Tilsvar ang. Teistisk evolusjon:

Livets opprinnelse:
Påstand om at Gud kan benytte sekundære årsaker i livets opprinnelse (s10 -nederst): Det finnes tre typer av årsaker: Det første er ting som dannes ved tilfeldighet. Sjanse, danner stringent sagt ikke orden. Det andre nivå består av orden, strukturer som alltid følger samme mønster. Dette er domenet til lover, mekanismer og andre regulariteter. Det tredje nivået er det til spesifisert kompleksitet, som består av høyst usannsynlige samling av deler, som i tillegg matcher et uavhengig mønster
Når en tror at Gud kunne designe den første og andre ordenen på et slikt vis at den kunne frembringe den tredje ordenen, er det logisk sett umulig, for om sjanse skulle frembringe orden, så er det ikke tilfeldighet, og om lovmessigheter i naturen kunne frembringe en uavhengig spesifisert, kompleks ting, så ville de ikke fremstå som mønstre lengre. Denne fremstillingen av teistisk evolusjon leder til en selvmotsigelse, for om ting er repeterende, så er de ikke lenger kaotiske, og om noe er spesifisert, så er det ikke lenger kaos eller repeterende. En lavere orden inneholder ikke kjennetegnene til en høyere orden, og om de gjorde, så var de ikke lenger en lavere orden. Om Gud derimot grep direkte inn, er det mer kompatibelt med Intelligent Design (ID).

En vitenskapelig teori bør være omfattende nok til å dreie seg om helheten: Her er noen moteksempler på det ET hevder:
Naturlig seleksjon -planter -her: (s11-14); natural selection cannot explain structures produced for the exclusive good of another species.


Abiogenese:

Mange evolusjonister hevder nå at livets opprinnelse fra ikke-levende kjemikalier ikke har noe å gjøre med evolusjon, og at 'abiogenese' er den korrekte termen for det ovennenvte. Imidlertid definerte evolusjonisten, prof. Gerald Kerkut den 'Generelle Evolusjonsteorien' som teorien at alle levende livsformer i verden har oppstått fra en enkelt kilde, som selv kom fra en uorganisk form (1). .. Mange lærebøker i biologi omfatter diskusjoner om livets opprinnelse som del av sine evolusjonær-avsnitt.
Hentet herfra.

Leslie Orgel var en biokjemiker som inntil sin død (2007) var en av de ledende forskerne på abiogenese. Han skrev: "Det er ingen enighet i hvor stor grad stoffskifte kunne utvikles uavhengig av genetisk materiale. Etter min mening er det ingen basis i kjent kjemi for troen om at lange sekvenser av reaksjoner kan organiseres spontant, og all grunn til å tro at de ikke kan det. Problemet med å oppnå tilstrekkelig spesifisitet, enten i vannholdige løsninger eller på overflate av mineraler, er så alvorlig at sjansen for å få en syklus av reaksjoner, f.eks. så kompleks som omvendt sitronsyresyklus, er neglisjerbar. Det samme tror jeg er tilfelle for enklere sykluser av reaksjoner, relevant for livets opprinnelse, også for peptid baserte sykluser (Orgel, 1998, s494-495).

Felles avstamning:


Om en sjekker sannsynlighetsteoretisk hvor sannsynlig det er at fungerende proteinsekvenser, ja informasjon i det hele, skulle dannes tilfeldig, ser en hvor svakt grunnlaget er for makroevolusjon.
Et eks. finnes på side 6 i denne evalueringen som omhandler koding, språk og sekvenser -her (Sigurd Eskeland, Norsk regnesentral)
Ang. hunder og ulv: Ulver ble ikke funnet å være avhengige av mennesker, som hundene er. Men dette er ikke overraskende. Som genetiker Wolf-Ekkehard Lönnig har beskrevet, representerer "evolusjonen" av hunder fra ulv "ingen økning i [biologisk] informasjon, men snarere en reduksjon eller et tap av funksjon på de genetiske og anatomiske nivåene" (som vi rapporterte her på Evolution News , Se "The Dog Delusion"-her). Det innebærer ingen dis-respekt for dem og absolutt ingen mangel på hengivenhet, men hunder er avhengige fordi de er, på en måte, "degenererte" ulver.
En ulv er en topp rovdyr, hjemme i et vilt miljø hvor din typiske hund ikke kunne overleve lenge eller i det hele tatt. I evolusjonære termer er det et langt skritt nedover.
Hentet herfra.

For å danne betydelige endringer i kroppsbygningen til dyr, er det viktig hvor tidlig i embryo-stadiet mutasjoner inntrer. Det er jo fordi sent i utviklingen, så er allerede hovedtrekkene i kroppsbygningen fastlagt. Sentvirkende mutasjoner kan derfor ikke framkalle store endringer. Således er det bare mutasjoner framkalt tidlig i embryo-stadiet som har noen sjanse til å avstedkomme storskala makroevolusjonær forandring. Dette bekreftes av flere evolusjonær-biologer (G. Miklos, K.Thompson ) Likevel i eksperimenter fra tidlige på 1900-tallet (T.H.Morgan..) , inntil i dag , så har erfaringen ensidig vært ødeleggende for organismen utsatt for mutasjon. Slike mutasjoner er enten dødelige eller resulterer i organismer som ikke kan leve i vill tilstand (neo-darwinist pioner R.A.Fisher) En endring tidlig i embryo-stadiet, ville kreve en rekke andre koordinerte forandringer i atskilte, men funksjonelt interrelaterte utviklingsprosesser. Det er den tette integreringen av fuksjoner gjør at tidlige mutasjoner fører til død i embryo-stadiet.
dGRNs (development Gen Regulatory Networks)


En annen linje i utviklings biologi har åpenbart en relatert utfordring til den kreative kraften i den neo-Darwinske mekanismen. Utviklingsbiologer har oppdaget at proteiner og RNA-er, som trengs for utvikling av kropps-utformingen til dyr, overfører signaler som influerer måten celler utvikler og differensieres. Disse signal-molekylene influerer hverandre til å danne nettverk av koordinert interaksjon (sml integrerte kretser på et kretskort). For eks. avhenger utskilling av signal-molekyl av når et signal mottas fra et annet molekyl. Og så påvirker det overføringen av enda flere, som alle koordinerte og integrerte for å utførte spesifikke tids-kritiske funksjoner.
Hentet herfra.

Selektert og bilder ved Asbjørn E. Lund