Sure 3:45-48: En gang sa englene: "Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Kristus, - Jesus, Marias sønn, og høyt æret skal han bli, i denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær. Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig." Og hun sa: "Herre, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når ingen mann har rørt meg?" Gud sa: "Det blir så, Gud skaper det Han vil. Når Han bestemmer en ting, Og Han skal lære ham skriften og visdommen, loven og evangeliet.sier Han bare 'Bli', og den er."