Hvor stor er vår naturlige viten?

(Ett innlegg av Jon Kvalbein-hentet fra FB via Hans Richard Fløyås)

Hvem har skapt universet og livet? Og hva er meningen?
Gir naturvitenskapen grunn til å påstå at alt er blitt til ved en tilfeldighet?

En kake er plassert på et laboratorium. Til laboratoriet innbys noen av verdens fremste forskere. De mest avanserte måleinstrumenter står til disposisjon. Oppdraget er: Finn ut mest mulig om kaken. Kaken blir veid og målt. Nøyaktige analyser avdekker alle dens kjemiske bestanddeler. Kaloriinnholdet beregnes. Forurensninger blir registrert. En fyldig rapport leveres om alt det forskerne kan finne ut om kaken.


Men rapporten mangler noe: Den sier intet om hvem som har bakt kaken, heller ikke noe om hvorfor den ble bakt. Når dette blir påpekt for forskerne, svarer ingen av dem: Kaken er et produkt av naturlover og tilfeldighet. De innrømmer villig: Ved hjelp av våre forskningsmetoder kan vi ikke finne ut hvem som har bakt kaken eller hva som var bakerens hensikt. Da er det Gudveig trer inn og erklærer: Det er jeg som har bakt kaken - til feiringen av min sønns bursdag! Slik åpenbarer hun sannheter som ingen forsker kunne ha avdekket ved å studere kaken.

La oss nå erstatte kaken med universet. Forskere har i århundrer funnet ut mye om vår virkelighet. Men ingen forskning kan svare på spørsmålene: Hvem frembrakte universet? Hvorfor ble universet til? Det merkelige er at noen forskere påstår: Fordi vi ikke kan registrere noen skaper, finnes det ingen skaper. Og fordi vi ikke har oppdaget noen hensikt, er universet blitt til uten hensikt.

Det finnes intet naturvitenskapelig grunnlag for å tenke slik. Det er like absurd som å påstå at en kake ikke kan ha noen baker, fordi en undersøkelse av kaken ikke kan si oss hvem bakeren er.

Livet er blitt til ved en tilfeldighet og uten hensikt. Dette blir dosert som et vitenskapelig faktum. Men påstanden har intet vitenskapelig grunnlag. Jo mer man erkjenner hvor kompleks selv den minste levende celle er, jo mindre grunnlag er det for å påstå at liv er oppstått av død materie ved en tilfeldighet. Andre påstår at livet vitner om en "intelligent designer". Noen forskere vil ikke høre snakk om dette. De anerkjenner bare naturlige årsaker. Men da har de en tro som på forhånd har utelukket en skaper.

Ateisme er uttrykk for en moderne overtro - nemlig en overdreven tro på at menneskets sanser og fornuft kan fange og fatte alle deler av virkeligheten.
En åpen vitenskapelig holdning kan ikke se bort fra at universet kan være skapt.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund