Tankerekke


Om ikke Gud finnes, hvorfor finnes det da noe fremfor ingenting? -her.


B. Universet er ikke evig, hvem står bak det -her?


C. Jorda er fininnstilt for liv -hvordan kan det ha seg -her?


D. Om da ateisme/naturalisme ikke kan begrunne livets opprinnelse: Kanskje en skulle vurdere et nytt livssyn? -her.


E. Naturlig seleksjon: Navnet er misvisende: Seleksjon (valg) kan ikke foretas uten at det er en intelligens som på ett eller annet vis foretar det. De organismer som overlever er på sikt de best egnede (tautologi: de er best egnet fordi de overlever). Det å selektere på genomnivå, medfører ikke uten videre store fordeler -her.


F. Hvilken type evolusjon menes: Det foregår en udokumentert ekstrapolering fra mikro evolusjon, som kan observeres til makro evolusjon som ikke er dokumentert. Om f.eks. bakterier blir resistente, er det mikro og ikke makro-evolusjon som skjer, -her.

G. Ut fra sekvenserings-forsøk (Human Genome Project (2003) fikk 'gensentrisme' (ensidig fokusering av gener) et skudd for baugen, og en ny æra med 'postgenomikk' så dagens lys. I 2005 ville få molekylære genetikere ha sluttet seg til det som ble uttalt i 1995: - fullførelse av menneskelig genom-prosjekt vil "tillate analyse av essensielt alle menneskelige forskjeller."

Dette ble bekreftet via oppfølgeren: ENCODE-prosjektet, som har til hensikt å kartlegge en genomisk verden utenom gener (2012) -her; fant at minst 80% av ikke-proteinkodende DNA hadde funksjon: regulere aktiviteten til spesifikke gener -her.

Resultatene av disse sekvenserings-prosjektene underminerte genetisk determinisme, en så behovet for å dekonstruere gen-begrepet innen molekylær biologi. Den videre utvikling synes å gå mer i retning av system- og syntetisk - biologi. (Fra: The Gene; from genetics to postgenomics'; H.J. Rheinberger, St. Müller-Wille.)

En må være åpen for mer enn én-dimensjonale DNA-strenger, om en skal forklare livets virkelighet. Det kreves styring og oversikt av en system-ingeniør som langt overgår menneskelig intelligens.

Konklusjon: Et univers som startet å eksistere, helt utrolig fininnstilt for liv, og livets mirakel -peker alle i retning av en begynnelse utenom rom, tid og materie, som er allvitende, personlig, og mektig, se mer her.

 

Satt sammen av Asbjørn E. Lund