Sure 19:16-20: Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted i øst, og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og den fremstod for henne som en vakker mann. Hun sa: "Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt." Han svarte: "Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg en sønn, ren av hjertet." Da sa hun: "Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt meg? Jeg er ikke løsaktig!"