/tween-teens/bandakt

Daniel
Den gode gjeteren
Det usynlige skjoldet
Et ugress i en bukett
Fred
Frekke fugler
Hjelp for svaksynte
Juleandakt
Loeven av Juda
Lys som varer
Maaltid for Guds barn
Mobil kontakt
Paa Vinnerlaget
Rot og vekst
Sauen som gikk seg bort
Stoerst og minst
Taus samler
Tillit
Tom grav
Treet og fruktene
Troll og Lys
Tvang eller fri vilje