Sure 6:83-87: Dette er Vårt argument som Vi gav Abraham overfor sitt folk. Vi hever i grader hvem Vi vil. Herren er vis, Han vet! Og Vi gav ham Isak og Jakob, og Vi gav dem begge ledelse, og Vi ledet tidligere Noa, og hans etterkommere David og Salomo, Job, Josef, Moses og Aron. Slik belønner Vi dem som gjør godt Likeledes Sakarias, Johannes, Jesus, Elias, - alle var de rettferdige, og Ismael, Elisa, Jonas og Lot, alle utmerket Vi fremfor all verden - og noen av deres forfedre, etterkommere og brødre. Vi utvalgte dem og ledet dem til den rette vei.