Sure 19-33-34: Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende!" Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om.