Disipler i Matteus evangeliet:
Fra boka: En helt overkommelig disippel av K. Tvetereid
(Det norske Bibelselskap)

Henvisning

Side i boka

Tema

Innhold

Matt 5v1

61

Disipler er de som er sammen med Jesus- sammen med andre.

Matt 5,1: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.

Matt 8,21-22:

131

Disipler betaler en pris – i prioriteringer de må gjøre

Matt 8,21-22 En annen, en av disiplene, sa til ham: "Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far." 22 Men Jesus svarte: "Følg du meg, og la de døde begrave sine døde."

Matt 8,23

61

Disipler er de som er sammen med Jesus- til vanns

Matt 8,23 Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham.

Matt 9,11

97

Disipler er ikke opphengt i bud og regler- alt har sin tid, selv om andre stusser

Matt. 9,11: Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: "Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?"

Matt 9,14

98

Disipler er ikke opphengt i bud og regler- alt har sin tid

Matt 9,14 Da kom Johannes' disipler til ham og sa: "Både vi og fariseerne faster ofte; hvorfor faster ikke dine disipler?"

Matt 9,19

61

Disipler er de som er sammen med Jesus- til lands

Matt 9,19 Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.

Matt 9,37-38

111

Disipler er utadvendte- høsten er stor

Matt 9,37-38 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Matt 10,1

111

Disipler er utadvendte-med gode gjerninger

Matt 10,1 Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage.

Matt 10,24

85

Disipler har Jesus som idol- og ser opp til ham

Matt 10,24 En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre.

Matt 10,42

121

Disipler er tjenere – og hjelper til med praktiske ting

Matt 10,42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.»

Matt 11,1

73

Disipler er under opplæring – og hører på det Jesus pålegger

Matt 11,1 Da Jesus var ferdig med det han ville pålegge sine tolv disipler, dro han derfra for å undervise og forkynne omkring i byene.

Matt. 11v2-3

27

Disipler er nysgjerrige – på Jesus

Matt 11,2-3: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 "Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?"

Matt 12,1

97

Disipler er ikke opphengt i bud og regler- de bryter 2 bare her

Matt 12,1 På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise.


Matt 12,2

98

Disipler er ikke opphengt i bud og regler- og blir stadig tatt for det

Matt 12,2 Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!»

Matt 12,49-50

86

Disipler har Jesus som idol - og synes det er stas å være Jesu bror

Matt 12,49-50 Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken. 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Matt 13,10

27

Disipler er nysgjerrige- på Jesu lære

Matt 13,10 Da kom disiplene til ham og spurte: "Hvorfor taler du til dem i lignelser?"

Matt 13,36

27

Disipler er nysgjerrige på Jesu lære – de leter etter forklaringer

Matt 13,36 Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!»

Matt 13,51-52

73

Disipler er under opplæring- og går i himmelrikets skole

Matt 13,51-52 Har dere forstått alt dette?» «Ja,» svarte de. 52 Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som har fått opplæring om himmelriket, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.»

Matt 14,12

121

Disipler er tjenere – og stiller opp for folk som sørger

Matt 14,12 Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det. Så gikk de og meldte fra til Jesus.

Matt 14,15

13

Disipler er som folk flest de bekymrer seg unødig

Matt 14,15 Men da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og kjøpe seg mat.»

Matt 14,19

112

Disipler er utadvendte – de går i tro

Matt 14,19 Så ba han folket sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen. Deretter brøt han brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket.

Matt 14,22

121

Disipler er tjenere – de er der når det trengs, og holder seg unna når det er best

Matt 14,22 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted.

Matt 14,26

13

Disipler er som folk flest - de hyler og skriker

Matt 14,26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst.

Matt 15,2

98

Disipler er ikke opphengt i bud og regler – selv om andre synes de burde det.

Matt 15,2 «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser.»

Matt 15,12

131

Disipler betaler en pris i form av kommentarer de får.

Matt 15,12 Da gikk disiplene til ham og sa: «Vet du at fariseerne ble forarget da de hørte det du sa?»

Matt 15,23

13

Disipler er som folk flest – de er utålmodige

Matt 15,23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.»

Matt 15,32

122

Disipler er tjenere – og kan leve seg inn i andres situasjon

Matt 15,32 Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for de kan bli helt utmattet på veien.»

Matt 15,33

13

Disipler er som folk flest – de ser ofte problemer i stedet for løsninger

Matt 15,33 Disiplene sa til ham: «Hvordan skal vi skaffe nok brød her i ødemarken til å mette så mye folk?»

Matt 15,36

122

Disipler er tjenere – og de deler det de har fått

Matt 15,36 Så tok han de sju brødene og fiskene, ba takkebønnen, brøt dem og ga til disiplene, og disiplene ga til folket.