutselig så jeg for meg E18 gjennom Aust-Agder med bensinstasjoner utstyrt med eget kapell. Så veifarende kunne få påfyll også av stillhet og sjelefred. Det får vi kanskje ikke oppleve, men bensinstasjonen ved Gemlik minnet meg om hvor viktig Gud er for meg i all min hverdag. Biler trenger bensin eller diesel, vi trenger Guds nåde, tilgivelse og fred.

Sal.37v5: 'Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.'

 

Tekst og bilder ved Asbjørn E. Lund