Sure 61-14: Dere som tror, vær Guds hjelpesmenn, slik som Jesus, Marias sønn, sa til disiplene: "Hvem vil bli mine hjelpesmenn hen til Gud?" Disiplene sa: "Vi er Guds hjelpesmenn!" Og en gruppe av Israels barn trodde, og en gruppe fornektet. Så støttet Vi dem som trodde mot deres fiende, og de tok seieren!