16 DÅRLIGE ATEISTIST ARGUMENTER OG HVORDAN SVARE På DEM
Av Jeremy Linn

Oversatt herfra.

Nedenfor lister vi 16 av dårligste ateist-argumenter og viser minst ett problem med argumentet i hver av dem. Mye mer kan sies for hvert av disse argumentene, så vi presenterer dette innlegget med risiko for å virke grunne. Poenget til innlegget er imidlertid ikke å gi deg et grundig svar på hvert argument - det er å gi deg ideer til et første svar på dem.


For hvert av argumentene gir vi et eksempel på mot-spørsmål du kan stille for bedre å forstå hvor personen som ga argumentet befinner seg. Målet er å lytte og forstå, i stedet for å dominere og rive ned.
Nå som vi har satt forutsetningene, her er de 16 dårlige ateist-argumentene og hvordan de kan møtes.


Argument # 1: Hvem skapte Gud?
Dette spørsmålet blir spurt under antakelsen om at Gud trenger en skaper. Denne antagelsen miss-representerer den kristne forståelsen av Gud, hvor Gud er den nødvendige årsaken til all det skapte.
Spørsmål: Hvorfor tror du at en kristen ville si at ingen skapte Gud?

Argument # 2: Jesus eksisterte aldri
Denne innvendingen går mot konklusjonene fra nesten alle lærde knyttet til bibelsk og romerske historie, sammen med bevis fra både det nye testamentes bøker og utenom-bibelske kilder.
Spørsmål: Hvordan kom du til den konklusjonen at Jesus aldri eksisterte?

Argument # 3: Ateister tror på bare én gud færre enn kristne
Noen ateister prøver å bruke dette argumentet for å vise at det ikke er mye forskjell mellom dem og kristne. Tross alt er kristne 'ateister' i forhold til tusenvis av guder fra andre religioner siden de mangler tro på de gudene!
Problemet er at det er en stor forskjell mellom en teist (som en kristen) og en ateist. Teistene tror på en øverste, personlig skaper av universet. Ateister gjør det ikke Denne forskjellen har store implikasjoner for hvordan hver lever sine liv.
Spørsmål: Vil du si at en ungkar bare har en kone mindre enn en gift mann? {lagt inn av oversetter}

Argument # 4: å tro på Gud er som å tro på julenissen eller olsok-gubben.
Denne uttalelsen kaller Gud 'funnet på', på nivå med noe likt julenissen. Men den kristne hevder å ha bevis for Gud, og nesten ingen hevder å ha bevis for en ekte julenisse. De påståtte bevis for Gud kan ikke bare avvises med dette dumme utsagnet.
Spørsmål: Tror du det argumenter for Guds eksistens? -se evt. her

Argument # 5: Evangeliene er fulle av myter
Denne innsigelsen ignorerer helt definisjonen av en myte i antikkens litteratur. En myte ser tilbake til fortiden for å forstå hvordan noe i nåtiden kom til eksistens. Evangeliene ble skrevet som en historisk fortelling, og diskuterte ting som skjedde på den tiden.
Spørsmål: Hva mener du når du bruker ordet 'myte'?

Argument # 6: Tro er tro uten bevis
Denne definisjonen av tro er en klar stråmann i forhold til den kristne posisjonen. De fleste kristne ser på tro som å involvere en slags personlig tillit. Tillitsprosjektet ved tro blir rett og slett ignorert av ' intet bevis' definisjonen.
Spørsmål: Hvordan tror du at kristne typisk ville definere 'tro'? -lenke

Argument # 7: Det er ingen bevis for Gud
Kristne hevder å ha filosofiske argumenter for Guds eksistens -her. Det ser ut til at disse argumentene i det minste kan gi litt bevis for Gud, selv om en ateist ikke anser bevisene i nærheten av tilfredsstillende. Ateister som bruker denne påstanden overdriver sin sak.
Spørsmål: Hvilken type bevis ville du trenge å se for å bli overbevist om at det i det minste er noen bevis for Gud?

Argument # 8: Gud er en manisk slavedriver
Ideen her er at Gud er en slags diktator som forteller oss hva vi skal gjøre og tro og truer med å sende oss til helvete hvis vi ikke hører på det. Men denne karakteriseringen av Gud skiller seg fra forståelsen at Gud tilbyr oss et valg for oss å unnslippe syndens 'slaveri' og å oppleve livet slik det var ment å bli levd.
Spørsmål: Tror du at Gud gir oss et valg i hvordan vi skal leve våre liv?

