Sure 5-111:Eller da Jeg inspirerte disiplene: "Tro på Meg og Mitt sendebud," og de svarte: "Vi tror! Bevitne at vi har stilt oss i Herrens tjeneste."