/tween-teens/bsang

Baare paa grunn av din naade
Bordvers
De trodde Jesus var borte
Deg vaere aere
Dine hender er fulle av
Du er du-og du duger
En dumrian
Flere barnesanger
Gud er saa glad i meg
Gud har skapt alle stjernene
Han er Oppstanden
Hele familien-de 4 aarstider
Himlen for meg er Jesus
Hosianna-Syng for Jesus
Hvem har skapt alle
I Herrens hender
Jesus er kongen min
Kjente-barnesanger
Korte barnerefreng
Kveldsboenn
Lasarus-kom ut
Leve i nuet
Maane og sol
Naar det stormer
Oppstaatt er Jesus
Paa Golgata sto det
Tenn lys
Vet du hvorfor