Argument # 9: Vitenskapen motbeviser Gud
Dette er en av de mest vidtfavnende argumentene i listen. Det er mange felt i vitenskapen, og noen begreper om Gud er helt uten tilknytning til disse feltene. Hva er det som blir sagt her? Det må være mer detaljert før en meningsfull diskusjon kan finne sted.
Spørsmål: Hva er én måte som vitenskapen motbeviser Gud på?

Argument # 10: Historier om Jesus endret seg som hviskeleken
Historien går ... Du vet hviskeleken? Du starter med en setning og så blir den endret seg etter hvert som den blir sendt fra person til person? Vel, det var det som skjedde da historier om Jesus ble sendt fra person til person.
Denne innvendingen tar ikke hensyn til det felles aspektet av muntlig tradisjon - folk kan sjekke sine historier mot hverandre. Innvendingen medfører også at påliteligheten til all gammel historie blir bragt i tvil.
Spørsmål: Hvordan kan måten historier spres i gammel historie være annerledes enn hviskeleken?

Argument # 11: Hvis du vokste opp et annet sted, ville du tro noe annet
Dette er en av de vanligste innvendingene mot kristendommen - hvis du vokste opp i et land i Midt-Østen, ville du være en muslim, ikke en kristen! Selv om dette konseptet har noe sannhet i det, inneholder det en mengde ikke-støttede forutsetninger. Det har også liten effekt på spørsmålet om den kristne Gud eksisterer eller ikke.
Spørsmål: Hvordan vet du at jeg tror det jeg gjør på grunn av hvor jeg vokste opp?

Argument # 12: Ateister kan være gode uten å tro på Gud


Denne utsagnet er sant i den forstand at folk som ikke tror på Gud kan gjøre valg som er moralske valg. Men utsagnet ignorerer grunngivelse av det gode - spørsmålet om hva som førte til objektive moralske verdier.
Spørsmål: Jeg er enig i at ateister kan gjøre gode ting uten å tro på Gud. Men hva forårsaket at 'godt' og 'ondt' eksisterte i utgangspunktet?

Argument # 13: Religion er giftig
Ideen her er at religiøs tanke alltid motiverer handlinger som er dårlige. Et problem med dette argumentet er at 'religion' er et bredt begrep. Det setter folk som følger alle slags religioner under samme paraply, selv om forskjellene mellom disse religionene er store. Den undervurderer også eventuelle potensielle 'gode' handlinger tatt ut fra religiøse begrunnelser.
Spørsmål: Omtaler du én bestemt religion, eller sier du at alle religioner er giftige?

 

Argument # 14: Jesus er bare en kopi av hedenske guder


Dette argumentet synes kraftig på overflaten, da ateister peker på liknende egenskaper mellom Jesus og hedenske guder - 'født av en jomfru', 'oppstanden', 'født 25. desember' osv. Men når du graver dypere ned i de primære kildene til de hedenske guder, vil du oppdage at egenskapene ikke stemmer overens med de faktiske kjennetegn på de 'gudene'.
Spørsmål: Hvilken gud er Jesus en kopi av, og hvordan vet du det?

Argument # 15: Det flyvende spagetti monsteret
Nye ateister hadde til hensikt å gjøre et poeng ved å bringe opp denne fiktive skapningen - at du kunne tilordne Guds attributter til en tilfeldig ting. Men mange ateister som nevner skapningen, ser nå ut til å gjøre det for å håne religiøse ideer i stedet for å gjøre et meningsfullt poeng om dem. Samlet sett får det en ateist som nevner den skapningen i dag, til å være mer komisk enn dypsindig.
Spørsmål: Hvilken betydning har det 'flyvende spagetti monsteret' på hva du sier om Gud?

Argument # 16: Kristne er aldri enige
Argumentet går slik: Siden kristne alltid synes å være uenige om alt, er det klart at Gud ikke er involvert i hele prosessen. Dette argumentet er utrolig bredt og umåtelig - det er uvisst hvor mye enighet det måtte være før den som kom med innvendingen ikke lenger ser noe problem. Det ignorerer også at 'basis kristendom' - Jesu Kristi guddommelighet, død og oppstandelse - er det nesten helt samstemmighet om blant kristne.
Spørsmål: Hvor mye enighet ville du trenge å se mellom kristne for ikke lenger å betrakte dette som et problem?

Forhåpentlig gir denne listen deg en bedre ide om hvordan du kan svare på disse dårlige argumentene når de kommer opp. ..
Jeremy er medstifter av departementet Twin Cities Apologetics og er regnskapsfører for et advokatfirma i Minneapolis, Minnesota. Han går også til Bethel Seminar for en høyere grad i et program kalt Christian Thought (i utgangspunktet apologetikk!). Utenom apologetikk, driver Jeremy sport, spiller gitar og lage videoer.

Original Blog Source: http://bit.ly/2DaNPe5


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund