TRANSCENDERENDE SPIRITUELL GYMNASTIKK
Av Nathan Howe
Oversatt herfra.


'Åndelige' mennesker, spesielt ikke-troende, kan ha noen ganske komiske forklaringer på det overnaturlige når de kommer ut fra ateisme. Om de kommer fra et perspektiv som ikke tilskriver noen del av eksistensen til åndelig veiledning eller bevisst kraft, er det en dårlig byggestein til å begynne å lære om åndelighet. Visselig består saken av personer som kjemper med 'nebb og klør' for å hevde at eksistensen er en tilfeldig ulykke, og så snur de tvert om, og tillegger allmektige egenskaper til ting som, Naturen, eller skaper moralske tilbakemeldinger fra en kraft kalt 'Karma'.


Transcenderende spirituell gymnastikk
Jeg leser en artikkel noen skrev om 'Transcendensloven', der forfatteren korrelerer den med den andre loven i termodynamikk, som sier at alt som eksisterer beveger seg i en eller annen retning, helt ute av stand til å forbli i den tilstanden den ble opprettet i.
Vel, det ville være fornuftig å ta i betraktning at siden synden kom inn i verden, har vi levd i en konstant tilstand av forfall. Men ikke-troende ser ikke den andre termodynamiske loven fra Bibelens perspektiv. De sier at ting faktisk kan gå videre, bli bedre ved hjelp av helse eller rikdom. Problemet med det er at rikdom ikke alltid dreier seg om livskvalitet, dette fremgår av de utallige millionærene som møtte sin ende for egen hånd, så vel som ofte sirkulerte fraser som 'En kan ikke kjøpe lykken for penger'.


Problemet med dette ordet, 'Transcendens', er at det er utrolig vagt pr definisjon. Ordboken definerer den som 'eksistens eller erfaring utover det normale eller fysiske nivået.' Etter denne definisjonen opplever vi transcendens omtrent hver gang vi kjører feil på vei hjem fra jobb, (Gjør noen faktisk det?)
Imidlertid der dette poenget når 'maksimal tåpelighet', er når forfatteren skriver: "Denne hendelseskjeden er på plass fordi naturens ønske for alle former for eksistens er å forbedre seg selv."


Fikk du tak i det? Se, dette er noe ateisme, så vel som new-agere, gjør ganske ofte. "Det er ingen gud; din gud er ikke ekte Vi er den høyere makt." Og i samme åndedrett vil de vende om og gi bevisste egenskaper til 'Naturen', og beskrive den som en bevisst kraft som har en vilje for tilværelsen.

Dette er bokstavelig talt en beskrivelse av Gud, men samtidig hopper de over tittelen 'Gud' for å få aksept, mens de hele tiden forfølger (ny-) åndelighet. Dette er et folk som vil omfavne Satanisme under hvilket som helst dekke det kommer til verden som -her.
Se forfatterne gjør det igjen her, hvor de skriver: "Det er ikke naturens ønske for noen form for eksistens at den skal stå stille, og derfor er det ikke tillatt for noe vesen i naturen å forbli i én tilstand veldig lenge." Den gangen, det burde vært ganske enkelt å fange. Ikke bare har naturen et ønske for alt som eksisterer om å bevege det til å endre seg, til det bedre eller verre -se Hva er godt?, men at kraften (på en måte) ikke forlater folk der den finner dem. Den kommer inn i deres liv og beveger dem mot transcendens ... Forfatterne beskrev bare Gud og kalte ham for 'Naturen'. Det var alt de gjorde.


Vi begynte med å kalle det 'Forfallets tilstand' forårsaket av synd og døden som kom inn i verden, og så omdefinerte de sekulære forskerne det som 'den andre loven i Termodynamikk', og etter at den gjennomgikk folks filosofiske forståelse av verden vi lever i, finner New-Agere bare på å kalle den, 'Transcendens loven', ved helt å kutte Gud ut av bildet og erstatte Ham med en bevisst allmektig kraft ut fra seg selv. Får folk tak i denne 'illusjonen' ? Eller blir vi nå blåset rundt av hvilken som helst doktrine vi hører (Ef4v14-15)? Ta aldri tak i en doktrine som kutter Gud ut av bildet og prøver å erstatte Ham med en allmektig kraft som ikke bryr seg om misgjerninger. Transcendensloven burde bli pakket bort sammen med Astrologi, New Age bevegelsen, 'New Thought' og andre former for lærer, som fjerner Gud fra bildet han skapte (1Mos1,27)

---
Nathan Howe er en 26 år gammel mann fra Seattle, WA. Han er flyttet til Phoenix, AZ for 2 år siden, og deltar for tiden i sin kirke (Vineyard Church North Phoenix ) ved å spille bassgitaren i 18-25 'Small Group-bandet'. Han jobber for tiden ved 'Arizona Autism' som en HCBS-koordinator som overvåker Nord-Phoenix-området; De er pediatriske terapi-spesialister som tilbyr pusterom, habilitering og terapi for barn med utviklingshemminger.


Les også ved anledning: Hva er godt? -her.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund