Hva skaper tro: Hvorfor noen tror og ikke andre

(Fra en tale av Oddvar Søvik; 40 dager Kr.Sand)

I siste instans er det vel bare den enkelte og Gud som vet hvorfor/ikke vedkommende gir en positiv respons til det å bli kristen.
Men tro har jo både med kunnskap, tilslutning/holde for sant og tillit, som søker tilflukt hos Jesus -troens opphavsmann og fullender (Hebr12v2)

A. Kunnskap om hvem vi selv og Jesus er: og hvorfor han måtte gjøre det han gjorde
Vi må erkjenne menneskets behov for frelse og manglende evne til å frelse seg selv. Av den grunn sendte Gud Jesus. Lenke: Broillustrasjonen
Om vi aldri er snakket inn i det, så er det letter å bli snakket ut av det. Det er lett å føre vill noen som ikke har peiling.

B. Tilslutning: Tro er gjensvar på evangeliet
Rom 1v16-17 :For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; 17 for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.


Rom 10v16: Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier: Herre! hvem trodde vel det han hørte av oss? Rom 10v17: Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;
Joh 1v11-12: Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

Ikke nok å kjenne til, eller at man ser det som sant, om en ikke holder evangeliet for troverdig, og Guds Ord og Ånd virker så man kommer til Ham/tar i mot ham i tro. Om vi forherder oss og frykter mennesker mer enn Gud, kan det være med å holde oss borte.
Lenke: Problemet-løsningen


Tro har med viljen å gjøre:
Joh 7v16-17: Jesus svarte: "Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17 Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.
Ikke nok å vite, om man ikke er villig til å ta konsekvensen av det man vet.

C. Tro har med tillit å gjøre


Hebr 11v1: Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Hebr 11v3: I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.
Tro innebærer å søke tilflukt hos Jesus:
Joh 6v36-37: Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke. 37 Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.
Ikke nok å ville, om man ikke omsetter det i et positivt gjensvar: Troens ja.
For å bli kristen trengs at en innrømmer behovet for en himmelsk Far. Om vi er for stolte til det og vil klare oss selv, tvinger ikke Gud på oss sitt nærvær.

Se mer her -hvordan troens ja kan arte seg.

 

Teksttvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund