J.P. Moreland om mental helse og sjelens realitet
(hentet herfra)
Du kan høre lydfila (podcasten) her, mens du evt. skanner referatet under:

I følge EvolusjonsTeorien er vi kun fysiske vesener, fordi vi er bygd opp av kun via fysiske mekanismer.

Men en kan ikke få bevissthet fra materie bare ved å endre materie -da får en bare rearrangert materie.
Vi kan aktivt velge å styre vår tanke i en bestemt retning, og hjernemønstre endres ved det.
Da må en erkjenne at det må være en agent, med fri vilje, som leder tankegangen i retning av en konklusjon. Det kan ikke forekomme rasjonalitet om alt er materie.

 

Filosofisk analyse av mental kapasitet angår vitenskapelige prosesser. Det er en ontologi i måten tenkning foregår på. Det må være et selv (en agent) som er i stand til å lede tenkningen mot et bevisst mål. For darwinismen var det et poeng å bli kvitt teleologi. Men nevnte agent må ha fri vilje, til å velge mellom alternativer, uten det blir det ingen rasjonalitet.

Vi kan være anti-materialister, uten å være mot materie -sml. gnostisismen. Vi er funksjonelt hele enheter, vår sjel, vilje, følelser etc. er ikke materialistiske. Vår tankegang kan endre dårlige hjernestrukturer. Vi kan gjøre spesifikke ting med vår vilje, tankegang og følelser for å påvirke helheten.

Bøker av J.P. Moreland: Scientism and Secularism,
Finding Quiet; Naturalism A critical analysis.

Utvalgt og oversatt av Asbjørn E. Lund