Sure 4-158: Tvert imot, Gud har tatt ham til Seg. Gud er mektig, vis.